Genel SRC Deneme Sınavı – 15

Genel SRC Deneme Sınavı - 15

1 / 40

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde, YEŞİL KART SİGORTASININ TANIMI yapılmıştır?

2 / 40

Sigortacılar, hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren tazminatı en geç kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

3 / 40

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına göre; motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak ne kadar sürede ZAMANAŞIMINA uğrar?

4 / 40

Hasar oluştuğunda yapılan ödemeler hangi prensip çerçevesinde yer alır?

5 / 40

Sigorta poliçesi ile aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

6 / 40

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemlere ne denir?

7 / 40

Aşağıdakilerden hangisi yük bilgilerinin (ağırlığı, kap adedi ve özelliklerinin) yer aldığı evraktır?

8 / 40

Aşağıdakilerden hangisi yük taşımada dikkat edilecek hususlar arasında yer alır?

9 / 40

Aracı kış şartlarına hazırlarken aşağıdakilerden hangisi MOTOR SOĞUTMA SUYUNA ilave edilir?

10 / 40

Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılır?

11 / 40

Aşağıdakilerden hangisi soğuk hava şartlarında sürücülerin buzlanmaya karşı alacağı önlemlerden biri değildir?

12 / 40

Aşağıdakilerden hangisi ARAÇ İÇİ FİZİKSEL KONTROL ile ilgili değildir?

13 / 40

Aşağıdakilerden hangisi kazalarda sürücü ve yolcuları korumak amacıyla geliştirilen sistemlerden değildir?

14 / 40

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

15 / 40

Yukarıda gösterilen resimdeki duruma göre, numaralandırılmış araçlardan hangileri geçmelidir?

16 / 40

Karayolu Trafik Yönetmeliği, aşağıda verilen ifadelerden hangisini kapsamaz?

17 / 40

Aşağıdakilerden hangisi, problem çözme süreçlerinden biri değildir?

18 / 40

Aşağıdaki sorulardan hangisi kendini geliştirme çabası içinde olan birisinin soracağı sorulardan biri olamaz?

19 / 40

Aşağıdakilerden hangisi iletişimi en iyi tanımlar?

20 / 40

Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçler arasında yer almaz?

21 / 40

Aşağıdakilerden hangisi, başarılı ve etkili iletişimin temel öğeleri arasında yer almaz?

22 / 40

Aşağıdakilerden hangisi, stresin bedensel belirtilerinden biridir?

23 / 40

Aşağıdakilerden hangisi takibi yapılan araçların izlenme yöntemlerinden biridir?

24 / 40

Ağızdan ağıza kazazedeye suni solunum yoluyla nefes verirken kazazedede, aşağıdaki durumlardan hangisi gözlemlenir?

25 / 40

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amacı değildir?

26 / 40

Aşağıdakilerden hangisi solunumun kontrolünde uygulanan yöntemdir?

27 / 40

Aşağıdakilerin hangisi ilk yardımcının özelliklerinden biridir?

28 / 40

Aşağıdaki kemiklerden hangisinin kırılması durumunda akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

29 / 40

Kulak, burun, ağız ve anüs gibi organlardaki kanama türü aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 40

Bir mesleğin, o meslekte liyakat sahibi kişilerce: mesleğin gereklerine, önemine ve ONURUNA UYGUN icra edilmesine ne denir?

31 / 40

İki nokta arasında yük ve yolcu akışının tam ve doğru şekilde gerçekleşmesini de etkili rol oynayan meslek grubu aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 40

Zorunlu hallerde yolcuların sınır kapısını yaya olarak geçip başka bir araca binebilmeleri için nereden izin alınmalıdır?

33 / 40

Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık fiillerini önleme, izleme ve araştırmakla yükümlü kurum ve kuruluşlardan değildir?

34 / 40

Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler sürekli olarak 4,5 saat araç kullandıktan sonra dinlenmeye çekilmeyecekse en az ne kadar mola vermelidir?

35 / 40

Ticari amaçla yük/yolcu taşımacılığı yapan şoförler 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saat araç sürebilirler?

36 / 40

Ticari araç sürücüleri günde (24 saat içinde) kaç saat araç kullanabilirler?

37 / 40

Vergi ödemelerinin elektronik ortamda verilip verilmemesine karar veren merci aşağıdakilerden hangisidir?

38 / 40

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin ispatında aşağıda verilenlerden hangisi kullanılmaz?

39 / 40

Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişilere ne denir?

40 / 40

Türk Ticaret Kanunu’na göre mahkeme, hakkında ticari bir hüküm bulunmayan ticari işlerde neye göre karar verir?

Your score is

Src 5 Belgesi

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi

ADR-SRC 5 BELGESİ