2021 Yılı Src Uygulama Sınavı 5

1-) Görüntüdeki iki otomobil arasındaki takip mesafesi kaç metre olmalıdır?

mesafe
Correct! Wrong!

2-) Görüntüye göre geçiş hakkı hangi araca aittir?

Correct! Wrong!

3-) İzlediğiniz görüntüye göre geçiş hakkı sırasıyla nasıl olmalıdır?

Correct! Wrong!

4-) İzlediğiniz görüntüye göre üstünlüğü hakkı hangi araca aittir?

Correct! Wrong!

5-) Görüntüdeki iki araç arasında san okla gösterilen mesafenin adı nedir?

Correct! Wrong!

6- Görüntüdeki hareket iletim elemanıma adı nedir?

Correct! Wrong!

7- Görüntüdeki araç tekerleklerinin sağa sola manevrasını sağlayan sistemin adı nedir?

triger
Correct! Wrong!

8- İzlediğiniz görüntüdeki hareket iletim elemanın görevi nedir?

Correct! Wrong!

9- İzlediğiniz görüntüdeki durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Correct! Wrong!