Genel SRC Deneme Sınavı – 5

Genel SRC Deneme Sınavı - 5

1 / 40

İki yönlü kara yolunda geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek amacıyla geçiş kurallarını ihlal etmek zorunda kalan sürücülerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

2 / 40

Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

3 / 40

Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta ne yapılır?

4 / 40

Ayna kullanımı ile ilgili hangisi yanlıştır?

5 / 40

Araç yüklenirken yük, önden ve arkadan aracın boyunu ne kadar aşabilir?

6 / 40

Sola dönüşlerde yük hangi yöne savrulur?

7 / 40

Far sensörünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 40

Resimde yer alan lastiğin üretim tarihi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

9 / 40

Fren sisteminde hidrolik yağının bitmesi sonucu hangisi meydana gelir?

10 / 40

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre bir veya birden çok gönderenin aynı veya BİRBİRİNDEN AYRI GÖNDERİLENE ait eşyaların taşınmasına ne ad verilir?

11 / 40

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre eşya taşımacılığı alanında yetki belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler ile uluslararası anlaşmalara uygun olmak şartıyla, eşya taşımacılığı alanında faaliyet gösteren yabancı plakalı taşıtların imkan, kabiliyet ve kapasiteleri ile gerektiğinde diğer taşıma türlerinden de yararlanarak veya bunları kullanarak KOMBİNE TAŞIMACILIK DAHİL kendi nam ve hesabına eşya taşıması yaptırarak taşıma faturası düzenleyen gerçek ve tüzel kişileri,

12 / 40

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre ücreti karşılığında kendi namına ve bir MÜVEKKİL HESABINA eşya taşıtmayı meslek edinmiş kişiye ne denir?

13 / 40

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre bağımsız bir işyerinin kullanma hakkına sahip olan ve eşyayı teslim alarak kendi gözetim ve denetimi altında; YÜKLEME, BOŞALTMA, DEPOLAMA, İSTİFLEME, AKTARMA VE GÖNDERİLENE TESLİM GİBİ HİZMETLERİ YERİNE GETİREN, taşımayı yapan veya yaptıran ve bundan doğacak sorumluluğu üstlenen kişiye ne denir?

14 / 40

Tek parçada en fazla 5 kg ağırlığındaki KARGOLARIN KISA SÜREDE KAPIDAN KAPIYA kendi nam ve hesabına dağıtımını yapan gerçek ve tüzel kişilere ne denir?

15 / 40

Bir posta gönderisinin ticari olsun veya olmasın ağırlığı en fazla kaç kg. olabilir?

16 / 40

Herhangi bir ilin herhangi bir noktasından veya YERLEŞİM BİRİMİNDEN BAŞLAYIP diğer BİR İLİN herhangi bir noktasında veya YERLEŞİM BİRİMİNDE BİTEN taşımalara ne denir?

17 / 40

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre taşımacılık faaliyetinin yanı sıra, bağımsız bir işyerinin kullanım hakkına sahip olarak müşterilerine ait her türlü eşyayı teslim aldıktan sonra kendi gözetim ve denetimi altında yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, sipariş planlaması, dağıtım, teslimat ve benzeri HİZMETLERİN TAMAMINI veya bir kısmını üstlenen gerçek ve tüzel kişilere ne denir?

18 / 40

Kaçakçılık kanununda tanımlanan suçların konusunu oluşturan EŞYANIN DEĞERİNİN FAHİŞ OLMASI HÂLİNDE, verilecek cezalar ne kadar artırılır?

Eşyanın değerinin FAHİŞ OLMASI hâlinde, verilecek cezalar YARISINDAN BİR KATINA KADAR ARTIRILIR.

Eşyanın değerinin HAFİF OLMASI hâlinde verilecek cezalar YARISINA KADAR İNDİRİLİR.

Eşyanın değerinin PEK HAFİF OLMASI hâlinde ise ÜÇTE BİRİNE KADAR İNDİRİLİR.

19 / 40

Kaçakçılık kanununda tanımlanan suçların konusunu oluşturan EŞYANIN DEĞERİNİN HAFİF OLMASI HÂLİNDE, verilecek cezalar ne kadar indirilir?

Eşyanın değerinin FAHİŞ OLMASI hâlinde, verilecek cezalar YARISINDAN BİR KATINA KADAR ARTIRILIR.

Eşyanın değerinin HAFİF OLMASI hâlinde verilecek cezalar YARISINA KADAR İNDİRİLİR.

Eşyanın değerinin PEK HAFİF OLMASI hâlinde ise ÜÇTE BİRİNE KADAR İNDİRİLİR.

20 / 40

Aşağıdakilerden hangisi meslek seçimini belirleyen unsurlardan biri değildir?

21 / 40

Her türlü malın üretiminde ve çalışanlarla ilgili problemlerin çözümünde kanunlara bağlı kalmak mesleki etik ilkelerinden hangisidir?

22 / 40

Aşağıdakilerden hangisi araçta bulunması gereken ilk yardım malzemelerinden biri değildir?

23 / 40

Aşağıdaki durumlardan hangisinde kazazedeye suni solunum yapılmalıdır?

24 / 40

Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

25 / 40

Kaza yerindeki kazazedeler sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilmelidir?

26 / 40

Kaburga kemiği kırıklarında kazazede HANGİ POZİSYONDA sevk edilir?

27 / 40

Köprücük kemiği kırıklarında kazazedeler hangi pozisyonda sevk edilir?

28 / 40

Araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

29 / 40

Seyyar izleme sistemi araçların bulundukları konumları hangi sistem yardımıyla tespit etmektedir?

30 / 40

Aşağıdakilerden hangisi küçük ölçekli haritalarının özeliklerindendir?

31 / 40

Aşağıdakilerden hangisi taşıma aracına yüklenen yüklerden parsiyel yükün tanımıdır?

32 / 40

İş organizasyonunun fiziksel kontrollerinden araç içi ve dışı kontrolleri yapılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?

33 / 40

Aşağıdakilerden hangisi iş kazası sonucunda oluşan zararlardan değildir?

34 / 40

Aşağıdakilerden hangisi, bir hizmet sözleşmesine dayanarak işçi çalıştıran gerçek ve tüzel kişilere verilen addır?

35 / 40

Aşağıdakilerden hangisi kişiliği etkileyen faktörlerdendir?

36 / 40

Aşağıdakilerden hangisi alkolün vücutta yarattığı etkilerden değildir?

37 / 40

Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özeliklerindendir?

38 / 40

Sürücülerin trafikteki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

39 / 40

Araç kullanırken yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

40 / 40

Duyu organlarımıza gelen çok sayıda uyarıcıdan sadece bazılarına odaklanma durumu aşağıdaki hangi kavramla açıklanır?

Your score is

Src 5 Belgesi

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi

ADR-SRC 5 BELGESİ