GENEL SRC SINAVI-2

SRC sınavında geçme notu 70 puandır.

1 sorunun değeri 2,5 puandır.

Sınavda toplam 40 soru sorulur. Bunların en az 28 tanesine doğru yanıt vermeniz durumunda sınavda başarılı olmuş olursunuz.

ÖNEMLİ NOT: Sınavda başarılı olan kursiyerler 3 soruluk uygulama sınavına girerler. Uygulama sınavında 3 sorunun 2 sine doğru yanıt verenler SRC belgesi almaya hak kazanırlar.

ÖNEMLİ NOT: Sınavda başarılı olan kursiyerler 3 soruluk uygulama sınavına girerler. Uygulama sınavında 3 sorunun 2 sine doğru yanıt verenler SRC belgesi almaya hak kazanırlar.

Yeni Ümit SRC Kursu tüm adaylarımıza başarılar diler.

Genel SRC Deneme Sınavı - 2

1 / 40

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıda verilen belgelerden hangisinin taşıtta bulundurulması zorunlu değildir?

2 / 40

Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı ve yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeye ne denir?

3 / 40

Aşağıda verilen belgelerden hangisi e-devlet üzerinden düzenlenebilen belgelerden birisi değildir?

4 / 40

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre yolcunun TAŞITA BİNDİĞİ veya eşyanın taşımacıya teslim edildiği yere ne denir?

5 / 40

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre yolcu bileti veya taşıma senedinde gösterilen, yolcu veya eşyanın GÖTÜRÜLMEK İSTENDİĞİ YERE ne denir?

6 / 40

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre eşyanın açık ve kapalı alanda MUHAFAZA EDİLMESİNE UYGUN OLAN YERE ne denir?

7 / 40

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre taşımacılığı yapılan eşyanın KAPALI ALANDA MUHAFAZA EDİLMESİNE uygun olan yere ne denir?

8 / 40

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, “kaçakçılık suçu işlemek amacıyla gerekli hazırlıkların yapılmasına rağmen, failin (suçlunun) kendi isteği dışında alınan engelleyici önlemler nedeniyle FİİLİN MEYDANA GELMEMESİ” durumuna ne denir?

9 / 40

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre “eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın Türkiye’ye ithal eden kişiye” verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 40

Aşağıdaki ifadelerden hangisi sürücülerin mesleki gelişimiyle ilgili değildir?

11 / 40

Aşağıdakilerden hangisi mesleki sorumluluk içerisinde sayılmaz?

12 / 40

Şok pozisyonunda hastanın ayaklarını yukarı kaldırmanın yararı aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 40

Solunum yetmezliğinden ilk etkilenen organ aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 40

Rentek manevrasının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

15 / 40

Aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanmaz?

16 / 40

Aşağıdakilerden hangisi kalp durması belirtilerinden biridir?

17 / 40

Kazazedenin başına darbe alması nedeniyle kulağından kan gelmesi durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılır?

18 / 40

Sürücünün sürüş düzenindeki anormallikleri tespit ederek görsel veya sesli uyarı ile mola vermesi için uyaran sistem aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 40

Aşağıdakilerden hangisi internete bağlı navigasyon cihazı kullanımının faydalı yönlerindendir?

20 / 40

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre küçük ölçekli haritadır?

21 / 40

Aşağıdakilerden hangisi yolculuk öncesi sürüş hazırlığı yaparken dikkat edilmesi gerekenler arasında yer almaz?

22 / 40

İş organizasyonunda, fiziksel kontroller arasında yer alan mekanik ve elektronik kontrolleri yaparken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerekmez?

23 / 40

Aşağıda kilerden hangisi hava kirliliğinin insanlara verdiği zararlar arasında yer almaz?

24 / 40

Aşağıdakilerden hangisi iş organizasyonunda iş öncesi yapılan hazırlıklardan değildir?

25 / 40

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda devletin görevlerinden değildir?

26 / 40

Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi, elektrik direklerine çarpılması sonucu oluşan zararlar trafikte hangi hak ihlalinin yapıldığını gösterir?

27 / 40

Aşağıdakilerin hangisi sağlıklı iletişimin koşullarının biri değildir?

28 / 40

Organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile ortaya çıkan gerginlik durumuna ne ad verilir?

29 / 40

Karşılıklı iletişimde aşağıdakilerden hangisi karşımızdakini anlamamızı engeller?

30 / 40

Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerinden biri değildir?

31 / 40

Sürücüleri trafik kurallarını çiğnemeye iten en önemli sebep aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 40

Aşağıdakilerden hangisi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre trafik kazalarında asli kusur sebebi sayılmaz?

33 / 40

Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alı konulmasına ne denir?

34 / 40

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında asli kusurlu olan sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

35 / 40

Virajın açısını yumuşatmak için aşağıdaki hareketlerden hangisini yapmamız gerekir?

36 / 40

ABS, ESR ve ESP gibi sistemlerin genel adı nedir?

37 / 40

Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

38 / 40

Aracın su dolu derin bir çukura girmesi nedeniyle, FREN BALATALARININ ISLANMASI HALİNDE frenin tutunma özelliğinin azaldığı durumlarda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

39 / 40

Virajlarda tekerleklerin farklı hızlarda dönmesine izin veren güç aktarma elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 40

Sinyal verildiğinde gösterge panelinde sinyal uyarı lambası ÇOK SIK YANIP SÖNÜYORSA arıza aşağıdakilerden hangisidir?

Puanınız

Psikoteknik Belgesi Nedir?

Psikoteknik Belgesi İçin Tıklayın