Kaçakçılık Mevzuatı

Kaçakçılık Mevzuatı

ÖNEMLİ NOT: Kaçakçılık mevzuatında "Hapis ve adli para cezası" uygulanır.

1 / 36

1) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre “eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın Türkiye’ye ithal eden kişiye” verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 36

2) 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu hükümlerine göre eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişiye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

3 / 36

3) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, “kaçakçılık suçu işlemek amacıyla gerekli hazırlıkların yapılmasına rağmen, failin (suçlunun) kendi isteği dışında alınan engelleyici önlemler nedeniyle FİİLİN MEYDANA GELMEMESİ” durumuna ne denir?

4 / 36

4) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre “eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın Türkiye’ye ithal eden kişiye” verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 36

5) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre “ ihracı kanun gereği yasak olan eşyayı Türkiye’den ihraç eden kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde” aşağıdakilerden hangisiyle cezalandırılır?

6 / 36

6) İthali kanun gereği yasak olan eşyayı bu özelliğini bilerek satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişiye verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? 

7 / 36

7) Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması halinde, verilecek ceza kaç yıldan az olamaz.

8 / 36

8) Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık fiilleri içinde değerlendirilmez?

9 / 36

9) Kaçakçılık kanununda tanımlanan suçların konusunu oluşturan EŞYANIN DEĞERİNİN FAHİŞ OLMASI HÂLİNDE, verilecek cezalar ne kadar artırılır?

Eşyanın değerinin FAHİŞ OLMASI hâlinde, verilecek cezalar YARISINDAN BİR KATINA KADAR ARTIRILIR.

Eşyanın değerinin HAFİF OLMASI hâlinde verilecek cezalar YARISINA KADAR İNDİRİLİR.

Eşyanın değerinin PEK HAFİF OLMASI hâlinde ise ÜÇTE BİRİNE KADAR İNDİRİLİR.

10 / 36

10) Kaçakçılık kanununda tanımlanan suçların konusunu oluşturan EŞYANIN DEĞERİNİN HAFİF OLMASI HÂLİNDE, verilecek cezalar ne kadar indirilir?

Eşyanın değerinin FAHİŞ OLMASI hâlinde, verilecek cezalar YARISINDAN BİR KATINA KADAR ARTIRILIR.

Eşyanın değerinin HAFİF OLMASI hâlinde verilecek cezalar YARISINA KADAR İNDİRİLİR.

Eşyanın değerinin PEK HAFİF OLMASI hâlinde ise ÜÇTE BİRİNE KADAR İNDİRİLİR.

11 / 36

11) Kaçakçılık kanununda tanımlanan suçların konusunu oluşturan EŞYANIN DEĞERİNİN PEK HAFİF OLMASI HÂLİNDE, verilecek cezalar ne kadar indirilir?

Eşyanın değerinin FAHİŞ OLMASI hâlinde, verilecek cezalar YARISINDAN BİR KATINA KADAR ARTIRILIR.

Eşyanın değerinin HAFİF OLMASI hâlinde verilecek cezalar YARISINA KADAR İNDİRİLİR.

Eşyanın değerinin PEK HAFİF OLMASI hâlinde ise ÜÇTE BİRİNE KADAR İNDİRİLİR.

12 / 36

12) Kaçakçılık fiilinin TEŞEBBÜS AŞAMASINDA ORTAYA ÇIKMASI HALİNDE faillere hangi ceza verilir?

13 / 36

13) Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan SUÇLARIN İŞLENMESİNE KASTEN GÖZ YUMAN KİŞİ, ne ile sorumlu tutulur?

14 / 36

14) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, “BİR ÖRGÜTÜN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE” işlenmesi halinde, verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 36

15) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, “ÜÇ VEYA DAHA FAZLA KİŞİ TARAFINDAN BİRLİKTE” işlenmesi halinde, verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 36

16) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların, “kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek, araştırmak ve soruşturmakla görevli kişiler tarafından veya MESLEK VE SANATIN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLARDAN YARARLANMAK suretiyle” işlenmesi halinde, verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 36

17) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın, DEVLETİN SİYASİ, İKTİSADİ VEYA ASKERİ GÜVENLİĞİNİ BOZACAK nitelikte olması halinde,  fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, verilecek hapis cezası kaç yıldan az olamaz?

18 / 36

18) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, “BELGEDE SAHTECİLİK YAPILARAK”  işlenmesi halinde, verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 36

19) Tütün ve tütün mamulleri, alkollü içkiler, akaryakıt, uyuşturucu, silah ve mühimmat, elektronik eşya ve canlı hayvan, et, çay, şeker, zeytin gibi gıda maddelerinde yapılan kaçakçılık türleri ile ilgili mahkûmiyet hükmü kesinleşenler, HANGİ DEVLET KURUMU TARAFINDAN KAMUOYU İLE PAYLAŞILABİLİR?

20 / 36

20) Kaçakçılık suçunu işleyen bir kişi, olay resmi makamlarca öğrenilmeden önce SUÇU İHBAR EDER ve kaçak eşyanın ya da SUÇ ORTAKLARININ YAKALANMASINI SAĞLARSA cezası ne kadar indirilir?

21 / 36

21) Aşağıda verilen kaçakçılık fiillerinin hangisinde etkin pişmanlıktan yararlanılamaz?

22 / 36

22) Gümrük salonları ve gümrük kapılarında kaçak eşya sakladığından kuşkulanılan kişilerin üzeri, eşyası, yükleri ve araçları gümrük kontrolü amacıyla gümrük görevlilerince aranabilir. YAPILAN ARAMA SONUCUNDA TESPİT EDİLEN KAÇAK EŞYA NE YAPILIR?  

23 / 36

23) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, KAÇAK EŞYA NAKLİNDE KULLANILAN TAŞITLARA Ceza Muhakemesi Kanununa göre hangi işlem uygulanır?

24 / 36

24) Kaçak eşya naklinde kullanılan araçlara el koyma kararı ne şekilde icra olunur?

25 / 36

25) 5607 sayılı Kaçakçılıkla mücadele Kanunu’na göre, kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen bedel ne kadardır?

26 / 36

26) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan araç sahibince aracın iadesi için kasko değeri kadar TEMİNAT YATIRMA SÜRESİ ne kadardır?

27 / 36

27) Kaçakçılıkta kullanıldığı için alıkonulan ve sahibi tarafından 30 gün içinde taşıtın değeri kadar teminatın gümrük idaresine TESLİM EDİLMEDİĞİ TAŞITLAR ne yapılır?

28 / 36

28) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre kaçak şüphesiyle el konulan eşyanın miktarı, cinsi, markası, tipi, modeli, seri numarası gibi ayırıcı özelliklerini gösterir bir tutanakla NEREYE TESLİM EDİLİR?

29 / 36

29) Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık fiillerini önleme, izleme ve araştırmakla yükümlü kurum ve kuruluşlardan değildir?

30 / 36

30) Zorunlu hallerde yolcuların sınır kapısını yaya olarak geçip başka bir araca binebilmeleri için nereden izin alınmalıdır?

31 / 36

31) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılacak kontrollü teslimat işlemlerini aşağıdaki kurumlardan hangisi yürütemez?

32 / 36

32) Gümrük Kanunu gereğince belirlenen kapı ve yollardan başka yerlerden gümrük bölgesine girmek, çıkmak veya GEÇMEK İSTEYEN KİŞİYE “DUR” UYARISINDA BULUNULMASINA RAĞMEN BU UYARIYA UYMAMASI HALİNDE aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

33 / 36

33) Kaçakçılık mevzuatına göre hangi yakalamalarda muhbir ve el koyma ikramiyesi bulunmaz?

34 / 36

1) Kaçakçılık fiilinin RESMİ BELGEDE SAHTEKARLIK YAPILARAK İŞLENMESİ DURUMUNDA bu davalara aşağıdaki mahkemelerden hangisi bakar?

35 / 36

2) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerden değildir?

36 / 36

3) Kaçakçılık suçlarından birini işlemiş olan kişi, etkin pişmanlık göstererek suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin İKİ KATI KADAR PARAYI DEVLET HAZİNESİNE SORUŞTURMA EVRESİ SONA ERİNCEYE KADAR ÖDEDİĞİ TAKDİRDE CEZASI ne kadar indirilir?

Your score is