GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ -2

Güvenli Sürüş Teknikleri - 2

1 / 26

1) Hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

2 / 26

2) Yan aynalardan en iyi şekilde faydalanabilmek için yan aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır?

3 / 26

3) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarını önleme yöntemi değildir?

4 / 26

4) Güvenli sürüş için doğru şişirilmiş lastikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

5 / 26

5) Aşağıdakilerden hangisi kazalarda sürücü ve yolcuları korumak amacıyla geliştirilen sistemlerden değildir?

6 / 26

6) Aşağıdakilerden hangisi ARAÇ İÇİ FİZİKSEL KONTROL ile ilgili değildir?

7 / 26

7) Aşağıdakilerden hangisi soğuk hava şartlarında sürücülerin buzlanmaya karşı alacağı önlemlerden biri değildir?

8 / 26

8) Kara yolunun diğer bir kara yolu veya demir yolunun ÜSTÜNDEN geçmesini sağlayan yapıya ne denir?

9 / 26

9) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının çalışma şartları ve dinlenme hakkı ile ilgili hükümlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

10 / 26

10) Aşınmış lastiklerle yola devam edilirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

11 / 26

11) Aşağıdakilerden hangisi bir sürücünün araç kullanırken kazayı önlemek için yapması gereken davranışlardan biri değildir?

12 / 26

12) Direksiyon tutuş pozisyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

13 / 26

13) Araçta hız arttıkça aşağıdaki durumlardan hangisinin olması beklenir?

14 / 26

14) Hangisinin güvenli sürüş açısından bir önemi yoktur?

15 / 26

15) Sıvı yanıcı madde yangınlarında hangi söndürme aracı kullanılması sakıncalıdır?

16 / 26

16) Aşağıdakilerden hangisi aracı güvenliği hızda kullanmayı ifade eder?

17 / 26

17) Ön lastiklerinden biri yeni,  diğeri eski olan bir araç, fren yapınca aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

18 / 26

18) Aracın 2 saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?

19 / 26

19) Araçlarda hangisi, İKİNCİ DERECE güvenlik ekipmanıdır?

20 / 26

20) İkiden fazla şeritli ve emniyet şeridi olmayan yollarda sağdaki araçların yolun sağına, soldakilerin ise yolun soluna yanaşarak ORTA KISIMDAN AMBULANSIN GEÇİŞİNE YOL VERMESİ şeklinde uygulanan yol açma tekniğine ne ad verilmektedir?

21 / 26

21) Aşağıdakilerden hangisi, bir kavşakta iken geçiş üstünlüğü bulunan araçların işaretini alan araç sürücülerinin bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için uyacağı kurallardan biri olamaz?

22 / 26

22) Araçların karayollarında güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan TOPLAM AĞIRLIĞINA ne ad verilir?

23 / 26

23) Otobüs, kamyon, tanker, çekici, römork ve yarı römork gibi araçların kış lastik diş derinlikleri ne kadar olmalıdır?

24 / 26

24) Aracınızın ön lastiği patlarsa ne olur?

25 / 26

25) Aracın arka lastiği patlarsa ne olur?

26 / 26

26) Virajlara girildiğinde üzerinde yük azalan tekerleklerin yol ile teması nasıldır?

Your score is