PSİKOTEKNİK RAPORUNU KİMLER ALMAK ZORUNDADIR?

Psikoteknik raporu; Sürücülerin emniyetli araç kullanmalarına yardımcı olan bilişsel ve psikomotor yönlerini objektif yönlendirme yaparak değerlendirme ve değerlendirme işlemidir.
Bu şeyiuda giden; sürekli dikkat, muhakeme odada, koordinasyon, hız-mesafe, çarpışma tahmini, trafiğe yönelik görüşünüz, görüş dikkatinizi, tepki hızı, görsel algı-bellek, görüşünüz, görsel süreklilik ve yeni kişilik gibi yerlerde gözden geçirmekten geçiyorlar.

Psikoteknik belgesi alımı için minimum test süresi; 1 saattir. Bireyin beden ve ruh sağlığının sürücülüğe yeterli olup olmadığının değerlendirildiği bir testi uygulama sürecidir.
Psikoteknik kişinin belirli bir işe yeterli olup olmadığı amacıyla hazırlanmış bir ölçme yöntemidir.

  1. Ticari Araç Kullananlar Psikoteknik Raporu Alır

Ticari araç kullanmakta olan şoförler 5 yılda bir olmak üzere psikoteknik belgesi almak mecburiyetindedirler.

  1. Aday Sürücüler (stajyer)  

Trafikte meydana gelen kural ihlalleri sebebiyle sürücülüğü iptal edilen aday sürücüler psikoteknik belgesi almak durumundadırlar.

  1. Kırmızı Işık İhlali Yapan Sürücüler Psikoteknik Raporu Alır

Kırmızı ışık ihlali sebebiyle aynı yıl içerisinde 2 veya daha fazla kez belgesi alınmış olan bireyler geri alma süresi sonrasında psikoteknik belgesi almak mecburiyetindedir.

  1. Drift ve Spin Yapanlar Psikoteknik Raporu Alır

Sürücü 1 yıl içerisinde 1. defa ihlal etme eyleminde bulunursa 2 ay sürücü belgesine el konulmaktadır. Bu sebepten dolayı kişi psikoteknik belgesi almak zorundadır.

  1. Alkollü Araç Kullananlar

Alkol kullanımı sebebiyle 3 ya da 3’den daha fazla kez ihlal edilirse 5 yıl sürücü belgelerine el konulduktan sonra psikoteknik belgesi almak zorundadırlar.

  1. Hız Sınırı Yapanlar

Hız sınırı son 1 yıl içerisinde 5 kez ihlal edilirse 1 yıl sürücü belgesine el konulur. Bu sebeple bireyler psikoteknik belgesi almak mecburiyetinde kalır.

Bireyin son ihlal zamanından başlayarak geriye doğru 5 yıl içerisinde 2. kez ihlal edilme durumunda bireyin ehliyeti iptal edilir. Bireyin tekrardan ehliyetini alabilmesi için piskoteknik belgesi almak zorundadır.

  1. 100 Ceza Puanını Dolduranlar

Kişi 1 sene içinde 2. Kez 100 ceza puanını tamamlamış ise; 4 ay sürücü belgesine el konulur, bunun anlamı bir daha ehliyet alabilmesi için piskoteknik değerlendirmesi, planlama psikoteknik belgesi almak zorundadır.

Psikoteknik testine girerek psikoteknik raporu almak zorundadır. Sınava hazırladım. Psikiyatr olumlu görüş vermesi durumunda olası bilgiler türkiye-gov.tr ​​adresini işlenir ve işlem tamamlanmış olur.