Src 5 Belgesi

Src 5 Belgesi Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Karayolları kanunları ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından zorunlu kılınan Src belgesi, tüm ticari taşımacılıkla ilgilenenlerin bildiği ve almak zorunda olduğu bir belgedir. Src 5 belgesi ise özellikle tehlikeli madde taşıyıcılığını ilgilendirmektedir. Size açıklayacağımız bu yazıda sürücü kelimesinin kısaltması olan src belgesinin nasıl alındığını da anlatacağız.

DETAYLI BİLGİ İÇİN: 0 212 575 55 19 ARA

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre; yük, kargo ve yolcu taşıyan araçlar ticari araç olarak ifade edildiklerinden, ticari taşımacılığın bir gerekliliği olan bu belge (SRC5) hem Ulusal hem de uluslar arası arenada bir çok istihdam imkanı sağlamaktadır.

Önemli Not: Tehlikeli Madde Taşımacılığını ifade eden SRC 5 belgesi almak isteyenlerin daha önce SRC3 ya da SRC4 belgesine sahip olması gerekmekteydi. 2022 Temmuz ayı itibariyle bu zorunluluk yürürlükten kaldırılmıştır.

Src 5 Belgesi Nerelerde Kullanılır?

 • SRC belge çeşitlerinden biri olan SRC5 belgesi tehlikeli madde taşıyan ticari araçlar için alınması zorunlu olan bir belgedir.
 • Her türlü tehlikeli madde taşıyacak olan sürücünün mutlaka bu belgeye sahip olması gerekir.
 • Mesleki Yeterlilik Kanunları gereği 66 yaşını geçmemiş olması gerekir.
 • Eğer uluslararası alanda faaliyet gösterecekse sicil kaydı son derece önemlidir. Geçmişinde silah, uyuşturucu gibi suçlardan cezası almamış olması gerekir.
 • ADR kapsamında tanımlanan ve UN- Numarası olan tehlikeli maddeleri taşıyacak olan sürücülerin sahip olması gerekir.
 • Src 5 belgesi sınavı diğerlerine göre daha farklı yapılmaktadır.

Src 5 Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?

SRC belgesi almak isteyenler, SRC belgesi vermeye yetkili eğitim kurumlarına kayıt yaptırarak Mesleki Yeterlilik Belgelerine (SRC belgelerine) sahip olabilirler. SRC belgesi başvurusu yapan sürücüler almak istedikleri SRC belge türüne göre özel eğitimlerden geçerler.

SRC belgesi başvurusu yapan kişiler arasında; 2003 tarihinden önce ehliyeti olanlar sınava ve eğitime girmeden almış oldukları ehliyet türüne uygun SRC belgelerini alabilirler. 2003’ten sonra sürücü belgesi olanlar SRC belgesi alabilmek için eğitim almak ve sınava girmek zorundadırlar.

SRC Belgesi için eğitime ve sınava tabii olanların sınavı 50  sorudan oluşmaktadır. SRC sınavında başarılı olmak için eskiden 60 puan almak gerekiyordu ancak yapılan düzenlemelerle birlikte sürücülerin en az 70 puan almaları zorunlu hale getirilmiştir.

SRC belgelerinde geçerli olan 2003 ten önce Ehliyet sahiplerine tanınan imtiyazlar diğer bir ifade ile Eğitim ve sınavdan muaf olma SRC5 belgesi için kesinlikle geçerli değildir. SRC5 belgesi almak isteyen herkesin Eğitim ve sınava katılma zorunluluğu vardır.

SRC5 Sınavı ise diğer SRC sınav türlerinden farklı olarak yapılmaktadır. Çünkü SRC5 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi; Temel Eğitim ve Tanker Eğitimi olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilmektedir.

SRC5 Temel Eğitim Sınavı 25 sorudan oluşmaktadır ve toplamda en az 60  puan alınması gerekmektedir.

Tanker Eğitim Sınavı 15 sorudan oluşmaktadır ve toplamda en az 60 puan alınması gerekmektedir.

