Src Deneme Sınavı-1

1- Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

Correct! Wrong!

DİKKAT! Ticari taşımaların tamamı Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır.

2- Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?

Correct! Wrong!

3- Aşağıdakilerden hangisi kasko sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalır?

Correct! Wrong!

4- Motorlu bir aracın işletilmesi için yaptırılacak zorunlu sigorta hangisidir?

Correct! Wrong!

DİKKAT! Mali sorumluluk sigortası zorunlu bir sigorta türüdür. Diğer şıklardakiler ise isteğe bağlıdır.

5- Yüksek şiddette gürültüye mazur kalan kişide ne oluşur?

Correct! Wrong!

6-Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu' na göre ticari belge niteliğinde değildir?

Correct! Wrong!

7- Aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?

Correct! Wrong!

8- ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

9- Alternatörün ürettiği elektriğin volt ve akımını ayarlayan şarj sisteminin parçasının adı nedir?

Correct! Wrong!

10- Gabari, araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

Correct! Wrong!

11- Şekle göre hangi numaralı şerit sürekli işgal edilemez?

Correct! Wrong!

12- Aşağıdakilerden hangisi duruş mesafesini etkilemez?

Correct! Wrong!

13- 11 saatlik günlük dinlenme süresi haftada kaç defa en az 9 saate indirilebilir?

Correct! Wrong!

14- Otuz saatlik bir seferde; taşıt en az iki şoför tarafından kullanılıyorsa, her bir şoför kesintisiz en az kaç saat dinlenme süresi kullanmalıdır?

Correct! Wrong!

15- Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

16- Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir?

Correct! Wrong!

17- E-90 işaretinin anlamı nedir?

Correct! Wrong!

18- Hangisi araç takip sistemlerinde kullanılan bir teknoloji değildir?

Correct! Wrong!

19- Göğsünde açık yara olan kazazede hangi pozisyonda sevk edilir ?

Correct! Wrong!

20- Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

Correct! Wrong!

21- Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

Correct! Wrong!

22- Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin konusu değildir?

Correct! Wrong!

23- Araç kullanırken tekerlekten gelen farklı bir sese yoğunlaşmak aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

Correct! Wrong!

24- Yeni projeler ve fikirler üretebilmek için aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmaz?

Correct! Wrong!

25- Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

Correct! Wrong!

Src Deneme Sınavı - 1
SINAV SONUCU
NOT: SRC SINAVINDAN GEÇME NOT 70 PUANDIR. 18 VE ÜZERİ SORULARA DOĞRU CEVAP VERENLER SINAVDA BAŞARILI OLURLAR.

Share your Results:

Src Görsel Sorular: srcbelgesi.com/src-belgesi-uygulama-sinavi/

Src Deneme Sınavı-2: srcbelgesi.com/src-deneme-sinavi-2/