TRAFİK KURALLARI – 1

Trafik Kuralları -1

1 / 40

1) Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre toplam 100 ceza puanını aştığı tespit edilen sürücülere İlk olarak aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

2 / 40

2) Bir aracı sollamaya başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılabilir?

3 / 40

3) Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

4 / 40

4) Aşağıdakilerden hangisi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre trafik kazalarında asli kusur sebebi sayılmaz?

ASLİ KUSUR SAYILAN HALLER

1) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme,
2) Taşıt giremez trafikk işareti bulunan karayoluna veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girme,
3) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme,
4) Arkadan çarpma,
5) Geçme yasağı olan yollarda öndeki aracı geçme,
6) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma,
7) Şeride tecavüz etme,
8) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama,
9) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama,
10) Manevraları düzenlenen genel şartlara uymama,
11) Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında parketme ve duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama,,
12) Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak parkedilmiş araçlara çarpma.
Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler asli (esas) kusurlu sayılırlar.

ASLİ KUSUR SAYILMAYAN HALLER

1) Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
2) Uyuşturucu ve Keyif verici madde kullananlar
3) Kaza yerini terketmek
4) Alkollü araç kullanmak Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler adli kusurlu sayılırlar. UYARI: Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalar ADLİ KUSUR niteliği taşır ve olaya savcılık el koyar

5 / 40

5) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi taşımacının yükümlülükleri arasında değildir?

6 / 40

6) Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında asli kusurlu olan sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

7 / 40

7) Aşardakilerden hangisi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre trafik kazasında ASLİ KUSUR SEBEBİ sayılır?

ASLİ KUSUR SAYILAN HALLER

1) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme,
2) Taşıt giremez trafikk işareti bulunan karayoluna veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girme,
3) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme,
4) Arkadan çarpma,
5) Geçme yasağı olan yollarda öndeki aracı geçme,
6) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma,
7) Şeride tecavüz etme,
8) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama,
9) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama,
10) Manevraları düzenlenen genel şartlara uymama,
11) Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında parketme ve duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama,,
12) Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak parkedilmiş araçlara çarpma.
Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler asli (esas) kusurlu sayılırlar.

ASLİ KUSUR SAYILMAYAN HALLER

1) Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
2) Uyuşturucu ve Keyif verici madde kullananlar
3) Kaza yerini terketmek
4) Alkollü araç kullanmak Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler adli kusurlu sayılırlar. UYARI: Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalar ADLİ KUSUR niteliği taşır ve olaya savcılık el koyar

8 / 40

8) Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz taşıt ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

9 / 40

9) Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri alarak araç kullandıkları tespit edilenler için aşağıdaki cezalardan hangisinin uygulanması yanlıştır?

10 / 40

10) Aşağıdakilerden hangisi 2918 sayılı karayolları Trafik Kanununa göre trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılmaz?

ASLİ KUSUR SAYILAN HALLER

1) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme,
2) Taşıt giremez trafikk işareti bulunan karayoluna veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girme,
3) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme,
4) Arkadan çarpma,
5) Geçme yasağı olan yollarda öndeki aracı geçme,
6) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma,
7) Şeride tecavüz etme,
8) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama,
9) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama,
10) Manevraları düzenlenen genel şartlara uymama,
11) Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında parketme ve duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama,,
12) Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak parkedilmiş araçlara çarpma.
Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler asli (esas) kusurlu sayılırlar.

ASLİ KUSUR SAYILMAYAN HALLER

1) Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
2) Uyuşturucu ve Keyif verici madde kullananlar
3) Kaza yerini terketmek
4) Alkollü araç kullanmak Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler adli kusurlu sayılırlar. UYARI: Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalar ADLİ KUSUR niteliği taşır ve olaya savcılık el koyar

11 / 40

11) Aşağıdakilerden hangisi 2918 sayılı karayolları trafik kanununa göre trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılmaz?

ASLİ KUSUR SAYILAN HALLER

1) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme,
2) Taşıt giremez trafikk işareti bulunan karayoluna veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girme,
3) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme,
4) Arkadan çarpma,
5) Geçme yasağı olan yollarda öndeki aracı geçme,
6) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma,
7) Şeride tecavüz etme,
8) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama,
9) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama,
10) Manevraları düzenlenen genel şartlara uymama,
11) Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında parketme ve duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama,,
12) Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak parkedilmiş araçlara çarpma.
Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler asli (esas) kusurlu sayılırlar.

ASLİ KUSUR SAYILMAYAN HALLER

1) Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
2) Uyuşturucu ve Keyif verici madde kullananlar
3) Kaza yerini terketmek
4) Alkollü araç kullanmak Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler adli kusurlu sayılırlar. UYARI: Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalar ADLİ KUSUR niteliği taşır ve olaya savcılık el koyar

12 / 40

12) Aşağıdakilerden hangisi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?

ASLİ KUSUR SAYILAN HALLER

1) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme,
2) Taşıt giremez trafikk işareti bulunan karayoluna veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girme,
3) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme,
4) Arkadan çarpma,
5) Geçme yasağı olan yollarda öndeki aracı geçme,
6) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma,
7) Şeride tecavüz etme,
8) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama,
9) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama,
10) Manevraları düzenlenen genel şartlara uymama,
11) Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında parketme ve duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama,,
12) Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak parkedilmiş araçlara çarpma.
Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler asli (esas) kusurlu sayılırlar.

ASLİ KUSUR SAYILMAYAN HALLER

1) Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
2) Uyuşturucu ve Keyif verici madde kullananlar
3) Kaza yerini terketmek
4) Alkollü araç kullanmak Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler adli kusurlu sayılırlar. UYARI: Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalar ADLİ KUSUR niteliği taşır ve olaya savcılık el koyar

13 / 40

13) İki yönlü kara yolunda geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek amacıyla geçiş kurallarını ihlal etmek zorunda kalan sürücülerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

14 / 40

14) Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

15 / 40

15) Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta ne yapılır?

16 / 40

16) Hızı 60 km/s olan bir aracın, kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 40

17) Çevredeki yolların kendisine açıldığı, bu yola çıkacak olanların ilk geçiş hakkını bu yolda ilerleyen sürücülere vermek zorunda olduğu ve işaretlerle belirlenmiş kara yoluna ne denir?

18 / 40

18) Hava kirliliği, gürültü, kalabalık ve sıcaklık hangi tür stres çeşidine girer?

19 / 40

19) Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçların yüklü veya yüksüz azami yükseklikleri kaç metredir?

20 / 40

20) Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirleri uygulamayan kişiye aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

21 / 40

21) Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde üçüncü defa 100 ceza puanını dolduran sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

ÖNEMLİ BİLGİ!!!

Geriye doğru bir yıl içerisinde 100 ceza puanını dolduran sürücülere;
1. DEFA ( 2 AY ) ay süre ile sürücü belgesi geri alınır ve herhangi bir sürücü kursunda trafik ve çevre bilgisi eğitimi için gönderilir. Kursu başarı ile tamamladığını belgeleyenlerin sürücü belgesi 2 aylık süre bitiminde geri iade edilir.

2. DEFA ( 4 AY) ay süre ile sürücü belgesi geri alınır ve psikoteknik değerlendirme merkezlerinde psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulurlar. Muayene sonunda sürücü belgelerinin geri verilmesinde sakınca olmayanlara ait sürücü belgeleri 4 aylık süre bitiminde geri iade edilir.

3. DEFADA ise Sulh ceza hâkimliklerine sevk edilir

22 / 40

22) Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?

23 / 40

23) Hızı 110 km/s olan bir aracın yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi hangisidir?

24 / 40

24) Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?

25 / 40

25) Aşağıdakilerden hangisi, HIZLI TRAFİK AKIMI SAĞLAMAK İÇİN yapılan, çok şeritli ve çift yönlü geniş yollara verilen İsimdir?

26 / 40

26) Tehlikeli madde taşıyan araçların oto yollarda azami hızı ne kadar olmalıdır?

27 / 40

27) Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı BİRİNCİ DEFA tespit edilen sürücülerin sürücü belgelerinin ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır?

28 / 40

28) Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı İKİNCİ DEFA tespit edilen sürücülerin sürücü belgelerinin ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır?

ALKOL ALARAK ARAÇ KULLANANLAR İÇİN

• 1-) İLK TESPİTTE; sürücü belgesi 6 ay geri alınır, para ve puan cezası verilir
• 2-) İKİNCİ TESPİTTE; sürücü belgesi 2 yıl geri alınır, para ve puan cezası verilir, bir aylık sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi verilir.
• 3-) ÜÇÜNCÜ TESPİTTE; sürücü belgesi 5 yıl geri alınır, para ve puan cezası verilir, 6 ay hapis cezası verilir, psikoteknik değerlendirme yapılır.

29 / 40

29) Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı ÜÇÜNCÜ DEFA tespit edilen sürücülerin sürücü belgelerinin ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır?

30 / 40

30) Yük ve yolcu taşıyan araçlarda kaç adet işaretleme reflektörü bulundurulmalıdır?

31 / 40

31) Karayolları trafik yönetmeliğine göre araçlarda, araçların İmal, Tadilat ve Montajı Hakkında Yönetmelik esaslarına göre DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HALİNDE aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleştirilmelidir?

32 / 40

32) Aşağıdakilerden hangisi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılmaz?

ASLİ KUSUR SAYILAN HALLER

1) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme,
2) Taşıt giremez trafikk işareti bulunan karayoluna veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girme,
3) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme,
4) Arkadan çarpma,
5) Geçme yasağı olan yollarda öndeki aracı geçme,
6) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma,
7) Şeride tecavüz etme,
8) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama,
9) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama,
10) Manevraları düzenlenen genel şartlara uymama,
11) Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında parketme ve duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama,,
12) Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak parkedilmiş araçlara çarpma.
Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler asli (esas) kusurlu sayılırlar.

ASLİ KUSUR SAYILMAYAN HALLER

1) Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
2) Uyuşturucu ve Keyif verici madde kullananlar
3) Kaza yerini terketmek
4) Alkollü araç kullanmak Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler adli kusurlu sayılırlar. UYARI: Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalar ADLİ KUSUR niteliği taşır ve olaya savcılık el koyar

33 / 40

33) Tehlikeli madde taşıyan araçların bölünmüş (duble) yollarda azami hızı ne kadar olmalıdır?

34 / 40

34) Trafik zabıtası, trafik işaret levhası veya ışıklı trafik işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda sürücüler hangi araçlara yol vermek zorunda değildir?

Ana yoldan tali yola çıkan sürücüler tali yoldan gelen araçlara yol vermek zorunda değildir.

35 / 40

35) Otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, çekici ve römorklarının teknik şartlara uygunluğu açısından e ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

36 / 40

36) Aşağıdaki araçların hangisinde hız sınırlayıcı cihaz bulundurulması ve kullanılması zorunlu değildir?

37 / 40

37) Şekildeki araçların görev hali durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?

38 / 40

38) Araçların kara yolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan DİNGİL AĞIRLIĞINA ne ad verilir?

39 / 40

39) Karayolları Trafik Kanunu'na göre, kamyon ve çekiciler (N2-N3) için yerleşim yeri dışında şehirlerarası çift yönlü karayollarında azami hız kaçtır?

ÖNEMLİ BİLGİ!!!

TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇLARIN HIZ SINIRI

YERLEŞİM YERLERİNDE: 30 KM/H

ŞEHİRLER ARASI (YERLEŞİM YERİ DIŞI) YOLLARDA: 50 KM/H

BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA: 60 KM/H

OTOYOLLARDA: 70 KM/H

OTOBÜS VE MİNİBÜSLERİN HIZ SINIRI

YERLEŞİM YERLERİNDE: 50 KM/H

ŞEHİRLER ARASI (YERLEŞİM YERİ DIŞI) YOLLARDA:80 KM/H

BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA: 90 KM/H

OTOYOLLARDA: 100 KM/H

KAMYONETLERİN HIZ SINIRI

YERLEŞİM YERLERİNDE: 50 KM/H

ŞEHİRLER ARASI (YERLEŞİM YERİ DIŞI) YOLLARDA: 80 KM/H

BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA: 85 KM/H

OTOYOLLARDA: 95 KM/H

KAMYON VE ÇEKİCİLERİN HIZ SINIRI

YERLEŞİM YERLERİNDE: 50 KM/H

ŞEHİRLER ARASI (YERLEŞİM YERİ DIŞI) YOLLARDA: 80 KM/H

BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA: 85 KM/H

OTOYOLLARDA: 90 KM/H

40 / 40

40) Karayolları Trafik Kanunu'na göre, kamyon ve çekiciler (N2-N3) için otoyollarda azami hız kaçtır?

Your score is