Çalışma Ve Dinlenme Süreleri

SRC BELGESİ İLE ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ DERSİ İLİŞKİSİ

SRC belgesi eğitim programında Çalışma ve Dinlenme Süreleri dersinin süresi 2 saattir. Bu src belgesi dersinde şoförler, hangi kurallarla, hangi hak ve sorumluluklarla yolcu ve yük taşıyacaklarını öğrenirler. Karayolları Trafik yönetmeliğinin 98. Maddesinde belirtildiği gibi, “Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dâhil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla araç sürmeleri yasaktır.” Bu maddede de ifade edildiği gibi sürücüler bu derste kazanacakları bilgilerle daha profesyonel bir şekilde, bilinçli bir şekilde mesleklerini ifa etmektedirler.

Src1, Src2, Src3 ve Src4 belgelerinin tümü için gerekli olan bir derstir. Çalışma ve Dinlenme Süreleri dersi ile sürücüler doğru tutum ve davranışlar kazanarak gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında daha güvenli ve huzurlu bir şekilde şoförlük mesleğini yapmaktadır.
Değerli sürücüler, bu dersi dinlerken hem yeni bilgi, tutum ve davranışlar kazanacaksınız, hem de önceki deneyim ve yaşantılarınızı sınıf ortamında paylaşarak diğer sürücü arkadaşlara da rehberlik yapmış olacaksınız. Önemli olan dersi önemsemek; bizde doğru yönde tutum değişikliği meydana getireceğine inanmamızdır. Yaptığımız hataları sürekli yeni bilgilerle değiştirip, bilgimizin kristal kalesini her defasında daha da yükselteceğimize inanıyorum.

Sürücü Dinlenme Süreleri
Sürücü Dinlenme Süreleri

Sürücüler 1 Günde Kaç Saat Araç Kullanmalı?

Günlük çalışma sürelerine kimler uymalıdır? Ticari taşıt kullanan sürücüler şayet şehirlerarasında seyir ediyorsa yasal çalışma sürelerine uymalıdır. Sürücülerin bir günde araç kullanabilecekleri azami süre 9 saattir.

Günlük dinlenme sürelerinin kesintiye uğraması

1-Araçların Feribot veya Trenle Taşınması:

 • Şoförlerin araçlarının feribotla veya trenle taşınması durumunda günlük dinlenme süreleri bir kez olmak üzere kesintiye uğrayabilir.
 • Günlük dinlenme süresinin iki bölümü arasındaki süre mümkün olduğunca kısa olmalı ve gümrük işlemleri de dahil olmak üzere gemiye binmeden veya indikten sonra 1 saati aşamaz.

2-Milli Menfaatler:

 • Milli güvenliği veya kamu düzenini korumak için gerekli olduğu durumlarda yetkili makamlar tarafından günlük dinlenme süresi kesintiye uğratılabilir.

Sürücülerin Haftalık Dinlenme Süreleri

İlo sözleşmesi her çalışanın haftalık dinlenme hakkı olduğunu belirtir. Sürücülerinde haftalık dinlenme süresi AETR sözleşmesine göre düzenlenmiştir. Buna göre bir sürücü 6 gün çalıştıktan sonra en az 24 saat dinlenmesi gerekmektedir.

AETR’ ye göre şoförlerin her 24 saat içerisindeki 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi bölünmüş ise ne yapılır? 

AETR’ye göre, şoförlerin her 24 saatlik sürede en az 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi kullanması zorunludur. Bu süre iki veya üç parçaya bölünebilir, ancak bu durumda en az bir parçanın 9 saatlik kesintisiz dinlenme süresi olması gerekir.

Bölünmüş dinlenme sürelerinin uygulanmasında şu kurallara dikkat edilmelidir:

 • 9 saatlik kesintisiz dinlenme: Bu dinlenme süresi, sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılmalıdır.
 • Diğer dinlenme süreleri: 9 saatlik kesintisiz dinlenmenin dışında kalan dinlenme süreleri, sürücünün normal olarak üslendiği yerde veya araçta kullanılabilir.
 • Toplam dinlenme süresi: Bölünmüş dinlenme süreleri toplamda en az 11 saat olmalıdır.
 • Dinlenme sürelerinin kaydı: Bölünmüş dinlenme süreleri, sürücü tarafından dijital takograf cihazına kaydedilmelidir.

Örnek:

 • Bir şoför, 10 saat araç kullandıktan sonra 3 saatlik bir dinlenme süresi kullanır. Bu dinlenme süresinin 2 saatini araçta, 1 saatini ise normal olarak üslendiği yerde kullanabilir.
 • Daha sonra şoför 8 saat daha araç kullanır ve 8 saatlik bir dinlenme süresi kullanır. Bu dinlenme süresinin tamamını normal olarak üslendiği yerde kullanmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Bölünmüş dinlenme süreleri, sürücünün yorgunluğunu ve dikkat dağınıklığını artırabileceğinden, mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
 • Bölünmüş dinlenme süreleri kullanıldığında, 9 saatlik kesintisiz dinlenmenin önce yapılması tavsiye edilir.
 • AETR kurallarına uymak ve dinlenme sürelerine dikkat etmek, kazaları önlemede ve can güvenliğimizi korumada önemli rol oynar.

Birleşik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi kaç saati aşamaz?

AETR’ye göre, birleşik 2 hafta içinde şoförlerin toplam araç kullanma süresi 90 saati aşamaz. Bu süre iki ayrı haftaya bölünür ve her hafta için farklı maksimum sürüş süreleri belirlenir:

 • Birinci hafta: En fazla 56 saat araç kullanılabilir.
 • İkinci hafta: En fazla 34 saat araç kullanılabilir.

Bu süreler, haftanın ilk gününden itibaren 14 gün boyunca geçerlidir. Yani, birinci haftada 56 saat araç kullanan bir şoför, ikinci haftada en fazla 34 saat araç kullanabilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Her iki haftada da en az 24 saatlik haftalık dinlenme süresi kullanılmalıdır.
 • Haftalık dinlenme süresi birinci veya ikinci haftada kullanılabilir, ancak iki haftada toplamda en az 48 saat olması gerekir.
 • Birleşik 2 haftalık araç kullanma süresi, sürücünün yorgunluğunu ve dikkat dağınıklığını artırabileceğinden, mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.
 • AETR kurallarına uymak ve dinlenme sürelerine dikkat etmek, kazaları önlemede ve can güvenliğimizi korumada önemli rol oynar.

Src Belgesi sınavlarında AETR Konvansiyonu Çalışma ve Dinlenme Süreleri ile ilgili olarak karşınıza en az iki adet soru gelecektir.

Değerli sürücüler, unutmayınız! “STRESSİZ SÜRÜCÜLÜK KAZA RİSKİNİ AZALTIR.”