Genel SRC Deneme Sınavı – 7

Genel SRC Deneme Sınavı - 7

1 / 40

Hangisi Seyyar İzleme Sisteminin sağladığı avantajlardandır?

2 / 40

Taşıt tanıma sisteminin (TTS) araç kullanımındaki faydaları aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 40

Fiziki haritalarda deniz ve göller aşağıdaki renklerden hangisi ile gösterilir?

4 / 40

Sağlığa zarar veren gazların bulunduğu bir ortamda hangi tür maske kullanılır?

5 / 40

. Çalışanın iş güvenliği açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

6 / 40

Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

7 / 40

Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılacak kontrollerden biridir?

8 / 40

Ticari araç sürücüsü, aşağıdaki iş öncesi hazırlık aşamalarından hangisini yapmak zorunda değildir?

9 / 40

l-Kurallara uymak için

ll-Şoförün güvenliği için

lll-Yolcuların güvenliği için

Aracı yolda kalmış birine, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup yardım etmesi hangi değere sahip olduğuna örnektir?

10 / 40

  1. Dikkatin dağılması
  2. Kural ihlallerinin artması
  3.  Sabırlı davranması

Yukarıda verilenlerden hangileri, trafikte öfkeli olan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

11 / 40

Aşağıdakilerden hangisi sürücü davranışlarını etkileyen insan faktörlerinden değildir?

12 / 40

Aşağıdakilerden hangisi etik olmayan davranışlardan değildir?

13 / 40

Yorgun, uykusuz ve dalgın araç kullanıldığında aşağıdakilerden hangisi sürücülerde görülmez?

14 / 40

Yayaları düşünerek kaldırımlara ve yaya yollarını araç park etmemeye özen göstermek hangi temel değerleri doğrudan ilişkilidir?

15 / 40

Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçların yüklü veya yüksüz azami yükseklikleri kaç metredir?

16 / 40

Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirleri uygulamayan kişiye aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

17 / 40

Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde üçüncü defa 100 ceza puanını dolduran sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

ÖNEMLİ BİLGİ!!!

Geriye doğru bir yıl içerisinde 100 ceza puanını dolduran sürücülere;
1. DEFA ( 2 AY ) ay süre ile sürücü belgesi geri alınır ve herhangi bir sürücü kursunda trafik ve çevre bilgisi eğitimi için gönderilir. Kursu başarı ile tamamladığını belgeleyenlerin sürücü belgesi 2 aylık süre bitiminde geri iade edilir.

2. DEFA ( 4 AY) ay süre ile sürücü belgesi geri alınır ve psikoteknik değerlendirme merkezlerinde psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulurlar. Muayene sonunda sürücü belgelerinin geri verilmesinde sakınca olmayanlara ait sürücü belgeleri 4 aylık süre bitiminde geri iade edilir.

3. DEFADA ise Sulh ceza hâkimliklerine sevk edilir

18 / 40

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüş kurallarına uyan bir sürücünün sergileyeceği tutum ve davranışlardan değildir?

19 / 40

Dönüş, park ve stop lambalarındaki aksaklıkların kontrolünü yapmayan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yaşaması beklenir?

20 / 40

Aşağıdakilerden hangisi ARACA BİNDİKTEN SONRA yapılacak kontrollerden biridir?

21 / 40

‘DOT DB9Z 747R 4818’

Araç lastikleri üzerinde bulunan yukarıdaki ifadelerden hangisi lastiğin ÜRETİM TARİHİ ile ilgili bilgi verir?

22 / 40

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için AKTİF GÜVENLİK donanımı değildir?

• BİRİNCİ DERECE GÜVENLİK (AKTİF GÜVENLİK) TERTİBATLARI

a. Fren sistemleri (ABS, ASR, ESP)

b. Silecekler

c. Korna

d. Farlar

e. Isıtılabilen arka camlar

f. Üçüncü stop lambası

g. Geniş ön camlar

h. Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar vb
.

• İKİNCİ DERECE GÜVENLİK (PASİF GÜVENLİK) TERTİBATLARI
a. Emniyet camı (Lamelli cam)

b. Emniyet kemerleri

c. Hava yastığı (Airbag)

d. Emniyet direksiyonu

e. Planlı deformasyon noktaları

f. Baş arkalıkları

g. Kapı içi barları

23 / 40

Resimdeki ‘B’ ile ifade edilen bölüm lastiğin hangi özelliğini belirtir?

24 / 40

Aşağıdakilerden hangisi yetki belgesi alacak gerçek ve tüzel kişilik temsilcilerinin bulundurması gereken yeterliliklerden birisi değildir?

25 / 40

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre yetki belgesi almadan taşımacılık faaliyetinde bulunanlara hangi ceza verilir?

26 / 40

Kamuya açık karayollarında motorlu taşıtlarla taşımacılık yapmak için zorunlu olan yetki belgesi nereden alınır?

27 / 40

Karayolu taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen veya yenilenen yetki belgelerinin geçerlilik süresi ne kadardır?

28 / 40

Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren kaç takvim günü içinde Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; yetki belgeleri yenilenir?

29 / 40

Yeki belgeleri için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

30 / 40

Yapacakları taşımacılık faaliyetlerinde kendi taşıt belgelerinde kayıtlı olmayan taşıtları kullandıkları tespit edilen yetki belgesi sahiplerine aşağıda verilen cezalardan hangisi uygulanır?

31 / 40

Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan SUÇLARIN İŞLENMESİNE KASTEN GÖZ YUMAN KİŞİ, ne ile sorumlu tutulur?

32 / 40

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, “BİR ÖRGÜTÜN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE” işlenmesi halinde, verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 40

Aşağıdakilerden hangisi mesleki deneyimlerini paylaşma olarak değerlendirilebilir?

34 / 40

Aşağıdakilerden hangisi meslek seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerdendir?

35 / 40

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulamalarında kullanılan kanama durdurma yöntemlerinden biridir?

36 / 40

Hangi cins motorlu araçlarda ilkyardım çantası bulundurulması zorunlu değildir?

37 / 40

Aşağıdakilerden hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemelerden biridir?

38 / 40

Kulak kanaması olan kazazedeye hangi pozisyon verilmelidir?

39 / 40

Bayılma durumunda kazazedeye hangi pozisyon verilir?

40 / 40

Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Your score is

Üdy Belgesi Nedir

Üst Düzey Yönetici Eğitimleri

ÜDY Belgesi Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayın