Genel SRC Deneme Sınavı – 4

SRC Sınavından geçme notu 70 puandır.

1 sorunun değeri 2,5 puandır.

Sınavda toplam 40 soru sorulur. Bunların en az 28 tanesine doğru yanıt vermeniz durumunda sınavda başarılı olmuş olursunuz.

ÖNEMLİ NOT: Sınavda başarılı olan kursiyerler 3 soruluk uygulama sınavına girerler. Uygulama sınavında 3 sorunun 2 sine doğru yanıt verenler SRC belgesi almaya hak kazanırlar.

ÖNEMLİ NOT: Sınavda başarılı olan kursiyerler 3 soruluk uygulama sınavına girerler. Uygulama sınavında 3 sorunun 2 sine doğru yanıt verenler SRC belgesi almaya hak kazanırlar. Uygulama soruları için tıklayın.

Yeni Ümit SRC Kursu tüm adaylarımıza başarılar diler.

Genel SRC Deneme Sınavı - 4

1 / 40

Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması halinde, verilecek ceza kaç yıldan az olamaz.

2 / 40

Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık fiilleri içinde değerlendirilmez?

3 / 40

Kişinin yaptığı işi önemsemesi ve en iyi şekilde yapmaya çalışması mesleki etik ilkelerinden hangisiyle açıklanır?

4 / 40

Göz temasından kaçınma, aşağıdaki duygulardan hangisinin belirtisidir?

5 / 40

Aşağıdakilerden hangisi bir ambulans çeşidi değildir?

6 / 40

Aşağıdakilerden hangisi bir ambulans çeşidi değildir?

7 / 40

Aşağıdakilerden hangisi kullanım amacına göre bir ambulans çeşidi değildir?

8 / 40

Çalışan kalbe masaj yapılırsa olabilecek en tehlikeli durum hangisidir?

9 / 40

Aşağıdakilerden hangisi atardamar (arter) kanamasının özelliklerindendir?

10 / 40

Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda kazazedeye yapılacak ilkyardım uygulamasıdır?

11 / 40

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yük taşıma araçlarında taşıma sırasında aşağıdaki belgelerin hangisi bulunmaz?

12 / 40

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifesiz yolcu taşımacılığında, YETKİ BELGESİ SAHİBİ İLE TAŞIMAYI YAPTIRAN VEYA TAŞINAN GRUP ARASINDA İMZALANMIŞ SÖZLEŞMEYE ne denir?

13 / 40

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre karayolunun bakımı, korunması ile karayolu ve taşımanın yönetimine ilişkin giderlere katkıda bulunmak üzere YABANCI PLAKALI ARAÇLARDAN ALINAN ÜCRETE ne denir?

14 / 40

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde “Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili EĞİTİM, BİLGİ, BECERİ VE DONANIMA SAHİP OLMA” aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

15 / 40

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerle ilgili “Bir işletmenin kurulmasını, sağlıklı yönetilmesini ve işletilmesini sağlamaya yönelik gerekli MALİ KAYNAKLARA SAHİP OLMA” aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

16 / 40

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre “Genel olarak ticari alanda ve mesleğin icrası ile ilgili konularda kötü şöhret sahibi olmamayı, karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili KURALLARA UYGUN DAVRANMAYI ve faaliyet göstermeyi” aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

17 / 40

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde TİCARİ AMAÇLA OLMAMAK ÜZERE, SADECE KENDİ ESAS İŞTİGAL KONUSU ile ilgili eşya veya yolcu taşımacılığına ne ad verilir?

18 / 40

Araç lastiği üzerinde hangi bilgi yer almaz?

19 / 40

DOT DB9Z 747R4818

Yukarıdaki gibi lastik üzerinde yazan tanıtıcı yazıda altı çizili olan ibare, lastiğin hangi özelliğini belirtir?

20 / 40

Yakıttan elde ettiği ISI ENERJİSİNİ MEKANİK ENERJİYE ÇEVİREN makinelere ne denir?

21 / 40

‘ Lastik patladığında; sürtünme yüzeyi …….. , yol tutuşu …… ‘

Yukarıdaki cümlede yer alan boşluklara hangi kelimelerin gelmesi gerekir?

22 / 40

Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?

