Src Deneme Sınavı-2

1- Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

Correct! Wrong!

3- Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Correct! Wrong!

4- 70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

Correct! Wrong!

5- Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir. Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?

Correct! Wrong!

6-Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

Correct! Wrong!

Çevre kirliliğini önleme çalışmaları "ÇEVRE KORUMA" ile başlar.

7- Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

Correct! Wrong!

8- Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

Correct! Wrong!

9- Kaza geçirmiş yaralıda, solunum ve dolaşım durması varsa ya da olay yerinde yangın ve patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuysa omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

Correct! Wrong!

10-ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

11- Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Correct! Wrong!

12- Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır

Correct! Wrong!

13-. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

Correct! Wrong!

14- Ticari araç sürücüsü aşağıdaki “iş öncesi hazırlık aşamalarından” hangisini yapmak zorunda değildir?

Correct! Wrong!

15- Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sırası nasıl olmalıdır?

Correct! Wrong!

16- Ticari taşıtlarda 2 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

Correct! Wrong!

17- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin esas amacı nedir?

Correct! Wrong!

18-Gümrük mevzuatına göre, Türkiye gümrük bölgesine giren araçların standart depolarında bulunmasına izin verilen azami yakıt miktarı ne kadardır?

Correct! Wrong!

19- Sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, tazminatı kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

Correct! Wrong!

20- Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler ne kadar sürede zaman aşımına uğrar?

Correct! Wrong!

21- Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, hangi belgenin aslı taşıtta bulunmadır?

Correct! Wrong!

22- Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamına girer?

Correct! Wrong!

23- Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır?

Correct! Wrong!

24- Alternatörün ürettiği elektiriğin volt ve akımını ayarlayan şarj sisteminin parçasının adı nedir?

Correct! Wrong!

25- AETR’ye göre bir sürücünün 24 saatlik bir çalışma gününde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında vermesi gereken mola ne kadardır?

Correct! Wrong!

Src Deneme Sınavı-2
SINAV SONUCU
NOT: SRC SINAVINDAN GEÇME NOT 70 PUANDIR. 18 VE ÜZERİ SORULARA DOĞRU CEVAP VERENLER SINAVDA BAŞARILI OLURLAR.

Share your Results: