Src Ulaştırma Mevzuatı Soruları

1- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

AÇIKLAMA: Taşıt kartının araçlarda bulundurulması yasal bir zorunluluktur.

2- Kendi iştigal konusu ile ilgili kendi araçları ile yurtiçinde kendine ait eşyanın taşımacılığını yapacaklara hangi yetki belgesi verilir?

Correct! Wrong!

AÇIKLAMA: K1 BELGESİ: Ücret karşılığı ticari taşımacılık yapabilirler. K2 BELGESİ: Kendi iştigal konusu ile ilgili kendi araçları ile yurtiçinde kendine ait eşyanın taşımacılığını yapabilirler. K3 BELGESİ: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapabilirler.

3- Kara Yolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre ülke içinde iki nokta arasında hangi taşıtlar taşıma yapamaz?

Correct! Wrong!

4- Kara Yolu Taşımacılık Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin çalışma izni veren ve Ulaştırma Bakanlığınca düzenlenen belgeye ne ad verilir?

Correct! Wrong!

5- Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı, yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeye ne ad verilir?

Correct! Wrong!

6- Taşımacının taşıt belgesinde kayıtlı her taşıtı için ayrı düzenlenen ve aslı taşıtta bulunması gereken belge hangisidir?

Correct! Wrong!

7- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

8- Ticari taşıt kullanan şoförler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

9- Aşağıdaki mesleki yeterlilik belge türleri eşleştirmelerinde hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

10- Uluslararası eşya-kargo taşımak için aşağıdaki mesleki yeterlilik belgelerinden hangisine sahip olunması gerekir?

Correct! Wrong!

11- Bir veya birden fazla gönderenden, toplu veya parça başı eşyanın teslim alınarak işletmecinin gözetimi ve denetimi altında yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, aktarma ve gönderilene teslim gibi hizmetlerin yapıldığı yer aşağıdakilerden hangisidir

Correct! Wrong!

12- Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamına girer?

Correct! Wrong!

13- Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?

Correct! Wrong!

14- Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır?

Correct! Wrong!

15- Taşıt kartlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?

Correct! Wrong!

16- İstanbul'dan Bulgaristan’a yük-eşya taşımacılığı yapan bir sürücünün sahip olması gereken SRC hangisi olmalıdır?

Correct! Wrong!

17- Aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin ulaşımla ilgili sevk ve idare görevi yoktur?

Correct! Wrong!

18- Aşağıdakilerden hangisi taşımacının hukuki sorumluluğu kapsamında değildir?

Correct! Wrong!

19- Kara Yolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yetki belgesi sahibine verilen ihtarlar kaldırılmadığı takdirde sayısı kaça ulaşıncaya yetki belgesi iptal edilir?

Correct! Wrong!

20- Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

AÇIKLAMA: İnsan dışındaki canlılar ve özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekir.

21- Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları arasında değildir?

Correct! Wrong!

AÇIKLAMA: Hizmet akdi yapılmadan personel istihdam EDİLEMEZ.

22- Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?

Correct! Wrong!

23- Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

24- Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangisi ücret karşılığı ticari taşımacılık yapabilir?

Correct! Wrong!

AÇIKLAMA: K1 BELGESİ: Ücret karşılığı ticari taşımacılık yapabilirler. K2 BELGESİ: Kendi iştigal konusu ile ilgili kendi araçları ile yurtiçinde kendine ait eşyanın taşımacılığını yapabilirler. K3 BELGESİ: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapabilirler.

25- Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangisi ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapabilir?

Correct! Wrong!

AÇIKLAMA: K1 BELGESİ: Ücret karşılığı ticari taşımacılık yapabilirler. K2 BELGESİ: Kendi iştigal konusu ile ilgili kendi araçları ile yurtiçinde kendine ait eşyanın taşımacılığını yapabilirler. K3 BELGESİ: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapabilirler.

26- Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, eşya ve kargo taşımacılığında çalışacak sürücülerin yaş sınırı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Src Ulaştırma Mevzuatı
SINAV SONUCU
NOT: SRC SINAVINDAN GEÇME NOT 70 PUANDIR. 18 VE ÜZERİ SORULARA DOĞRU CEVAP VERENLER SINAVDA BAŞARILI OLURLAR.

Share your Results:

4925 Sayılı Karayolu taşımacılığı üzerine hazırlanan ulaştırma mevzuatı sınav sorularından, sınavda ortalama olarak 3 ya da 4 src sorusu gelmektedir.