SRC Ulaştırma Mevzuatı – 3

SRC Ulaştırma Mevzuatı - 3

1 / 40

1) 4925 sayılı Karayolu Taşıma kanununa GÖRE BİRDEN FAZLA GİDİŞ VE DÖNÜŞ SEFERİNDE aynı kalkış yerinden aynı varış yerine önceden gruplandırılmış yolcuların taşınmasına ne ad verilir?

2 / 40

2) Karayolu ile şehirlerarası yük taşımacılığı hangi tehlike sınıfındadır?

3 / 40

3) Vergi yükümlülüğü hangi olayla birlikte gerçekleşir?

4 / 40

4) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında çalışanlar için bir hak olarak düzenlenmemiştir?

5 / 40

5) Taşıması yapılan yüklerin koli, paket, rulo ya da benzeri şekilde ambalajlanma detaylarını ve toplam paket sayılarını içeren ambalaj listesine ne ad verilir?

6 / 40

6) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinde düzenlenen mesleki yeterlilik belgesi türlerinden değildir?

7 / 40

7) Aşağıdakilerden hangisi belli miktarda vergiyi kamu alacaklısına ÖDEMEK ZORUNDA OLAN KİŞİYE verilen addır?

8 / 40

8) Bir taşıma aracında taşınan tek bir firmaya ait yük aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 40

9) AETR sözleşmesine göre bir şoförün hafta tatili en az ne kadar olmak zorundadır?

10 / 40

10) Bir ticari araç sürücüsü 24 saatlik bir sürede kesintisiz olarak en az kaç saat dinlenmelidir?

11 / 40

11) Her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından sürülüyorsa her bir sürücü en az kaç saat dinlenmelidir?

12 / 40

12) AETR sözleşmesine göre 11 saatlik günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak koşuluyla kaç saate indirilebilir?

13 / 40

13) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler sürekli olarak 4,5 saat araç kullandıktan sonra dinlenmeye çekilmeyecekse en az ne kadar mola vermelidir?

14 / 40

14) Ticari amaçla yük/yolcu taşımacılığı yapan şoförler 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saat araç sürebilirler?

ÇOK ÖNEMLİ! AYRICA OKUYUNUZ

ÇALIŞMA SÜRELERİ

GÜNLÜK ÇALIŞMA (SÜRÜŞ): Şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla araç sürmeleri yasaktır.

HAFTA TATİLİ: Bu şoförler en fazla 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 1 günlük hafta tatilini kullanmak zorundadırlar. Hafta tatili en az 24 saattir.

15 GÜNLÜK ARDIŞIK ÇALIŞMA: Birleşik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi 90 saati aşamaz.

MOLALAR: Sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az 45 dakika mola almaları mecburidir. Bu molalar sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süreleri içerisinde en az 15 dakikalık molalar şeklinde de kullanılabilir.

GÜNLÜK DİNLENME:Şoförler her 24 saat içerisinde 11 saat kesintisiz dinlenecektir. Bu süre, biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilir. Ve bu durumda günlük dinlenme süresi 1 saat daha eklenerek 12 saate çıkartılır. 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az 9 saate indirilebilir. Aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede her bir şoför en az 8 saat kesintisiz olarak dinlenecektir.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ: Haftada toplam 56 saat çalışılır.

15 / 40

15) Ticari araç sürücüleri günde (24 saat içinde) kaç saat araç kullanabilirler?

16 / 40

16) Vergi ödemelerinin elektronik ortamda verilip verilmemesine karar veren merci aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 40

17) Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin ispatında aşağıda verilenlerden hangisi kullanılmaz?

18 / 40

18) Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişilere ne denir?

19 / 40

19) Türk Ticaret Kanunu’na göre mahkeme, hakkında ticari bir hüküm bulunmayan ticari işlerde neye göre karar verir?

20 / 40

20) Türk Ticaret Kanunu’na göre haksız rekabet sonucu müşterileri, kendisi, mesleki itibarı ve ticari faaliyetleri zarar gören kimse aşağıdakilerden hangisinin yapmasını yasal yollarla isteyemez?

21 / 40

21) Türk Ticaret Kanunu’na göre ticari davalar Asliye Ticaret Mahkemesi bulunmayan yerlerde aşağıda verilen mahkemelerden hangisinde görülür?

22 / 40

22) Türk Ticaret Kanunu’na göre ticari davalar aşağıda verilen mahkemelerden hangisinde görülür?

23 / 40

23) Aşağıda verilen şirketlerin hangisi şahıs şirketidir?

24 / 40

24) Aşağıda verilen şirketlerin hangisinin tüzel kişiliği yoktur?

25 / 40

25) Haksız rekabetten kaynaklanan maddi, manevi tazminat davalarında hangi kanun hükümleri uygulanır?

26 / 40

26) Aşağıda verilenlerden hangisi denetim çeşitlerinden değildir?

27 / 40

27) Toplu iş sözleşmeleri hangi aralıklarla yapılır?

28 / 40

28) Yüksek Hakem Kurulu kararlarına nereye itiraz edilir?

29 / 40

29) Grev ve lokavtın yasak olduğu işyerlerindeki grev ve lokavtın ertelendiği hallerde erteleme süresinin sonunda anlaşma ve uzlaşma olmaması durumunda yetkili kurul neresidir?

30 / 40

30) Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın Çalışma Hak ve Ödevleri başlığının devlete yüklemiş olduğu görevlerden birisi değildir?

31 / 40

31) Aşağıda verilenlerden hangisi Anayasa’da hak olarak düzenlenmemiştir?

32 / 40

32) Anayasa’ya göre aşağıda verilenlerden hangisi HAK HEM DE ÖDEV  olarak düzenlenmiştir?

33 / 40

33) Aşağıdaki seçeneklerde bulunan hak ve ödevlerden hangisi Anayasa’nın “Sosyal ve Ekonomik Haklar” başlığı altında yer almaz?

34 / 40

34) Aşağıda verilen faaliyet alanı ve yetki belgesi eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

35 / 40

35) Yurtiçinde ticari amaçla TAŞINMA EŞYASI taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen yetki belgesi türü aşağıdakilerden hangisidir?

36 / 40

36) Yurtiçinde hususi olarak eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen yetki belgesi türü aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 40

37) Yurtiçinde ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen yetki belgesi türü aşağıdakilerden hangisidir?

38 / 40

38) Yurtiçi eşya yük ve kargo taşımacılığı belgesi aşağıda verilen mesleki yeterlilik belgelerinden hangisidir?

39 / 40

39) Aşağıda verilen Mesleki Yeterlilik Belgesi eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır?

40 / 40

40) Hatay’dan – Trabzon’a yolcu taşımacılığı yapacak bir şoförün sahip olması gereken Mesleki Yeterlilik belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

Your score is