Genel SRC Deneme Sınavı – 3

SRC Sınavından geçme notu 70 puandır.

1 sorunun değeri 2,5 puandır.

Sınavda toplam 40 soru sorulur. Bunların en az 28 tanesine doğru yanıt vermeniz durumunda sınavda başarılı olmuş olursunuz.

ÖNEMLİ NOT: Sınavda başarılı olan kursiyerler 3 soruluk uygulama sınavına girerler. Uygulama sınavında 3 sorunun 2 sine doğru yanıt verenler SRC belgesi almaya hak kazanırlar.

Yeni Ümit SRC Kursu tüm adaylarımıza başarılar diler.

Genel SRC Deneme Sınavı - 3

1 / 40

Hangisi burun kanamalarında yapılan ilk yardım uygulamaları arasında yer almaz?

2 / 40

Aşağıdaki yaralanma hangisinde şok durumlarının ŞOK pozisyonu vermek sakıncalıdır?

3 / 40

Hasta, engelli ve yaşlı nakil aracı aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 40

Göğüsteki açık yara aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır?

5 / 40

Solunabilen tozlardan aşağıdaki organlardan hangisi etkilenir?

6 / 40

İlkyardımın ABC sinde C neyi ifade eder?

A (AİRWAY) Hava yolu açıklığının sağlanması
B (BREATHİNG) Solunumun değerlendirilmesi
C (CİRCULATİON) Dolaşım değerlendirilmesi

7 / 40

İlkyardımın ABC sinde B neyi ifade eder?

A (AİRWAY) Hava yolu açıklığının sağlanması
B (BREATHİNG) Solunumun değerlendirilmesi
C (CİRCULATİON) Dolaşım değerlendirilmesi

8 / 40

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC ‘  sindeki A harfinin karşılığıdır?

9 / 40

Akü başka bir aküyle takviye yapılacak ise HER İKİ AKÜNÜN DE VOLTAJI nasıl olmalıdır?

10 / 40

Akümülatörün eksi (-) ve artı (+) kutupları arasındaki fark nedir?

11 / 40

Artan hız sonucunda sürücünün GÖRÜŞ AÇISININ DÜŞMESİYLE çevrenin tam olarak algılanamamasına ne ad verilir?

12 / 40

Otoyollardan ÇIKARKEN hangi şeridin kullanılması zorunludur?

13 / 40

Araçta kaç adet üçgen reflektör bulunması gerekir?

14 / 40

Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri alarak araç kullandıkları tespit edilenler için aşağıdaki cezalardan hangisinin uygulanması yanlıştır?

15 / 40

Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz taşıt ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

16 / 40

Aşardakilerden hangisi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre trafik kazasında ASLİ KUSUR SEBEBİ sayılır?

ASLİ KUSUR SAYILAN HALLER

1) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme,
2) Taşıt giremez trafikk işareti bulunan karayoluna veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girme,
3) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme,
4) Arkadan çarpma,
5) Geçme yasağı olan yollarda öndeki aracı geçme,
6) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma,
7) Şeride tecavüz etme,
8) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama,
9) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama,
10) Manevraları düzenlenen genel şartlara uymama,
11) Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında parketme ve duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama,,
12) Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak parkedilmiş araçlara çarpma.
Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler asli (esas) kusurlu sayılırlar.

ASLİ KUSUR SAYILMAYAN HALLER

1) Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
2) Uyuşturucu ve Keyif verici madde kullananlar
3) Kaza yerini terketmek
4) Alkollü araç kullanmak Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler adli kusurlu sayılırlar. UYARI: Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalar ADLİ KUSUR niteliği taşır ve olaya savcılık el koyar

17 / 40

Aşağıdakilerden hangisi bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?

18 / 40

Aşağıdakilerden hangisi kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri değildir?

19 / 40

Toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve nezaket kuralları aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 40

Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

21 / 40

Öfkesini kontrol edemeyen sürücülerde aşağıdakilerden hangisi gözlemlenmez?

22 / 40

Hoşgörü sahibi olmayan bir sürücünün trafikte aşağıdakilerden hangisini sergileme ihtimali daha fazladır?

23 / 40

  1. Eller
  2. Gözler
  3. Baş

Sıcak bir malzemeyi tutmaktan kaynaklanan iş kazası sonucunda; yukarıdaki organlardan öncelikle hangisi etkilenir?

24 / 40

Bir eşyanın asli niteliklerinin değiştirilmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, kabının yenilenmesi, yükleme ve boşaltma faaliyetlerinin tümü aşağıdaki ifadelerden hangisiyle belirtilir?

25 / 40

Çalışan-işveren ilişkilerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı ve iş yerinin çevreye verdiği zararların denetimi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

26 / 40

İş ergonomisi açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

27 / 40

"Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası genel şartlarına göre; "Sigortacı, ödediği tedavi giderleri tazminatı tutarınca, hukuken sigortalının yerine geçer."

Bu sigortacılığın hangi ilkesi gereğidir?

28 / 40

Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?

29 / 40

Araç takip sistemleri nerelerde kullandır?

30 / 40

Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkelerinden değildir?

31 / 40

Aşağıdaki jestlerden hangisi savunma duygusunu ifade eder?

32 / 40

İthali kanun gereği yasak olan eşyayı bu özelliğini bilerek satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişiye verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? 

33 / 40

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre “ ihracı kanun gereği yasak olan eşyayı Türkiye’den ihraç eden kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde” aşağıdakilerden hangisiyle cezalandırılır?

NOT: Bu gibi durumlarda Hapis ve adli para cezası uygulanmaktadır.

34 / 40

Karayolu ile yapılacak yurtiçi yük taşımalarında araçta bulundurulması zorunlu olan taşıma senedinde aşağıda verilen bilgilerin hangisi bulunmaz?

35 / 40

Eşya ve kargo taşımalarında gönderen ile yetki belgesi sahibi arasında düzenlenen, taşımada kullanılan taşıta ait bilgiler ile ilgili mevzuatta belirlenen diğer bilgileri ihtiva eden sözleşme belgesi veya bu tür bir sözleşmede bulunması gereken bilgileri ihtiva etmesi halinde taşıma senedi yerine geçecek olan TAŞIMA FATURASI, TAŞIMA İRSALİYESİ VEYA İRSALİYELİ TAŞIMA FATURASINA ne ad verilir?

36 / 40

Karayolu ile yapılacak yurtiçi yük taşımalarında araçta bulundurulması zorunlu olan sevk irsaliyesinde aşağıda verilen bilgilerin hangisi bulunmaz?

37 / 40

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre malın alıcıya teslim edilmek üzere, satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için,  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesi uyarınca düzenlemesi gereken belgeye ne denir?

38 / 40

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre ücret karşılığında, eşya nakleden gerçek veya tüzel kişilerin naklettikleri eşya için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 240.  maddesi uyarınca düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması zorunlu olan belgeye ne denir?

39 / 40

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre bir veya birden fazla gönderenden toplu veya parça başı eşyanın teslim alınarak işletmecinin gözetimi ve denetimi altında yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, aktarma ve gönderilene teslim gibi hizmetlerin yapıldığı yere ne denir?

40 / 40

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre “Tek parçada en fazla yüz kilogramı geçmeyen genellikle ambalaj ve kap içerisinde olan küçük boyutlu koli sandık, paket gibi parça eşya” ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

Your score is

Src 5 Belgesi

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi

ADR-SRC 5 BELGESİ