Genel SRC Deneme Sınavı – 6

Genel SRC Deneme Sınavı - 6

1 / 40

Bir meslekte o mesleğin gereklerini yapmak için bilinmesi gerekenlere yenilik ve değişen bilgi ve becerileri katarak alanında UZMANLAŞMAYA verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 40

Meslek seçiminde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?

3 / 40

Kanamayı durdurmada uygulanacak ilk yöntem hangisidir?

4 / 40

Aşağıdaki kazazedelerden hangisine kalp masajı uygulaması yapılmalıdır?

5 / 40

Kalbin durması halinde kazazedeye kaç dakika içinde kalp masajı yapılırsa faydalı olur?

6 / 40

Bebeklerde dış kalp masajı nasıl uygulanmalıdır?

7 / 40

Aşağıdaki durumlardan hangisinde yetişkin bir kazazedeye göğüs kemiği 5 santimetre aşağıya inecek şekilde kalp masajı uygulanır?

8 / 40

Aşağıdaki kazazedelerden hangisine kalp masajı uygulaması yapılmalıdır?

9 / 40

Kaçakçılık kanununda tanımlanan suçların konusunu oluşturan EŞYANIN DEĞERİNİN PEK HAFİF OLMASI HÂLİNDE, verilecek cezalar ne kadar indirilir?

Eşyanın değerinin FAHİŞ OLMASI hâlinde, verilecek cezalar YARISINDAN BİR KATINA KADAR ARTIRILIR.

Eşyanın değerinin HAFİF OLMASI hâlinde verilecek cezalar YARISINA KADAR İNDİRİLİR.

Eşyanın değerinin PEK HAFİF OLMASI hâlinde ise ÜÇTE BİRİNE KADAR İNDİRİLİR.

10 / 40

Kaçakçılık fiilinin TEŞEBBÜS AŞAMASINDA ORTAYA ÇIKMASI HALİNDE faillere hangi ceza verilir?

11 / 40

Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?

12 / 40

Araç içerisindeki yolcu sayısı veya yükün artması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

13 / 40

Eğimli iki yönlü dar bir yolda karşılaşan araçlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

14 / 40

Hava kirliliği, gürültü, kalabalık ve sıcaklık hangi tür stres çeşidine girer?

15 / 40

Çevredeki yolların kendisine açıldığı, bu yola çıkacak olanların ilk geçiş hakkını bu yolda ilerleyen sürücülere vermek zorunda olduğu ve işaretlerle belirlenmiş kara yoluna ne denir?

16 / 40

Hızı 60 km/s olan bir aracın, kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 40

Trafik kuralı ihlali sonucu kişilerin zarar görmesine sebebiyet veren sürücü trafikteki hak ihlallerinden hangisini yapmıştır?

18 / 40

Aşağıdakilerden hangisi bir davranış olarak tanımlanamaz?

19 / 40

Yeşil ışık süresinde karşıya geçemeyen yayalara özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere korna çalarak ya da el kol hareketi yaparak çabuk geçmeye zorlayan sürücü için hangisi söylenemez?

20 / 40

Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için bekleyememesi bu sürücünün hangi değere sahip olmadığını gösterir?

21 / 40

Trafikteki öfke hâli aşağıdakilerden hangisine yol açar?

22 / 40

Aşağıdakilerden hangisi, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye verilen addır?

23 / 40

Aşağıdakilerden hangisi İş kazasının tanımıdır?

24 / 40

İş organizasyonunda aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

25 / 40

Tehlikeli madde taşıyan araçta aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunludur?

26 / 40

İş kazası sonrasında bedensel bütünlüğü ihlal edilen çalışanın mesleğini tam ya da gerektiği gibi yürütmesine engel olan veya zorlaştıran durum aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 40

Haritaların alt kenar çizgisi hangi yönü gösterir?

28 / 40

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin türlerinden biri değildir?

29 / 40

Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin filo yönetiminde sağladığı avantajlardan değildir?

30 / 40

Türkiye'den veya Türkiye'ye karayoluyla; Türkiye üzerinden karayoluyla transit, Türkiye'ye denizyolu, demiryolu ve havayolu ile gelip karayolundan ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE yapılan taşımalara ne denir?

31 / 40

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre Taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil TAKİP EDİLEN YOLU, aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

32 / 40

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre taşıt sahibi gerçek veya tüzel kişiler ile yetki belgesi sahipleri arasında, E-Devlet kanalıyla yapılacak sözleşmeye ne denir?

33 / 40

Aşağıda verilenlerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin amaçlarından birisi değildir?

34 / 40

Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamındadır?

35 / 40

Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı dışındadır?

36 / 40

Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı dışındadır?

37 / 40

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşıtların takograf takma zorunluluğu olduğu halde takografsız olarak il/yurt dışına çıkan ve tespit tarihinden itibaren kaç takvim günü içinde takograf taktırmayan taşıtlar yetki belgesi eki taşıt belgelerinden re'sen düşülür?

38 / 40

Resimdeki etikette lastiğin hangi özelliği ifade edilmiştir?

39 / 40

Yakıt tasarrufuna aşağıdakilerden hangisi etki etmez?

40 / 40

Aşağıdakilerden hangisi ASR sisteminin görevidir?

Your score is

Psikoteknik Belgesi Nedir?

Psikoteknik Belgesi İçin Tıklayın