Genel SRC Deneme Sınavı – 14

Genel SRC Deneme Sınavı - 14

1 / 40

Aşağıdakilerden hangisi, zorunlu sigorta çeşitlerinden biri değildir?

2 / 40

Belirli bir prim karşılığında gerçekleşmesi olası bir riske karşı sigorta sözleşmesi şartları çerçevesinde güvence veren, tazminat ödemesi taahhüdünde bulunan ŞİRKETLERE ne denilmektedir?

3 / 40

Trafik sigortası, hangi hâllerde teminat dışında kalır?

4 / 40

Hizmet sözleşmesinin karşı tarafa herhangi bir bildirimde bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 40

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre yurt içi taşımalarda, eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini gösteren gönderenin beyanına dayanan belge aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 40

Ticari araç sürücüsü aracı sefere hazırlarken aşağıdaki "iş öncesi hazırlık aşamalarından" hangisini yapmak zorunda değildir?

7 / 40

Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin amacı değildir?

8 / 40

Aşağıdakilerden hangisi kazalarda sürücü ve yolcuları korumak amacıyla geliştirilen sistemlerden değildir?

9 / 40

Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma sisteminin çalışmamasının en temel sebebidir?

10 / 40

Motordaki yağın basıncını göstergesine ileten parça, aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 40

Güvenli sürüş için doğru şişirilmiş lastikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

12 / 40

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarını önleme yöntemi değildir?

13 / 40

Yan aynalardan en iyi şekilde faydalanabilmek için yan aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır?

14 / 40

Yukarıda gösterilen trafik işareti aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

15 / 40

Resimde gösterilen trafik tanzim işareti, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

16 / 40

Karayolları Trafik Kanunu'na göre, kamyon ve çekiciler (N2-N3) için otoyollarda azami hız kaçtır?

17 / 40

Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?

18 / 40

Dinleyebilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?

19 / 40

Aşağıdakilerden hangisi B tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

20 / 40

Aşağıdakilerden hangisi stresle başa çıkma yollarından biri değildir?

21 / 40

Sürücünün araç kullanmak için fiziksel ve psikolojik yatkınlıkları aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 40

Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

23 / 40

Aşağıdakilerden hangisi GPS’ in tanımıdır?

24 / 40

Aşağıdakilerden hangisi sara krizinde yapılan ilk yardım uygulamaları arasında yer almaz?

25 / 40

Aşağıdakilerden hangisi bilinci kaybolmuş bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olur?

26 / 40

Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır?

27 / 40

Trafik kazası geçirmiş bir yaralının ARAÇ İÇERİSİNDEN ÇIKARILMASINDA aşağıdakilerden hangi uygulama tercih edilir?

28 / 40

Aşağıdakilerden hangisi koma durumunun tanımıdır?

29 / 40

Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

30 / 40

Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkelerinden değildir?

31 / 40

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin ana işlevlerinden biri değildir?

32 / 40

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre kaçak şüphesiyle el konulan eşyanın miktarı, cinsi, markası, tipi, modeli, seri numarası gibi ayırıcı özelliklerini gösterir bir tutanakla NEREYE TESLİM EDİLİR?

33 / 40

Kaçakçılıkta kullanıldığı için alıkonulan ve sahibi tarafından 30 gün içinde taşıtın değeri kadar teminatın gümrük idaresine TESLİM EDİLMEDİĞİ TAŞITLAR ne yapılır?

34 / 40

Türk Ticaret Kanunu’na göre haksız rekabet sonucu müşterileri, kendisi, mesleki itibarı ve ticari faaliyetleri zarar gören kimse aşağıdakilerden hangisinin yapmasını yasal yollarla isteyemez?

35 / 40

Türk Ticaret Kanunu’na göre ticari davalar Asliye Ticaret Mahkemesi bulunmayan yerlerde aşağıda verilen mahkemelerden hangisinde görülür?

36 / 40

Türk Ticaret Kanunu’na göre ticari davalar aşağıda verilen mahkemelerden hangisinde görülür?

37 / 40

Aşağıda verilen şirketlerin hangisi şahıs şirketidir?

38 / 40

Aşağıda verilen şirketlerin hangisinin tüzel kişiliği yoktur?

39 / 40

Haksız rekabetten kaynaklanan maddi, manevi tazminat davalarında hangi kanun hükümleri uygulanır?

40 / 40

Aşağıda verilenlerden hangisi denetim çeşitlerinden değildir?

Your score is

Üdy Belgesi Nedir

Üst Düzey Yönetici Eğitimleri

ÜDY Belgesi Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayın