Trafik Kazalarının Önlenmesi

SRC BELGESİ İLE TRAFİK KAZALARININ ÖNLENMESİ DERSİ İLİŞKİSİ

Değerli sürücüler, SRC belgesi almak istediğinizde SRC eğitiminde alacağınız derslerden biri de Trafik Kazalarının Önlenmesi dersidir. Trafik Kazalarının önlenmesi dersinin toplam ders saati süresi 2 saattir. Src1, Src2, SRc3 ve Src4 belgelerinden herhangi birini almak isteyenler bu dersi almak zorundadırlar. Bu 2 saat içerisinde dersin öğretmeni; trafikte asli kusur ve asli kusurların çeşitleri ile asli kusurla adli kusur arasında olan farkları, trafik kazalarının başlıca sebeplerini, bu sebepler içerisinde insanın kusur payını, buradan da şoförün kazalardaki kusur oranını vurgulayarak; trafik kazalarının nasıl önlenebileceğini sınıftaki kursiyerlerle yapılacak tartışmalar sonucunda birlikte yargılara varılarak bizzat sürücünün sorunu sahiplenmesini sağlar. Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğumuz bilinci kazandırılır.

Trafik kazalarının bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini, kazaların tüm sebeplerini birlikte değerlendirmek gerektiği vurgulanır. Yani kazaların hepsini sadece bir faktörle açıklayamayız. Elbette en önemli faktör insan faktörüdür ancak yol koşulları, araçların teknik donanımları, sürücülerin eğitimi, yolların mühendislik koşuları da trafik kazalarında etkili olmaktadır. O bakımdan bütün bu faktörleri en ideal düzeye ulaştırmak amaç olmalıdır.

Sizlerin bu eğitimde en önemli kazanımınız yaşantılarınızı paylaşarak kendinizi değerlendirebilme becerisi kazanmanızdır. Böylece hatalarınızı tekrarlamayacak yeni kazandığınız tutum ve davranışları trafikte sergileyeceksiniz. Bu kazanımlarınızın sizi olumlu yönde etkilediği gibi karayollarını paylaştığınız diğer sürücüleri de etkileyecektir. Bu tutum ve davranışlarınızın dalga, dalga tüm toplumu olumlu yönde etkileyeceğini unutmayınız.

Sevgili sürücüler Lütfen dikkat! “LÜTFEN YAŞAMIMIZI PROVA ETMEYELİM, ÇÜNKÜ HER BİREY TEK VE ÖZELDİR.”