SRC Ulaştırma Mevzuatı – 1

SRC Ulaştırma Mevzuatı - 1

1 / 40

1) Karayolunda ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı kuralları hangi kanunla düzenlenmiştir?

2 / 40

2) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre izin verilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen ve eşya taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtlara ne denir?

3 / 40

3) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yarı römorkları ve römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve bunlar olmadan eşya taşıyamayan motorlu taşıtlara ne denir?

4 / 40

4) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre yolcunun taşıta bindiği veya eşyanın taşımacıya teslim edildiği yerden varış noktasına GÖTÜRÜLMESİNE ne denir?

5 / 40

5) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre eşyayı taşımacıya teslim eden, gönderileni belirleyen ve taşıma senedini İMZALAYN KİŞİYE ne denir?

6 / 40

6) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi ve taşıma senedinde belirtilen eşyanın TESLİM EDİLEN KİŞİYE ne denir?

7 / 40

7) Bir taşıtın yalnız bir yetki belgesinde kayıtlı olduğunu ve bu yetki belgesi altında çalıştırılabileceğini gösteren belgeye ne denir?

8 / 40

8) Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı ve yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeye ne denir?

9 / 40

9) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıda verilen belgelerden hangisinin taşıtta bulundurulması zorunlu değildir?

10 / 40

10) Aşağıda verilen belgelerden hangisi e-devlet üzerinden düzenlenebilen belgelerden birisi değildir?

11 / 40

11) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre yolcunun TAŞITA BİNDİĞİ veya eşyanın taşımacıya teslim edildiği yere ne denir?

12 / 40

12) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre yolcu bileti veya taşıma senedinde gösterilen, yolcu veya eşyanın GÖTÜRÜLMEK İSTENDİĞİ YERE ne denir?

13 / 40

13) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre eşyanın açık ve kapalı alanda MUHAFAZA EDİLMESİNE UYGUN OLAN YERE ne denir?

14 / 40

14) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre taşımacılığı yapılan eşyanın KAPALI ALANDA MUHAFAZA EDİLMESİNE uygun olan yere ne denir?

15 / 40

15) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre “Tek parçada en fazla yüz kilogramı geçmeyen genellikle ambalaj ve kap içerisinde olan küçük boyutlu koli sandık, paket gibi parça eşya” ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 40

16) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre bir veya birden fazla gönderenden toplu veya parça başı eşyanın teslim alınarak işletmecinin gözetimi ve denetimi altında yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, aktarma ve gönderilene teslim gibi hizmetlerin yapıldığı yere ne denir?

17 / 40

17) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre ücret karşılığında, eşya nakleden gerçek veya tüzel kişilerin naklettikleri eşya için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 240.  maddesi uyarınca düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması zorunlu olan belgeye ne denir?

18 / 40

18) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre malın alıcıya teslim edilmek üzere, satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için,  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesi uyarınca düzenlemesi gereken belgeye ne denir?

19 / 40

19) Karayolu ile yapılacak yurtiçi yük taşımalarında araçta bulundurulması zorunlu olan sevk irsaliyesinde aşağıda verilen bilgilerin hangisi bulunmaz?

20 / 40

20) Eşya ve kargo taşımalarında gönderen ile yetki belgesi sahibi arasında düzenlenen, taşımada kullanılan taşıta ait bilgiler ile ilgili mevzuatta belirlenen diğer bilgileri ihtiva eden sözleşme belgesi veya bu tür bir sözleşmede bulunması gereken bilgileri ihtiva etmesi halinde taşıma senedi yerine geçecek olan TAŞIMA FATURASI, TAŞIMA İRSALİYESİ VEYA İRSALİYELİ TAŞIMA FATURASINA ne ad verilir?

21 / 40

21) Karayolu ile yapılacak yurtiçi yük taşımalarında araçta bulundurulması zorunlu olan taşıma senedinde aşağıda verilen bilgilerin hangisi bulunmaz?

22 / 40

22) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yük taşıma araçlarında taşıma sırasında aşağıdaki belgelerin hangisi bulunmaz?

23 / 40

23) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifesiz yolcu taşımacılığında, YETKİ BELGESİ SAHİBİ İLE TAŞIMAYI YAPTIRAN VEYA TAŞINAN GRUP ARASINDA İMZALANMIŞ SÖZLEŞMEYE ne denir?

