Genel SRC Deneme Sınavı – 10

Genel SRC Deneme Sınavı - 10

1 / 40

Karlı yüzeylerde hangi lastik tipi daha etkin tutunma sağlar?

2 / 40

Aşağıdakilerden hangisi ASR sisteminin görevidir?

3 / 40

Resimdeki etikette lastiğin hangi özelliği ifade edilmiştir?

4 / 40

Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyon ile otobüsün karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

5 / 40

Hangisi karlı ve buzlu yollarda sürücünün yapması gereken işlemdir?

6 / 40

Aşağıdakilerden hangisi sürücü kusurlarından biri değildir?

7 / 40

Araçların karayollarında güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan TOPLAM AĞIRLIĞINA ne ad verilir?

8 / 40

Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı İKİNCİ DEFA tespit edilen sürücülerin sürücü belgelerinin ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır?

ALKOL ALARAK ARAÇ KULLANANLAR İÇİN

• 1-) İLK TESPİTTE; sürücü belgesi 6 ay geri alınır, para ve puan cezası verilir
• 2-) İKİNCİ TESPİTTE; sürücü belgesi 2 yıl geri alınır, para ve puan cezası verilir, bir aylık sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi verilir.
• 3-) ÜÇÜNCÜ TESPİTTE; sürücü belgesi 5 yıl geri alınır, para ve puan cezası verilir, 6 ay hapis cezası verilir, psikoteknik değerlendirme yapılır.

9 / 40

Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı ÜÇÜNCÜ DEFA tespit edilen sürücülerin sürücü belgelerinin ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır?

10 / 40

Yük ve yolcu taşıyan araçlarda kaç adet işaretleme reflektörü bulundurulmalıdır?

11 / 40

Aşağıdakilerden hangisi sabırsız sürücünün özelliklerinden değildir?

12 / 40

Aşağıdakilerden hangisi trafik sıkışıklığının davranış psikolojisine olumsuz etkilerinden değildir?

13 / 40

Aşağıdakilerden hangisi sürücü davranışlarını etkileyen faktörler arasında değildir?

14 / 40

Aşağıdakilerden hangisi etik dışı davranış olarak sınıflandırılır?

15 / 40

Aşağıdakilerden hangisi sabırlı bir sürücünün özelliklerindendir?

16 / 40

Dikkat toplayamama ve unutkanlık hangi zihinsel sürecin en sık görülen belirtilendir?

17 / 40

Yoğun dumanlı bir yangın ortamında tahliye işleminde hangi davranışlar yapılır?

18 / 40

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığıdır?

19 / 40

Az tehlikeli iş yerlerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kaç yılda bir yenilenir?

20 / 40

Başlangıç ve bitiş noktaları arasında güzergâhların belirlenmesi sürecinde sipariş, araç, iklim, işgücü, kapasite, hız, maliyet, zaman vb. bilgilere göre güzergâh ve zaman planlaması nasıl yapılır?

21 / 40

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı güvenliği açısından yanlıştır?

22 / 40

Ülkelerin başka ülkelerle olan SINIRLARINI GÖSTEREN HARİTALAR aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 40

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin merkezle iletişim yöntemlerinden değildir?

24 / 40

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin kullanabileceği sektörlerden değildir?

25 / 40

Çok kilolu ve iri yarı kazazedelerin dar ve geçiş güçlüğü olan bir yerden taşınması gerektiğinde aşağıdaki taşıma yöntemlerinden hangisi kullanılır?

26 / 40

Ayak bileklerinden sürükleme yöntemiyle kazazede taşınırken aşağıdaki davranışlardan hangisi yapılmamalıdır?

27 / 40

Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin değerlendirilmesinde yapılacak ilk işlemdir?

28 / 40

Yaşamsal organlara yeterince kan gitmemesi nedeniyle aniden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden akut dolaşım yetmezliğine ne ad verilir?

29 / 40

Burkulmalarda yapılan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

30 / 40

İlk yardım uygulamasının ikinci değerlendirme aşamasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

31 / 40

Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakı ilkelerindendir?

32 / 40

Tütün ve tütün mamulleri, alkollü içkiler, akaryakıt, uyuşturucu, silah ve mühimmat, elektronik eşya ve canlı hayvan, et, çay, şeker, zeytin gibi gıda maddelerinde yapılan kaçakçılık türleri ile ilgili mahkûmiyet hükmü kesinleşenler, HANGİ DEVLET KURUMU TARAFINDAN KAMUOYU İLE PAYLAŞILABİLİR?

33 / 40

Kaçakçılık suçunu işleyen bir kişi, olay resmi makamlarca öğrenilmeden önce SUÇU İHBAR EDER ve kaçak eşyanın ya da SUÇ ORTAKLARININ YAKALANMASINI SAĞLARSA cezası ne kadar indirilir?

34 / 40

Çalışanlarının ücretlerini, sosyal güvenlik ve özlük haklarını zamanında ve tam olarak vermeyen yetki belgesi sahiplerine hangi ceza verilir?

35 / 40

İdari para cezalarının ödenme süreleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

36 / 40

İdari para cezalarına itiraz süresi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

37 / 40

İdari para cezalarına itiraz nereye yapılır?

38 / 40

Aşağıda verilenlerden hangisi gönderenin sorumlulukları açısından yanlıştır?

39 / 40

Yetki belgesi sahipleri, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre nitelikli şoför çalıştırmakla yükümlüdürler. Bu kurala uymayan yetki belgesi sahiplerine hangi ceza uygulanır?

40 / 40

Yetki belgesi sahipleri, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre SRC belgesi bulunmayan bir şoförü sefere gönderdiklerinde hangi ceza uygulanır?

Puanınız

Src 5 Belgesi

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi

ADR-SRC 5 BELGESİ