Genel SRC Deneme Sınavı – 11

Genel SRC Deneme Sınavı - 11

1 / 40

Aşağıdakilerden hangisi, zorunlu sigorta çeşitlerinden biri değildir?

2 / 40

Aşağıdakilerden hangisi belge ve eşya kontrolünün sürücülere sağladığı faydalardan biridir?

3 / 40

Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanım değildir?

4 / 40

Aşağıdakilerden hangisi araca yükleme yapılırken dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir?

5 / 40

. Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

6 / 40

İş Sağlığı Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre iş yerinde meydana gelen çalışan, iş yeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olay aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

ÖNEMLİ OKUYUNUZ!!!

ÖNLEME: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü ifade eder.

RAMAK KALA OLAY: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı ifade eder.

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini ifade eder.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder.

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini ifade eder.

7 / 40

P 295 / 80 R22,5 152/148M

Yukarıdaki gibi lastik üzerinde yazan tanıtıcı yazıda altı çizili olan ibare lastiğin hangi kısmının ölçüsüdür?

8 / 40

Tahriksiz dingilde azami ağırlık kaç tondur?

9 / 40

Lastik yıpranmalara eşitlemek ve lastiğin ömrünü uzatmak için lastik rotasyonu kaç KM aralığında yapılmalıdır?

10 / 40

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüşü olumsuz yönde etkiler?

11 / 40

Seyir halinde iken öndeki araçla aradaki takip mesafesi ne kadar olmalıdır?

12 / 40

Hangisi, araç devrilmesinin temel nedenlerinden biri değildir?

13 / 40

Tehlikeli madde taşıyan araçların bölünmüş (duble) yollarda azami hızı ne kadar olmalıdır?

14 / 40

Aşağıdakilerden hangisi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılmaz?

ASLİ KUSUR SAYILAN HALLER

1) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme,
2) Taşıt giremez trafikk işareti bulunan karayoluna veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girme,
3) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme,
4) Arkadan çarpma,
5) Geçme yasağı olan yollarda öndeki aracı geçme,
6) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma,
7) Şeride tecavüz etme,
8) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama,
9) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama,
10) Manevraları düzenlenen genel şartlara uymama,
11) Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında parketme ve duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama,,
12) Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak parkedilmiş araçlara çarpma.
Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler asli (esas) kusurlu sayılırlar.

ASLİ KUSUR SAYILMAYAN HALLER

1) Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
2) Uyuşturucu ve Keyif verici madde kullananlar
3) Kaza yerini terketmek
4) Alkollü araç kullanmak Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler adli kusurlu sayılırlar. UYARI: Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalar ADLİ KUSUR niteliği taşır ve olaya savcılık el koyar

15 / 40

Karayolları trafik yönetmeliğine göre araçlarda, araçların İmal, Tadilat ve Montajı Hakkında Yönetmelik esaslarına göre DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HALİNDE aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleştirilmelidir?

16 / 40

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çalışanlarda görülen düşük motivasyon ifadesidir?

17 / 40

Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel şartlardan biri değildir?

18 / 40

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

19 / 40

Alkollü araç kullanan bir sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

20 / 40

bir sürücü olmakla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

21 / 40

Trafikte sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisine ne nedir?

22 / 40

Aşağıdaki haritalardan hangisi, büyük ölçekli bir haritadır?

23 / 40

Aşağıdakilerden hangisi navigasyonun tanımıdır?

24 / 40

Ayağı kırık olan kazazedenin en doğru taşınma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 40

Hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra bir eli alnına koyarak çenenin 3 parmak geriye itilmesine ne denir?

26 / 40

Bebeklerde suni solunumun uygulamasıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

27 / 40

Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyorsa bunun nedeni nedir?

28 / 40

Zehirlenen bir kişide bilinç kaybı, kasılma hareketlerde uyumsuzluk gibi belirtiler mevcutsa aşağıdaki vücut sistemlerinden hangisi etkilenmiştir?

29 / 40

Aşağıdaki durumların hangisinde turnike yöntemi uygulanmaz?

30 / 40

Aşağıdakilerden hangisi mesleki yozlaşmanın nedenlerinden değildir?

31 / 40

Aşağıdakilerden hangisi meslek seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerden değildir?

32 / 40

Gümrük salonları ve gümrük kapılarında kaçak eşya sakladığından kuşkulanılan kişilerin üzeri, eşyası, yükleri ve araçları gümrük kontrolü amacıyla gümrük görevlilerince aranabilir. YAPILAN ARAMA SONUCUNDA TESPİT EDİLEN KAÇAK EŞYA NE YAPILIR?  

33 / 40

Aşağıda verilen kaçakçılık fiillerinin hangisinde etkin pişmanlıktan yararlanılamaz?

34 / 40

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre ticari araç kullanan şoförlerin alması zorunlu olan psikoteknik belgesinin geçerlilik süresi ne kadardır?

35 / 40

İstanbul – Bağdat arasında YÜK taşımacılığında istihdam edilecek şoförün sahip olması gereken Mesleki Yeterlilik belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

36 / 40

Ankara – Budapeşte arasında yolcu taşımacılığında istihdam edilecek şoförün sahip olması gereken Mesleki Yeterlilik belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 40

Yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olmayan herhangi taşıtla taşıma işi yaptıkları tespit edildiğinde hangi ceza verilir?

38 / 40

Takograf takma zorunluluğu olduğu halde takografsız olarak il/yurt dışına çıkan ve tespit tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde TAKOGRAF TAKTIRMAYAN TAŞITLAR için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

39 / 40

Taşımacılık faaliyetinde bulunan taşıtlardan 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan yurtiçindeki taşıtlar ile geçerli muayene süresi yurtdışında iken biten ve yurda giriş tarihinden itibaren 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli ARAÇ MUAYENESİ OLMAYAN TAŞITLARA aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

40 / 40

Aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan birisi değildir?

Your score is

Üdy Belgesi Nedir

Üst Düzey Yönetici Eğitimleri

ÜDY Belgesi Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayın