DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ VE TRAFİK ADABI – 3

Davranış Psikolojisi ve Trafik Adabı - 3

1 / 32

1) Sürücünün araç kullanmak için fiziksel ve psikolojik yatkınlıkları aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 32

2) Aşağıdakilerden hangisi stresle başa çıkma yollarından biri değildir?

3 / 32

3) Aşağıdakilerden hangisi B tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

4 / 32

4) Dinleyebilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?

5 / 32

5) Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?

6 / 32

6) Aşağıdakilerden hangisi, stresin bedensel belirtilerinden biridir?

7 / 32

7) Aşağıdakilerden hangisi, başarılı ve etkili iletişimin temel öğeleri arasında yer almaz?

8 / 32

8) Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçler arasında yer almaz?

ZİHİNSEL FAKTÖRLER

  • Öfke
  • Depresyon
  • Stres
  • Eleştiri

FİZİKSEL FAKTÖRLER

  • Yaş
  • İşitme
  • Görme
  • Yorgunluk
  • Hastalık

9 / 32

9) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi en iyi tanımlar?

10 / 32

10) Aşağıdaki sorulardan hangisi kendini geliştirme çabası içinde olan birisinin soracağı sorulardan biri olamaz?

11 / 32

11) Aşağıdakilerden hangisi, problem çözme süreçlerinden biri değildir?

12 / 32

12) Aracı yorgun ve uykusuz kullanan bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelmez?

13 / 32

13) Vücut duruşu, jestler, mimikler, yüz ifadeleri ve göz hareketlerinden oluşan zihinsel ve fiziksel faaliyetlerle desteklenen ve sözel olmayan iletişim şekli hangisidir?

14 / 32

14) Aşağıdakilerden hangisi, gürültünün insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?

15 / 32

15) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde 1 saat mola vermiştir. Sürücünün günlük dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?

16 / 32

16) İletişim ile ilgili olan şıklardan hangisi yanlıştır?

17 / 32

17) Sürücülükte motivasyonu arttıran faktörlerden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 32

18) Aşağıdakilerden hangisi, alkolün vücutta yarattığı etkilerden değildir?

19 / 32

19) İletişim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

20 / 32

20) Öfke duygusunun kontrol edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi etkili bir yöntem değildir?

21 / 32

21) Aşağıdakilerden hangisi, kişinin strese girmesine yol açan faktörlerden biri olabilir?

22 / 32

22) Aşağıdakilerden hangisi, trafikteki temel değerlerden biri değildir?

23 / 32

23) Aşağıdaki yöntemlerden hangisi, stresle başa çıkma yöntemlerinden biri değildir?

24 / 32

24) Aşağıdakilerden hangisi, dışsal stres nedenlerinden biri değildir?

25 / 32

25) Aşağıdakilerden hangisi stresin duygusal belirtilerinden biridir?

26 / 32

26) Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sahip olan sürücüler kaza yapmada daha yüksek risk taşır?

27 / 32

27) Aşağıdakilerden hangisi, A tipi kişilik özelliklerinden biri olamaz?

AYRICA BAKINIZ!

<b>A Tipi Kişilik Özellikleri </b>

• İki şeyi aynı anda yapmak veya düşünmek
• Giderek daha çok faaliyeti daha az zamana sıkıştırmak
• Başkalarından hızlı konuşmalarını istemek
• Konuşurken el kol hareketleri yapma
• Sık sık diz oynatma yada parmak tıkırdatma
• Hiçbir zaman geç kalmamaya aşırı önem verme
• Hiçbir şey yapmadan oturmakta zorluk çekme
• Çocuklarla oynarken bile, her oyunu kazanmak için oynama
• Sırada beklemeye zorlandığında yada çok hızlı hareket ettiğini düşündüğü bir arabanın arkasından giderken gereksiz derecede öfkelenme
• Çevreyi yada güzel şeyleri fark edememe yada ilgi göstermeme
• Şiddetli tonlamaları olan konuşma örüntüsü ve sık sık müstehcen sözler kullanma

<b>B Tipi Kişilik Özellikleri </b>

• Zaman esiri olmazlar.
• Karar vermede aceleci değildirler.
• Sakin ve yavaş yapıdadırlar
• Karşısındaki insanları hep sabırla dinleler
• İvedilik ve sabırsızlık düşünceleri yoktur.
• Eve döndüklerinde günlük hayattan tamamen uzaklaşabilirler.
• Özel hayatları ile iş hayatları arasında kolayca sınır koyabilirler

28 / 32

28) Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 32

29) Kişinin kendisinden çok başkasına yarar sağlamak isteyerek ve trafikte kendi hakkından feragat ederek başkasına hak tanımaya diğerkâmlık denir.

Yukarıdaki tanıma göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi diğerkâmlık olarak adlandırılabilir?

30 / 32

30) "Bireyin gözlenebilir tüm hareketlerine davranış denir. " Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uygun değildir?

31 / 32

31) Aşağıdakilerden hangisi grup içi iletişime uymayan kavramdır?

32 / 32

32) Aşağıdakilerden hangisi İletişimin temel öğelerinden biri değildir?

Your score is