GENEL SRC SINAVI-1

SRC Sınavından geçme notu 70 puandır.

1 sorunun değeri 2,5 puandır.

Sınavda toplam 40 soru sorulur. Bunların en az 28 tanesine doğru yanıt vermeniz durumunda sınavda başarılı olmuş olursunuz.

ÖNEMLİ NOT: Sınavda başarılı olan kursiyerler 3 soruluk uygulama sınavına girerler. Uygulama sınavında 3 sorunun 2 sine doğru yanıt verenler SRC belgesi almaya hak kazanırlar.

ÖNEMLİ NOT: Sınavda başarılı olan kursiyerler 3 soruluk uygulama sınavına girerler. Uygulama sınavında 3 sorunun 2 sine doğru yanıt verenler SRC belgesi almaya hak kazanırlar.

Yeni Ümit SRC Kursu tüm adaylarımıza başarılar diler.

0 oylar, 0 ort

Genel SRC Deneme Sınavı - 1

1 / 40

Karayolunda ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı kuralları hangi kanunla düzenlenmiştir?

2 / 40

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre izin verilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen ve eşya taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtlara ne denir?

3 / 40

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yarı römorkları ve römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve bunlar olmadan eşya taşıyamayan motorlu taşıtlara ne denir?

4 / 40

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre yolcunun taşıta bindiği veya eşyanın taşımacıya teslim edildiği yerden varış noktasına GÖTÜRÜLMESİNE ne denir?

5 / 40

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre eşyayı taşımacıya teslim eden, gönderileni belirleyen ve taşıma senedini İMZALAYAN KİŞİYE ne denir?

6 / 40

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi ve taşıma senedinde belirtilen eşyanın TESLİM EDİLEN KİŞİYE ne denir?

7 / 40

Bir taşıtın yalnız bir yetki belgesinde kayıtlı olduğunu ve bu yetki belgesi altında çalıştırılabileceğini gösteren belgeye ne denir?

8 / 40

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun ilan yoluyla ÖDÜL SÖZÜ VERME hükümlerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ÖNEMLİ NOT: Kaçakçılık mevzuatında "Hapis ve adli para cezası" uygulanır.

9 / 40

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre “eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın Türkiye’ye ithal eden kişiye” verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 40

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokan kişi aşağıdaki cezalardan hangisi ile cezalandırılır?

ÇOK ÖNEMLİ NOT!

  • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre "HAPİS VE ADLİ PARA CEZASI" verilir. 
  • 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre "İDARİ PARA CEZASI" verilir.

11 / 40

Aşağıdakilerden hangisi, belli bir eğitimle kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında PARA KAZANMAK İÇİN YAPILAN, kuralları belirlenmiş işe verilen addır?

12 / 40

Hasara uğraması halinde sigortalıyı MADDİ VE MANEVİ KAYBA UĞRATMA POTANSİYELİ olan ve sigorta sözleşmesiyle parasal bir değer olarak tanımlanabilen sigorta prensibi aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 40

Aşağıdakilerden hangisi KAFATASININ İÇİNDEKİ YARALANMALARIN belirlilerindendir?

14 / 40

1975 tarihli TIR Sözleşmesi uygulaması bağlamında üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR karneleri gümrük idarelerinde nasıl bir işlem görür?

15 / 40

Aşağıdakilerden hangisi ŞOK DURUMUNDAKİ KAZAZEDEYE yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

16 / 40

Tam tıkanmanın belirtileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

17 / 40

Kazazede araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

 

A)

18 / 40

Güvenli bir sürüş için otomobillerde lastik diş derinliği en az ne kadar olmalıdır?

19 / 40

Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin faydalarından değildir?

20 / 40

Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin sağladığı avantajlardan biri değildir?

21 / 40

Araçta harita ve kroki bulundurmanın aşağıdakilerden hangisine faydası yoktur?

22 / 40

İş sağlığı ve iş güvenliğinin esas amacı nedir?

23 / 40

Araç yola çıkmadan önce yolcu veya yük listelerinin kontrol edilmesi neden önemlidir?

24 / 40

Aşağıdakilerden hangisi elektrik kazalarından korunmak için alınacak tedbirlerden biri olamaz?

25 / 40

Aşağıdakilerden hangisi iş organizasyonunda yapılan belge kontrolü işlerinden biri değildir?

26 / 40

İş sağlığı ve güvenliği açısından sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik kurallarının uygulanması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi yoktur?

27 / 40

Bireyin iş ortamında dürüst davranışlar sergilemesinde etkili olan en etkin özellik nedir?

28 / 40

Temel taşıma türlerinden en az ikisini kullanarak birbirine entegre ve organize biçimde gümrükleme, elleçleme, depolama vb. faaliyetleri de kapsayacak bir şekilde gerçekleştirilen taşıma türüne ne ad verilir?

29 / 40

Aşağıdakilerden hangisi sürücü davranış modeli bileşenlerinden değildir?

30 / 40

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüş davranışlarından biri değildir?

31 / 40

Aşağıdakilerden hangisi bir kişilik özelliği değildir?

32 / 40

Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre toplam 100 ceza puanını aştığı tespit edilen sürücülere İlk olarak aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

33 / 40

Bir aracı sollamaya başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılabilir?

34 / 40

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

35 / 40

Hill holder yokuş kalkış desteği olan bir araçta sürücü ayağını frenden çektikten sonra aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir?

36 / 40

Ağır vasıta araçlarda bulunan retarder freni hangi durumlarda kullanılır?

37 / 40

Karda, hangi çeşit lastik daha fazla tutunma sağlar?

38 / 40

Dijital göstergeli araca aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

39 / 40

Lastik hava basıncı NORMALDEN FAZLA OLURSA aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

AYRICA BAKINIZ!

Lastik hava basıncı NORMALDEN FAZLA OLURSA: Lastiklerin orta kısımları aşınır.
Lastik hava basıncı NORMALDEN AZ OLURSA: Lastikler omuz ve yanak kısmından aşınır.

40 / 40

"Lojistik coğrafyası, mamul maddelerin mekânsal hareketliliği ve yer değişimlerinin coğrafi nedenlerini, sonuçlarını ve dağılışlarını ele almakta ve bunları coğrafya prensiplerine göre açıklamaktır."

Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi daha gelişmiş bir güzergah olarak tanımlanabilir?

Your score is

Üdy Belgesi Nedir

Üst Düzey Yönetici Eğitimleri

ÜDY Belgesi Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayın