DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ VE TRAFİK ADABI – 1

Davranış Psikolojisi ve Trafik Adabı - 1

1 / 40

1) Bireyin iş ortamında dürüst davranışlar sergilemesinde etkili olan en etkin özellik nedir?

2 / 40

2) Beyaz baston taşıyan görme engelli bir yayayı taşıt yolunda gören bir sürücü nasıl hareket etmelidir?

3 / 40

3) ''Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracına park edinceye kadar da bu iletişim sürer."

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

4 / 40

4) Aşağıdakilerden hangisi sürücü davranış modeli bileşenlerinden değildir?

5 / 40

5) Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüş davranışlarından biri değildir?

6 / 40

6) Aşağıdakilerden hangisi bir kişilik özelliği değildir?

7 / 40

7) Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi, elektrik direklerine çarpılması sonucu oluşan zararlar trafikte hangi hak ihlalinin yapıldığını gösterir?

8 / 40

8) Aşağıdakilerin hangisi sağlıklı iletişimin koşullarının biri değildir?

9 / 40

9) Organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile ortaya çıkan gerginlik durumuna ne ad verilir?

10 / 40

10) Karşılıklı iletişimde aşağıdakilerden hangisi karşımızdakini anlamamızı engeller?

11 / 40

11) Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerinden biri değildir?

12 / 40

12) Sürücüleri trafik kurallarını çiğnemeye iten en önemli sebep aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 40

13) Hoşgörü sahibi olmayan bir sürücünün trafikte aşağıdakilerden hangisini sergileme ihtimali daha fazladır?

14 / 40

14) Öfkesini kontrol edemeyen sürücülerde aşağıdakilerden hangisi gözlemlenmez?

15 / 40

15) Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

16 / 40

16) Toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve nezaket kuralları aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 40

17) Aşağıdakilerden hangisi kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri değildir?

18 / 40

18) Aşağıdakilerden hangisi bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?

19 / 40

19) Problemi tanımlamak ve probleme çözüm bulmak amacıyla izlenen planlı ve sistemli çalışma sürecine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 40

20) Trafik adabıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

21 / 40

21) Aşağıdakilerde hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetme için önerilen davranışlardan biri değildir?

22 / 40

22) Psikolojinin günümüzdeki tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 40

23) "Yolda yapılması uygun olmayan sürücü davranışları sapkın sürücü davranışı olarak isimlendirilir.'’ Aşağıdakilerden hangisi sapkın sürücü davranışı değildir?

24 / 40

24) Trafikte geçiş hakkına sahip olmasına rağmen bir sürücünün, güvenliği sağlamak ve huzurlu bir trafik ortamı oluşmasına yardımcı olmak amacıyla haklarından vazgeçerek başkasına geçiş hakkı tanıması doğrudan hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

25 / 40

25) Aşağıdakilerden hangisi kişiliği etkileyen faktörlerdendir?

26 / 40

26) Aşağıdakilerden hangisi alkolün vücutta yarattığı etkilerden değildir?

27 / 40

27) Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özeliklerindendir?

28 / 40

28) Sürücülerin trafikteki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

29 / 40

29) Araç kullanırken yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

30 / 40

30) Duyu organlarımıza gelen çok sayıda uyarıcıdan sadece bazılarına odaklanma durumu aşağıdaki hangi kavramla açıklanır?

31 / 40

31) Aşağıdakilerden hangisi defansif sürücülük için önemli kurallardandır?

32 / 40

32) Trafikteki öfke hâli aşağıdakilerden hangisine yol açar?

33 / 40

33) Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için bekleyememesi bu sürücünün hangi değere sahip olmadığını gösterir?

34 / 40

34) Yeşil ışık süresinde karşıya geçemeyen yayalara özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere korna çalarak ya da el kol hareketi yaparak çabuk geçmeye zorlayan sürücü için hangisi söylenemez?

35 / 40

35) Aşağıdakilerden hangisi bir davranış olarak tanımlanamaz?

36 / 40

36) Trafik kuralı ihlali sonucu kişilerin zarar görmesine sebebiyet veren sürücü trafikteki hak ihlallerinden hangisini yapmıştır?

37 / 40

37) l-Kurallara uymak için

ll-Şoförün güvenliği için

lll-Yolcuların güvenliği için

Aracı yolda kalmış birine, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup yardım etmesi hangi değere sahip olduğuna örnektir?

38 / 40

    38)
  1. Dikkatin dağılması
  2. Kural ihlallerinin artması
  3.  Sabırlı davranması

Yukarıda verilenlerden hangileri, trafikte öfkeli olan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

39 / 40

39) Aşağıdakilerden hangisi sürücü davranışlarını etkileyen insan faktörlerinden değildir?

40 / 40

1) Aşağıdakilerden hangisi kendisini İyi tanıyan insanın özelliklerinden biri değildir?

Your score is