İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

İletişim Teknolojileri

1 / 27

1) Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin faydalarından değildir?

2 / 27

2) Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin sağladığı avantajlardan biri değildir?

3 / 27

3) Sürücünün sürüş düzenindeki anormallikleri tespit ederek görsel veya sesli uyarı ile mola vermesi için uyaran sistem aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 27

4) Aşağıdakilerden hangisi navigasyonun sürücüye sağladığı faydalardan biri değildir?

5 / 27

5) Araç takip sistemleri nerelerde kullandır?

6 / 27

6) Araç takip sistemleri, aşağıdaki sistemlerin hangisinde kullanılır?

7 / 27

7) Araç takip sistemlerini uygulayabilmek için aşağıdakilerden hangisini kullanmak gerekli değildir?

8 / 27

8) Araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

9 / 27

9) Yakıt içerisinde toz, su, pislik varsa motor nasıl çalışır?

10 / 27

10) Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin filo yönetiminde sağladığı avantajlardan değildir?

11 / 27

11) Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin türlerinden biri değildir?

12 / 27

12) Hangisi Seyyar İzleme Sisteminin sağladığı avantajlardandır?

13 / 27

13) Taşıt tanıma sisteminin (TTS) araç kullanımındaki faydaları aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 27

14) Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemi değildir?

15 / 27

15) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden biridir?

16 / 27

16) Araç takip sistemlerinde kullanılan GPS ne işe yarar?

17 / 27

17) Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin kullanım alanlarından biri değildir?

18 / 27

18) Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin merkezle iletişim yöntemlerinden değildir?

19 / 27

19) Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin kullanabileceği sektörlerden değildir?

20 / 27

20) Aşağıdakilerden hangisi navigasyonun tanımıdır?

21 / 27

21) Araç takip sistemlerinin faydaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

22 / 27

22) Aşağıdakilerden hangisi araç takip sisteminde kullanılan bir teknoloji değildir?

23 / 27

23) Aşağıdakilerden hangisi GPS’ in tanımıdır?

24 / 27

24) Aşağıdakilerden hangisi takibi yapılan araçların izlenme yöntemlerinden biridir?

25 / 27

25) Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin faydalarındandır?

26 / 27

26) Aşağıdakilerden hangisi, mobil izleme sisteminin kullanım alanlarından biri değildir?

27 / 27

1) Aşağıdaki yaralanma hangisinde şok durumlarının ŞOK pozisyonu vermek sakıncalıdır?

Your score is