Genel SRC Deneme Sınavı – 8

Genel SRC Deneme Sınavı - 8

1 / 40

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, “ÜÇ VEYA DAHA FAZLA KİŞİ TARAFINDAN BİRLİKTE” işlenmesi halinde, verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 40

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların, “kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek, araştırmak ve soruşturmakla görevli kişiler tarafından veya MESLEK VE SANATIN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLARDAN YARARLANMAK suretiyle” işlenmesi halinde, verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 40

Aşağıdakilerden hangisi trafikteki hak ihlallerinden biri değildir?

4 / 40

Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakı ilkelerinden biri değildir?

5 / 40

Rentek manevrası aşağıdaki durumlardan hangisinde tercih edilmelidir?

6 / 40

Aşağıdakilerden hangisi açık kırığın özelliklerden değildir?

7 / 40

Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

8 / 40

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin değerlendirilmesinin amaçlarından biri değildir?

9 / 40

Trafik kazası sonucu sıkışan yaralı araçtan nasıl çıkartılır?

10 / 40

Kanamayı durdurmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz?

11 / 40

Kendi yetki belgesinin faaliyet alanı dışında taşımacılık yaptığı tespit edilen yetki belgesi sahiplerine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

12 / 40

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi Taşıt Kartı üzerinde yer alması gereken bilgilerden birisi değildir?

13 / 40

Aşağıda verilenlerden hangisi taşımacılık faaliyetlerinin genel kurallarından birisi değildir?

14 / 40

Taşımacılık faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

15 / 40

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

16 / 40

Taşımacı, eşya taşımalarında teslim alma noktası ile teslim etme noktası arasında makul bir taşıma ve teslimat süresi taahhüdünde bulunmak ve taahhüt ettikleri süre içinde eşyayı yerine ve alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler. Bu kurala uymayan yetki belgesi sahiplerine ne ceza verilir?

17 / 40

Eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz. Bu kurala uymayan taşımacılara hangi ceza uygulanır?

18 / 40

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemi değildir?

19 / 40

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden biridir?

20 / 40

Aşağıdakilerden hangisinin doğru kullanılması halinde yakıt tasarrufu sağlanır?

21 / 40

İş güvenliği talimatına göre aşağıdakilerden hangisi ticari araç sürücülerinin uyması zorunlu olan kurallar arasında yer almaz?

22 / 40

İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi belge kontrolü işleri arasında yer almaz?

23 / 40

Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı sürücü davranışlarından biri değildir?

24 / 40

Aşağıdakilerden hangisi iş yerlerinde, iş sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili olarak çalışanların görev ve sorumluluklarındandır?

25 / 40

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

26 / 40

Aşağıdaki temel değerlerden hangisine sahip olan sürücü yoğun trafikte sıralı bir şekilde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçerek trafiği daha da karmaşık hale getirmez?

27 / 40

Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden veya bilmeyerek yanlış yapılmasına ne denir?

28 / 40

Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen FİZİKSEL ŞARTLARDAN biri değildir?

29 / 40

Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun iş yaşamına olan etkilerinden biri değildir?

30 / 40

Bireylerin olaylar ve durumlar karşısında sergiledikleri gözlenebilir hareketlerine ne ad verilir?

31 / 40

Aşağıdakilerden hangisi trafik adabıyla ilgili değildir?

32 / 40

Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?

33 / 40

Hızı 110 km/s olan bir aracın yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi hangisidir?

34 / 40

Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?

35 / 40

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüş için ARAÇ KABİNİ DIŞINDA yapılan kontrollerden birisidir?

36 / 40

Ayna ayarlarını yapmadan yola çıkan sürücü aşağıdaki durumlardan hangisi ile karşılaşmaz?

37 / 40

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için ikinci derecede PASİF GÜVENLİK donanımıdır?

38 / 40

  1. Araç üstü tavan bagajı kullanılması
  2. Ani hızlanmalardan kaçınılması

III. Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

Yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

39 / 40

Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

40 / 40

Araca yüklenen yükün, ağırlık ve yüksekliği arttıkça aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir

Puanınız

Src 5 Belgesi

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi

ADR-SRC 5 BELGESİ