MESLEKİ GELİŞİM

Mesleki Gelişim

1 / 34

1) Aşağıdakilerden hangisi, belli bir eğitimle kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında PARA KAZANMAK İÇİN YAPILAN, kuralları belirlenmiş işe verilen addır?

2 / 34

2) Hasara uğraması halinde sigortalıyı MADDİ VE MANEVİ KAYBA UĞRATMA POTANSİYELİ olan ve sigorta sözleşmesiyle parasal bir değer olarak tanımlanabilen sigorta prensibi aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 34

3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi sürücülerin mesleki gelişimiyle ilgili değildir?

4 / 34

4) Aşağıdakilerden hangisi mesleki sorumluluk içerisinde sayılmaz?

5 / 34

5) Aşağıdaki jestlerden hangisi savunma duygusunu ifade eder?

6 / 34

6) Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkelerinden değildir?

7 / 34

7) Meslek seçiminde aşağıdakilerden hangisine daha çok önem verilmelidir?

8 / 34

8) Kişinin yaptığı işi önemsemesi ve en iyi şekilde yapmaya çalışması mesleki etik ilkelerinden hangisiyle açıklanır?

9 / 34

9) Aşağıdakilerden hangisi meslek seçimini belirleyen unsurlardan biri değildir?

10 / 34

10) Her türlü malın üretiminde ve çalışanlarla ilgili problemlerin çözümünde kanunlara bağlı kalmak mesleki etik ilkelerinden hangisidir?

11 / 34

11) Bir meslekte o mesleğin gereklerini yapmak için bilinmesi gerekenlere yenilik ve değişen bilgi ve becerileri katarak alanında UZMANLAŞMAYA verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 34

12) Meslek seçiminde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?

13 / 34

13) Aşağıdakilerden hangisi mesleki deneyimlerini paylaşma olarak değerlendirilebilir?

14 / 34

14) Aşağıdakilerden hangisi meslek seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerdendir?

15 / 34

15) Aşağıdakilerden hangisi trafikteki hak ihlallerinden biri değildir?

16 / 34

16) Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakı ilkelerinden biri değildir?

17 / 34

17) Aşağıdakilerden hangisi mesleki yozlaşmanın nedenlerinden değildir?

18 / 34

18) Kurumsal bir etik anlayışın oluşturulması, kurumsal etik anlayışı hazırlarken, etik ilkelerin herkesin BİR NUMARALI GÜNDEMİ HALİNE GETİRİLMESİNİ kim gerçekleştirir?

19 / 34

19) Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakı ilkelerindendir?

20 / 34

20) Aşağıdakilerden hangisi meslek seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerden değildir?

21 / 34

21) Aşağıdakilerden hangisi mesleki yozlaşmanın nedenlerinden değildir?

22 / 34

22) Müşteri memnuniyeti sağlamanın en önemli şartı aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 34

23) Tehlikeli atık yüklü araçların kaza yapması sonucu EKOLOJİK DENGEYE VERİLEN ZARARLAR trafikte hangi hak ihlalinin yapıldığını gösterir?

24 / 34

24) Türk Ticaret Kanununa göre, hakkında ticari hüküm bulunmayan ticari işlerin çözümünde hâkim ÖNCELİKLE HANGİSİNİ dikkate almak zorundadır?

25 / 34

25) Aşağıdakilerden hangisi mesleki gelişime örnek teşkil eder?

26 / 34

26) Aşağıdakilerden hangisi yönetimin ana işlevlerinden biri değildir?

27 / 34

27) Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkelerinden değildir?

28 / 34

28) İki nokta arasında yük ve yolcu akışının tam ve doğru şekilde gerçekleşmesini de etkili rol oynayan meslek grubu aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 34

29) Bir mesleğin, o meslekte liyakat sahibi kişilerce: mesleğin gereklerine, önemine ve ONURUNA UYGUN icra edilmesine ne denir?

30 / 34

30) Kişinin yaptığı işi önemsemesi ve en iyi şekilde yapmaya çalışması mesleki etik ilkelerinden hangisiyle açıklanır?

31 / 34

31) Meslek seçiminde, aşağıdaki özelliklerden hangisine dikkat etmek gerekmez?

32 / 34

32) Göz temasından kaçınma, aşağıdaki duygulardan hangisinin belirtisidir?

33 / 34

33) Mesleki değerlerimiz açısından geçmiş ve günümüz meslek erbabı profili arasındaki farkın en önemli sebebi nedir?

34 / 34

34) Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkelerinden değildir?

Your score is