TRAFİK KURALLARI – 2

Trafik Kuralları - 2

1 / 13

1) Resimde gösterilen trafik tanzim işareti, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

2 / 13

2) Yukarıda gösterilen trafik işareti aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

3 / 13

3) Karayolu Trafik Yönetmeliği, aşağıda verilen ifadelerden hangisini kapsamaz?

4 / 13

4) Yukarıda gösterilen resimdeki duruma göre, numaralandırılmış araçlardan hangileri geçmelidir?

5 / 13

5) Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

6 / 13

6) Karayolları Trafik Kanunu'na göre, otobüsler (M2-M3) ve minibüsler (M2) için otoyollarda azami hız kaçtır?

7 / 13

7) Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılmaz?

ASLİ KUSUR SAYILAN HALLER

1) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme,
2) Taşıt giremez trafikk işareti bulunan karayoluna veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girme,
3) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme,
4) Arkadan çarpma,
5) Geçme yasağı olan yollarda öndeki aracı geçme,
6) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma,
7) Şeride tecavüz etme,
8) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama,
9) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama,
10) Manevraları düzenlenen genel şartlara uymama,
11) Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında parketme ve duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama,,
12) Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak parkedilmiş araçlara çarpma.
Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler asli (esas) kusurlu sayılırlar.

ASLİ KUSUR SAYILMAYAN HALLER

1) Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
2) Uyuşturucu ve Keyif verici madde kullananlar
3) Kaza yerini terketmek
4) Alkollü araç kullanmak Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler adli kusurlu sayılırlar. UYARI: Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalar ADLİ KUSUR niteliği taşır ve olaya savcılık el koyar

8 / 13

8) Karayolu Trafik Yönetmeliği'ne göre, en az dört tekerlekli ve yük taşımasında kullanılan motorlu araçlar, hangi sınıf araçlardır?

9 / 13

9) Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre, aşağıda verilen bakanlıklardan hangisinin trafik ile ilgili görev ve yetkisi bulunmaz?

10 / 13

10) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğü’nün trafikle ilgili görev ve yetkilerinden biri değildir?

11 / 13

11) Resimde gösterilen trafik işareti,  aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

12 / 13

12) Karayolu Trafik Yönetmeliği'ne göre; yapısı itibariyle, sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan taşıtlara ne ad verilir?

13 / 13

13) Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay yüzde kaç oranında faiz uygulanır?

Your score is