SRC5 eğitimin de Temel Eğitim ve Tanker Eğitimi beraber alınabilir ve adaylar sınava toplamda 40 sorudan girerler ve toplamda en az 60 puan alınması gerekmektedir.

Önemli Duyuru;

TEHLİKELİ MADDE EĞİTİMLERİ ve SRC 5 SINAVI 2021 HAKKINDA DUYURU

1. Sınav saat 10:00’da başlayacaktır.
2. Özellikle Covid 19 salgını başta olmak üzere oluşacak mücbir sebeplerden dolayı Bakanlık
gerektiğinde sınav tarihlerinde ve sayısında değişiklik yapabilir.
3. Sınava katılanlar sınav başvurusu sırasında sınav yeri için il tercihi yapacaklardır.
4. Sınav yapılacak illerde başvuru sayısı 250 kişiyi geçmediği takdirde, Bakanlık tarafından bu başvurular en yakın ile kaydırılabilir. Başvuru sayısı değerlendirmesinde TMGD sınavı başvuru sayısı da dikkate alınacaktır.
5. Açıklanan sınav tarihleri için verilen eğitim tamamlama tarihlerinde saat 21.00’e kadar tamamlanan eğitimlerde başarılı olanlar sınava girebilecektir.
6. SRC-5 Yenileme Eğitimi alan adayların, Eğitim Tamamlama Belgelerinin süresi 2 yıl geçerli olup, bu süre zarfında 4 adet sınava girme hakları bulunmaktadır. Adaylar, SRC-5 belgelerini yenileyebilmek için, SRC-5 belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden önceki 1 yıl içerisinde bu sınav haklarını kullanabilirler. Ancak, bu hakların kullanımında sınav takviminde belirtilen başvuru ve ücret yatırma tarihlerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
7. SRC5 Temel Belgesine sahip adayların, Sadece SRC5 Tanker, Sınıf 1 veya Sınıf 7 Belge türünden sınava girip başarılı olmaları halinde, SRC5 Tanker, Sınıf 1 veya Sınıf 7 Belgesi geçerlilik tarihi SRC5 Temel Belgesi geçerlilik tarihi kadar olacaktır.

SRC 5 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK

 • Src 5 Sınav tarihi 1: 02 Mart 2024 Not: bu eğitime katılmak için 18 Şubat 2024 tarihine kadar src 5 belgesi eğitiminizi tamamlamış olmanız gerekmektedir.
 • Src 5 Sınav tarihi 2: 04 Mayıs 2024 Not: bu eğitime katılmak için 23 Nisan 2024 tarihine kadar src 5 belgesi eğitiminizi tamamlamış olmanız gerekmektedir.
 • Src 5 Sınav tarihi 3: 07 Temmuz 2024 Not: bu eğitime katılmak için 23 Haziran 2024 tarihine kadar src 5 belgesi eğitiminizi tamamlamış olmanız gerekmektedir.
 • Src 5 Sınav tarihi 4: 21 Eylül 2024 Not: bu eğitime katılmak için 08 Eylül 2024 tarihine kadar src 5 belgesi eğitiminizi tamamlamış olmanız gerekmektedir.
 • Src 5 Sınav tarihi 4: 23 Kasım 2024 Not: bu eğitime katılmak için 10 Kasım 2023 tarihine kadar src 5 belgesi eğitiminizi tamamlamış olmanız gerekmektedir.

Src 5 Eğitimi İçeriği Nelerdir?

SRC 5 – ADR belgesi, Karayolu Taşımacılığı Yönetmeliklerine uygun olarak tehlikeli yük taşıyan sürücüler için gerekli mesleki yeterlilik belgesidir. SRC 5 sertifikaları eğitimine katılmak için SRC3 veya SRC4 sertifikalarından birine sahip olmanız gerekir.

SRC5 – ADR Temel Eğitimi 18 saat + 1 saatlik uygulamadan oluşmaktadır ve eğitimin içeriği özetle şöyledir:

 • Tehlikeli Malların taşınmasına ilişkin zorunluluklar
 • Tehlikeli Madde Sınıfları ve özellikleri
 • Çevrenin korunması ve denetlenmesine ilişkin bilgiler
 • İşaretleme, etiketleme, levhalama, turuncu ikaz levhasının kullanımı ve özellikleri
 • Kaza sonrasında yapılması gerekenler
 • Araçta bulundurulması gereken Teçhizatlar
 • Refakat Evrakları
 • ADR kurallarına göre taraflar ve sorumlulukları
 • Tünel sınırlama kodları
 • Tehlikeli malların yüklenmesi boşaltılması
 • ADR taşımacılığında İstisnalar ve Muafiyetler
 • Taşıma Kategorileri
 • Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler vb. konular eğitimin içeriğini oluşturmaktadır.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı sınavı başarıyla geçilmelidir.
Geçme notu 60 olarak belirlenmiştir. Sertifika SRC5 (ADR) Tehlikeli malların taşınması Sürücüler için yaptığımız eğitimlerde, tehlikeli malların taşınmasıyla uğraşan bir şirketin sürücülerini zorunlu kılan eğitimlere tabi tutulması zorunlu olan eğitimlere katılmak zorunludur. Sürücülerin SRC5 becerileri kazanmasına yardımcı olmak, hataları ve kazaları en aza indirmek ve çevreyi korumak eğitimin temel görevidir.

Tankerlerin çalışabilmesi için tankerlere yönelik 13 saatlik (12 saatlik teorik, 1 saatlik pratik) eğitim programına “Tehlikeli Malların Taşınması için Sürücüler Eğitim Sertifikası” olan SRC 5 Temel Eğitim Sürücüleri katılmalıdır. Tankerler T.S altında eğitimini başarıyla tamamlarlar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen merkezi sınavı geçme hakkı vardır. “Tehlikeli yük taşıyan sürücüler için eğitim sertifikası, sınavda 100 üzerinden en az 60 puan alan bir sürücünün hem tehlikeli yük taşıyan hem de tankerle kullanılabilmesi için güncellenmiştir.

 • ∇ Dikkat: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen 5 çeşit SRC belgesi vardır. Her SRC belgesinin faaliyet alanı farklılık gösterdiği için doğru SRC belgesinin talep edilmesi bu nokta önem arz etmektedir.
 • Hatırlatma: Src 5 belgesi sınavsız nasıl alınır ve muafiyet şartları nelerdir soruları sıkça karşımıza çıkmaktadır. Yasal olarak, Src5 için kesinlikle bir muafiyetle ya da sınavsız alma biçimi yoktur.
Src 5 Belgesi
Src 5 Belgesi

Src 5 Belgesi Kaç Yıl Geçerli?

Mesleki Yeterlilik Belgeleri olan SRC1, SRC2, SRC3, SRC4 belgeleri geçerlilikleri süresiz olurken,  ADR kuralarına göre SRC5 Belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

SRC5 belgesine sahip olanlar, belgeyi kullanmaya devam etmek istiyorlar ise belge süresinin dolmasına 6 ay kala bakanlık tarafından yetkilendirilmiş herhangi bir eğitim kurumuna gelerek yenileme / tazeleme eğitimlerine başvurmaları gerekmektedir. Eğitime katılıp Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yaptığı sınavda başarılı olunduğu takdir de SRC5 belgesi otomatik olarak 5 yıl daha kullanılabilecektir.

Ancak, src belgesinin süresinin dolma ihtimali vardır. Güncel bilgiler, Src sertifikasının uzatma süresi ile ilgili yasal değişiklikler yapıldığında ve bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihte bu sayfada ilan edilecektir.
SRC5 sertifikasının geçerlilik süresi (tehlikeli malların taşınması) 5 yıldır. Başka bir deyişle, SRC5 profesyonel yeterlilik sertifikası olan sürücülerin src5 sertifikalarını her 5 yılda bir yenilemeleri gerekmektedir.