DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ VE TRAFİK ADABI – 2

Davranış Psikolojisi ve Trafik Adabı - 2

1 / 40

1) Aşağıdakilerden hangisi etik olmayan davranışlardan değildir?

2 / 40

2) Yorgun, uykusuz ve dalgın araç kullanıldığında aşağıdakilerden hangisi sürücülerde görülmez?

3 / 40

3) Yayaları düşünerek kaldırımlara ve yaya yollarını araç park etmemeye özen göstermek hangi temel değerleri doğrudan ilişkilidir?

4 / 40

4) Aşağıdaki temel değerlerden hangisine sahip olan sürücü yoğun trafikte sıralı bir şekilde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçerek trafiği daha da karmaşık hale getirmez?

5 / 40

5) Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden veya bilmeyerek yanlış yapılmasına ne denir?

6 / 40

6) Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen FİZİKSEL ŞARTLARDAN biri değildir?

7 / 40

7) Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun iş yaşamına olan etkilerinden biri değildir?

8 / 40

8) Bireylerin olaylar ve durumlar karşısında sergiledikleri gözlenebilir hareketlerine ne ad verilir?

9 / 40

9) Aşağıdakilerden hangisi trafik adabıyla ilgili değildir?

10 / 40

10) Aşağıdakilerden hangisi trafikteki temel değerlerden değildir?

11 / 40

11) Aşağıdakilerden hangisi trafik ve davranış psikolojisinin temel amacı değildir?

12 / 40

12) Sollama yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?

13 / 40

13) Karakter, yetenek ve huy (mizaç) aşağıdakilerden hangisini oluşturur?

14 / 40

14) Alkol alan sürücülerde aşağıdaki davranışlardan hangisi gözlemlenmez?

15 / 40

15) Aşağıdakilerden hangisi strese neden olan faktörlerden değildir?

16 / 40

16) Omurga hasarı olduğu bilinen bir yaralıyı doğru şekilde taşıma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 40

17) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre biletsiz veya taşıma sözleşmesiz yolcu taşımacılığı yapan taşımacılar hakkında aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır?

ÖNEMLİ NOT:

 • 5607 Mücadele sayılı Kaçakçılıkla Kanununa göre "Hapis ve adli para cezası" verilir. 
 • 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre "İdari para cezası" verilir. 

18 / 40

18) Taşıma bölgesinin aracının kasası ile yükleme aynı yükseklikte olmasını sağlayan, malzemenin boşaltma ve yükleme işlemlerini kolaylaştıran alana ne ad verilir?

19 / 40

19) Aşağıdakilerden hangisi etik dışı davranış olarak sınıflandırılır?

20 / 40

20) Aşağıdaki kırık türlerinden hangisinde dış kanama görülür?

21 / 40

21) Dikkat toplayamama ve unutkanlık hangi zihinsel sürecin en sık görülen belirtilendir?

22 / 40

22) Trafikte sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisine ne nedir?

23 / 40

23) bir sürücü olmakla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

24 / 40

24) Alkollü araç kullanan bir sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

25 / 40

25) Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

26 / 40

26) Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel şartlardan biri değildir?

ZİHİNSEL FAKTÖRLER

 • Öfke
 • Depresyon
 • Stres
 • Eleştiri

FİZİKSEL FAKTÖRLER

 • Yaş
 • İşitme
 • Görme
 • Yorgunluk
 • Hastalık

27 / 40

27) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çalışanlarda görülen düşük motivasyon ifadesidir?

28 / 40

28) Trafikte aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görülüp görülmediğine ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eden sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

29 / 40

29) Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

AYRICA BAKINIZ!

A Tipi Kişilik Özellikleri

• İki şeyi aynı anda yapmak veya düşünmek
• Giderek daha çok faaliyeti daha az zamana sıkıştırmak
• Başkalarından hızlı konuşmalarını istemek
• Konuşurken el kol hareketleri yapma
• Sık sık diz oynatma yada parmak tıkırdatma
• Hiçbir zaman geç kalmamaya aşırı önem verme
• Hiçbir şey yapmadan oturmakta zorluk çekme
• Çocuklarla oynarken bile, her oyunu kazanmak için oynama
• Sırada beklemeye zorlandığında yada çok hızlı hareket ettiğini düşündüğü bir arabanın arkasından giderken gereksiz derecede öfkelenme
• Çevreyi yada güzel şeyleri fark edememe yada ilgi göstermeme
• Şiddetli tonlamaları olan konuşma örüntüsü ve sık sık müstehcen sözler kullanma

B Tipi Kişilik Özellikleri

• Zaman esiri olmazlar.
• Karar vermede aceleci değildirler.
• Sakin ve yavaş yapıdadırlar
• Karşısındaki insanları hep sabırla dinleler
• İvedilik ve sabırsızlık düşünceleri yoktur.
• Eve döndüklerinde günlük hayattan tamamen uzaklaşabilirler.
• Özel hayatları ile iş hayatları arasında kolayca sınır koyabilirler

30 / 40

30) Kişinin öğrenme, iş yapabilme ve uyum gücüne ne denir?

31 / 40

31) Aşağıdakilerden hangisi kaza yapmaya yatkın kişilik tiplerinden biri değildir?

32 / 40

32) Aşağıdakilerin hangisi gürültünün verdiği zararlar arasında yer almaz?

33 / 40

33) ”Trafikte sağa ya da sola dönmeden önce sinyal vermek bir iletişimdir. Trafik kuralları bu iletişimi sağlıklı, güvenli ve herkes için standart kılabilmek için vardır.”

Trafikteki bu iletişim şekli nasıl bir iletişim olarak adlandırılır?

34 / 40

34) Aşağıdakilerden hangisi sürücüyü etkileyen zihinsel faktörlerden biridir?

ZİHİNSEL FAKTÖRLER

 • Öfke
 • Depresyon
 • Stres
 • Eleştiri

FİZİKSEL FAKTÖRLER

 • Yaş
 • İşitme
 • Görme
 • Yorgunluk
 • Hastalık

35 / 40

35) Yoğun bir trafikte yolun açılmayacağını bile bile, sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hali, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

36 / 40

36) Bireyin kendisini başkasının yerine koyarak, onun gibi düşünmesi algılaması ve karşısındaki kişinin düşüncelerini doğru analiz etme yetisidir.

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 40

37) İnsanın kötü ya da güç durumlara karşı koyabilme gücüne ne denir?

38 / 40

38) Aşağıdakilerden hangisi kişiliği etkileyen faktörlerle ilgili doğru bilgi değildir?

39 / 40

39) Aşağıdakilerden hangisi davranışlarımıza yön veren iletişimin temel öğelerden biri değildir?

40 / 40

40) Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

Your score is