Genel SRC Deneme Sınavı – 13

Genel SRC Deneme Sınavı - 13

1 / 40

Aşağıdakilerden hangisi, zorunlu sigorta çeşitlerinden biri değildir?

2 / 40

Aşağıdakilerden hangisi taşımacının hukuki sorumluluğu kapsamında değildir?

3 / 40

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede iş sağlığı ve güvenliği kültürünü etkileyen faktörlerden biri değildir?

4 / 40

İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi belge kontrolü işleri arasında yer almaz?

5 / 40

İş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı hangi kanunda yapılmıştır?

6 / 40

İş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı hangi kanunda yapılmıştır?

7 / 40

I - Yolcuların olduğu kabin

II - Yangının başladığı kısım

III - Yakıt deposu

Yangın çıkan bir araçta, müdahale önceliği sırası aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 40

Uzağı gösteren farların gösterge panelindeki rengi nedir?

9 / 40

Motorlar yapım özelliklerine göre kaç şekilde sınıflandırılır?

10 / 40

Motorlara EN ÇOK ZARAR VEREN şey aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 40

Hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

12 / 40

Kazayı görerek müdahale eden bir kişinin davranışlarından hangisi yanlıştır?

13 / 40

Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine sebep olabileceği alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir?

14 / 40

Karayolları Trafik Kanunu'na göre, kamyon ve çekiciler (N2-N3) için yerleşim yeri dışında şehirlerarası çift yönlü karayollarında azami hız kaçtır?

ÖNEMLİ BİLGİ!!!

TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇLARIN HIZ SINIRI

YERLEŞİM YERLERİNDE: 30 KM/H

ŞEHİRLER ARASI (YERLEŞİM YERİ DIŞI) YOLLARDA: 50 KM/H

BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA: 60 KM/H

OTOYOLLARDA: 70 KM/H

OTOBÜS VE MİNİBÜSLERİN HIZ SINIRI

YERLEŞİM YERLERİNDE: 50 KM/H

ŞEHİRLER ARASI (YERLEŞİM YERİ DIŞI) YOLLARDA:80 KM/H

BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA: 90 KM/H

OTOYOLLARDA: 100 KM/H

KAMYONETLERİN HIZ SINIRI

YERLEŞİM YERLERİNDE: 50 KM/H

ŞEHİRLER ARASI (YERLEŞİM YERİ DIŞI) YOLLARDA: 80 KM/H

BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA: 85 KM/H

OTOYOLLARDA: 95 KM/H

KAMYON VE ÇEKİCİLERİN HIZ SINIRI

YERLEŞİM YERLERİNDE: 50 KM/H

ŞEHİRLER ARASI (YERLEŞİM YERİ DIŞI) YOLLARDA: 80 KM/H

BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA: 85 KM/H

OTOYOLLARDA: 90 KM/H

15 / 40

Araçların kara yolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan DİNGİL AĞIRLIĞINA ne ad verilir?

16 / 40

Şekildeki araçların görev hali durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?

17 / 40

Aşağıdakilerden hangisi davranışlarımıza yön veren iletişimin temel öğelerden biri değildir?

18 / 40

Aşağıdakilerden hangisi kişiliği etkileyen faktörlerle ilgili doğru bilgi değildir?

19 / 40

İnsanın kötü ya da güç durumlara karşı koyabilme gücüne ne denir?

20 / 40

Bireyin kendisini başkasının yerine koyarak, onun gibi düşünmesi algılaması ve karşısındaki kişinin düşüncelerini doğru analiz etme yetisidir.

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 40

Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı değildir?

22 / 40

Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

23 / 40

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sisteminde kullanılan bir teknoloji değildir?

24 / 40

Bayılan kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

25 / 40

Kazazedenin solunumunun durduğu nasıl anlaşılır?

26 / 40

Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın belirtilerinden biri değildir?

27 / 40

Bir kaza anında gerçekleştirilecek İlk yardım uygulamasına nerede başlanmalıdır?

28 / 40

Baş derisindeki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç yapılır?

29 / 40

Dış kalp masajı, göğüs kemiğinin hangi bölgesine uygulanır?

30 / 40

Aşağıdakilerden hangisi mesleki gelişime örnek teşkil eder?

31 / 40

Türk Ticaret Kanununa göre, hakkında ticari hüküm bulunmayan ticari işlerin çözümünde hâkim ÖNCELİKLE HANGİSİNİ dikkate almak zorundadır?

32 / 40

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan araç sahibince aracın iadesi için kasko değeri kadar TEMİNAT YATIRMA SÜRESİ ne kadardır?

33 / 40

5607 sayılı Kaçakçılıkla mücadele Kanunu’na göre, kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen bedel ne kadardır?

34 / 40

Toplu iş sözleşmeleri hangi aralıklarla yapılır?

35 / 40

Yüksek Hakem Kurulu kararlarına nereye itiraz edilir?

36 / 40

Grev ve lokavtın yasak olduğu işyerlerindeki grev ve lokavtın ertelendiği hallerde erteleme süresinin sonunda anlaşma ve uzlaşma olmaması durumunda yetkili kurul neresidir?

37 / 40

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın Çalışma Hak ve Ödevleri başlığının devlete yüklemiş olduğu görevlerden birisi değildir?

38 / 40

Aşağıda verilenlerden hangisi Anayasa’da hak olarak düzenlenmemiştir?

39 / 40

Anayasa’ya göre aşağıda verilenlerden hangisi HAK HEM DE ÖDEV  olarak düzenlenmiştir?

40 / 40

Aşağıdaki seçeneklerde bulunan hak ve ödevlerden hangisi Anayasa’nın “Sosyal ve Ekonomik Haklar” başlığı altında yer almaz?

Your score is

Src 5 Belgesi

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi

ADR-SRC 5 BELGESİ