İlk Yardım Testi – 1

İlkYardım - 1

1 / 40

1) Aşağıdakilerden hangisi KAFATASININ İÇİNDEKİ YARALANMALARIN belirlilerindendir?

2 / 40

2) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının ilk yardım anında sergilemesi gereken doğru tutum ve davranışlar arasında yer almaz?

3 / 40

3) Aşağıdakilerden hangisi ŞOK DURUMUNDAKİ KAZAZEDEYE yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

4 / 40

4) Tam tıkanmanın belirtileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

5 / 40

5) Kazazedelerin araçtan çıkarılmasın da ÖNCELİKLE YAPILMASI GEREKEN davranış aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 40

6) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının ilk yardım anında sergilemesi gereken doğru tutum ve davranışlar arasında yer almaz?

7 / 40

7) Şok pozisyonunda hastanın ayaklarını yukarı kaldırmanın yararı aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 40

8) Solunum yetmezliğinden ilk etkilenen organ aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 40

9) Rentek manevrasının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

10 / 40

10) Aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanmaz?

11 / 40

11) Aşağıdakilerden hangisi kalp durması belirtilerinden biridir?

12 / 40

12) Kazazedenin başına darbe alması nedeniyle kulağından kan gelmesi durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılır?

13 / 40

13) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC ‘  sindeki A harfinin karşılığıdır?

14 / 40

14) İlkyardımın ABC sinde B neyi ifade eder?

A (AİRWAY) Hava yolu açıklığının sağlanması
B (BREATHİNG) Solunumun değerlendirilmesi
C (CİRCULATİON) Dolaşım değerlendirilmesi

15 / 40

15) İlkyardımın ABC sinde C neyi ifade eder?

A (AİRWAY) Hava yolu açıklığının sağlanması
B (BREATHİNG) Solunumun değerlendirilmesi
C (CİRCULATİON) Dolaşım değerlendirilmesi

16 / 40

16) Solunabilen tozlardan aşağıdaki organlardan hangisi etkilenir?

17 / 40

17) Göğüsteki açık yara aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır?

18 / 40

18) Hasta, engelli ve yaşlı nakil aracı aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 40

19) Aşağıdakilerden hangisi bir ambulans çeşidi değildir?

20 / 40

20) Aşağıdakilerden hangisi bir ambulans çeşidi değildir?

21 / 40

21) Aşağıdakilerden hangisi kullanım amacına göre bir ambulans çeşidi değildir?

22 / 40

22) Çalışan kalbe masaj yapılırsa olabilecek en tehlikeli durum hangisidir?

23 / 40

23) Aşağıdakilerden hangisi atardamar (arter) kanamasının özelliklerindendir?

24 / 40

24) Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda kazazedeye yapılacak ilkyardım uygulamasıdır?

25 / 40

25) Aşağıdakilerden hangisi araçta bulunması gereken ilk yardım malzemelerinden biri değildir?

26 / 40

26) Aşağıdaki durumlardan hangisinde kazazedeye suni solunum yapılmalıdır?

27 / 40

27) Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

28 / 40

28) Kaza yerindeki kazazedeler sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilmelidir?

29 / 40

29) Kaburga kemiği kırıklarında kazazede HANGİ POZİSYONDA sevk edilir?

30 / 40

30) Köprücük kemiği kırıklarında kazazedeler hangi pozisyonda sevk edilir?

31 / 40

31) Kanamayı durdurmada uygulanacak ilk yöntem hangisidir?

32 / 40

32) Aşağıdaki kazazedelerden hangisine kalp masajı uygulaması yapılmalıdır?

33 / 40

33) Kalbin durması halinde kazazedeye kaç dakika içinde kalp masajı yapılırsa faydalı olur?

34 / 40

34) Bebeklerde dış kalp masajı nasıl uygulanmalıdır?

35 / 40

35) Aşağıdaki durumlardan hangisinde yetişkin bir kazazedeye göğüs kemiği 5 santimetre aşağıya inecek şekilde kalp masajı uygulanır?

36 / 40

36) Aşağıdaki kazazedelerden hangisine kalp masajı uygulaması yapılmalıdır?

37 / 40

37) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulamalarında kullanılan kanama durdurma yöntemlerinden biridir?

38 / 40

38) Hangi cins motorlu araçlarda ilkyardım çantası bulundurulması zorunlu değildir?

39 / 40

39) Aşağıdakilerden hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemelerden biridir?

40 / 40

40) Kulak kanaması olan kazazedeye hangi pozisyon verilmelidir?

Your score is