24 / 40

24) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre karayolunun bakımı, korunması ile karayolu ve taşımanın yönetimine ilişkin giderlere katkıda bulunmak üzere YABANCI PLAKALI ARAÇLARDAN ALINAN ÜCRETE ne denir?

25 / 40

25) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde “Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili EĞİTİM, BİLGİ, BECERİ VE DONANIMA SAHİP OLMA” aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

26 / 40

26) Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerle ilgili “Bir işletmenin kurulmasını, sağlıklı yönetilmesini ve işletilmesini sağlamaya yönelik gerekli MALİ KAYNAKLARA SAHİP OLMA” aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

27 / 40

27) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre “Genel olarak ticari alanda ve mesleğin icrası ile ilgili konularda kötü şöhret sahibi olmamayı, karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili KURALLARA UYGUN DAVRANMAYI ve faaliyet göstermeyi” aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

28 / 40

28) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde TİCARİ AMAÇLA OLMAMAK ÜZERE, SADECE KENDİ ESAS İŞTİGAL KONUSU ile ilgili eşya veya yolcu taşımacılığına ne ad verilir?

29 / 40

29) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre bir veya birden çok gönderenin aynı veya BİRBİRİNDEN AYRI GÖNDERİLENE ait eşyaların taşınmasına ne ad verilir?

30 / 40

30) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre eşya taşımacılığı alanında yetki belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler ile uluslararası anlaşmalara uygun olmak şartıyla, eşya taşımacılığı alanında faaliyet gösteren yabancı plakalı taşıtların imkan, kabiliyet ve kapasiteleri ile gerektiğinde diğer taşıma türlerinden de yararlanarak veya bunları kullanarak KOMBİNE TAŞIMACILIK DAHİL kendi nam ve hesabına eşya taşıması yaptırarak taşıma faturası düzenleyen gerçek ve tüzel kişileri,

31 / 40

31) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre ücreti karşılığında kendi namına ve bir MÜVEKKİL HESABINA eşya taşıtmayı meslek edinmiş kişiye ne denir?

32 / 40

32) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre bağımsız bir işyerinin kullanma hakkına sahip olan ve eşyayı teslim alarak kendi gözetim ve denetimi altında; YÜKLEME, BOŞALTMA, DEPOLAMA, İSTİFLEME, AKTARMA VE GÖNDERİLENE TESLİM GİBİ HİZMETLERİ YERİNE GETİREN, taşımayı yapan veya yaptıran ve bundan doğacak sorumluluğu üstlenen kişiye ne denir?

33 / 40

33) Tek parçada en fazla 5 kg ağırlığındaki KARGOLARIN KISA SÜREDE KAPIDAN KAPIYA kendi nam ve hesabına dağıtımını yapan gerçek ve tüzel kişilere ne denir?

34 / 40

34) Bir posta gönderisinin ticari olsun veya olmasın ağırlığı en fazla kaç kg. olabilir?

35 / 40

35) Herhangi bir ilin herhangi bir noktasından veya YERLEŞİM BİRİMİNDEN BAŞLAYIP diğer BİR İLİN herhangi bir noktasında veya YERLEŞİM BİRİMİNDE BİTEN taşımalara ne denir?

36 / 40

36) Türkiye'den veya Türkiye'ye karayoluyla; Türkiye üzerinden karayoluyla transit, Türkiye'ye denizyolu, demiryolu ve havayolu ile gelip karayolundan ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE yapılan taşımalara ne denir?

37 / 40

37) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre Taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil TAKİP EDİLEN YOLU, aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

38 / 40

38) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre taşıt sahibi gerçek veya tüzel kişiler ile yetki belgesi sahipleri arasında, E-Devlet kanalıyla yapılacak sözleşmeye ne denir?

39 / 40

1) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunan, sürücü bölümü gövde ile birleşik kamyonetlere ne denir?

40 / 40

2) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre taşımacılık faaliyetinin yanı sıra, bağımsız bir işyerinin kullanım hakkına sahip olarak müşterilerine ait her türlü eşyayı teslim aldıktan sonra kendi gözetim ve denetimi altında yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, sipariş planlaması, dağıtım, teslimat ve benzeri HİZMETLERİN TAMAMINI veya bir kısmını üstlenen gerçek ve tüzel kişilere ne denir?

Your score is