23 / 40

Arasında boşluk olan yükler taşınmadan önce aşağıdaki tedbirlerden hangisi alınmalıdır?

24 / 40

Aşağıdakilerden hangisi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?

ASLİ KUSUR SAYILAN HALLER

1) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme,
2) Taşıt giremez trafikk işareti bulunan karayoluna veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girme,
3) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme,
4) Arkadan çarpma,
5) Geçme yasağı olan yollarda öndeki aracı geçme,
6) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma,
7) Şeride tecavüz etme,
8) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama,
9) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama,
10) Manevraları düzenlenen genel şartlara uymama,
11) Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında parketme ve duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama,,
12) Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak parkedilmiş araçlara çarpma.
Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler asli (esas) kusurlu sayılırlar.

ASLİ KUSUR SAYILMAYAN HALLER

1) Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
2) Uyuşturucu ve Keyif verici madde kullananlar
3) Kaza yerini terketmek
4) Alkollü araç kullanmak Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler adli kusurlu sayılırlar. UYARI: Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalar ADLİ KUSUR niteliği taşır ve olaya savcılık el koyar

25 / 40

Aşağıdakilerden hangisi 2918 sayılı karayolları trafik kanununa göre trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılmaz?

ASLİ KUSUR SAYILAN HALLER

1) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme,
2) Taşıt giremez trafikk işareti bulunan karayoluna veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girme,
3) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme,
4) Arkadan çarpma,
5) Geçme yasağı olan yollarda öndeki aracı geçme,
6) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma,
7) Şeride tecavüz etme,
8) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama,
9) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama,
10) Manevraları düzenlenen genel şartlara uymama,
11) Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında parketme ve duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama,,
12) Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak parkedilmiş araçlara çarpma.
Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler asli (esas) kusurlu sayılırlar.

ASLİ KUSUR SAYILMAYAN HALLER

1) Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
2) Uyuşturucu ve Keyif verici madde kullananlar
3) Kaza yerini terketmek
4) Alkollü araç kullanmak Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler adli kusurlu sayılırlar. UYARI: Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalar ADLİ KUSUR niteliği taşır ve olaya savcılık el koyar

26 / 40

Aşağıdakilerden hangisi 2918 sayılı karayolları Trafik Kanununa göre trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılmaz?

ASLİ KUSUR SAYILAN HALLER

1) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme,
2) Taşıt giremez trafikk işareti bulunan karayoluna veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girme,
3) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme,
4) Arkadan çarpma,
5) Geçme yasağı olan yollarda öndeki aracı geçme,
6) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma,
7) Şeride tecavüz etme,
8) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama,
9) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama,
10) Manevraları düzenlenen genel şartlara uymama,
11) Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında parketme ve duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama,,
12) Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak parkedilmiş araçlara çarpma.
Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler asli (esas) kusurlu sayılırlar.

ASLİ KUSUR SAYILMAYAN HALLER

1) Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
2) Uyuşturucu ve Keyif verici madde kullananlar
3) Kaza yerini terketmek
4) Alkollü araç kullanmak Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler adli kusurlu sayılırlar. UYARI: Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalar ADLİ KUSUR niteliği taşır ve olaya savcılık el koyar

27 / 40

Trafikte geçiş hakkına sahip olmasına rağmen bir sürücünün, güvenliği sağlamak ve huzurlu bir trafik ortamı oluşmasına yardımcı olmak amacıyla haklarından vazgeçerek başkasına geçiş hakkı tanıması doğrudan hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

28 / 40

"Yolda yapılması uygun olmayan sürücü davranışları sapkın sürücü davranışı olarak isimlendirilir.'’ Aşağıdakilerden hangisi sapkın sürücü davranışı değildir?

29 / 40

Psikolojinin günümüzdeki tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 40

Aşağıdakilerde hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetme için önerilen davranışlardan biri değildir?

31 / 40

Trafik adabıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

32 / 40

Problemi tanımlamak ve probleme çözüm bulmak amacıyla izlenen planlı ve sistemli çalışma sürecine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 40

Aşağıdaki taşımacılık türlerinden hangisinde kaza riski daha fazladır?

34 / 40

I. Yakıt kontrolü
II. Lastik kontrolü
III. Aracın dış ve iç fiziksel kontrolü
IV. Polen filtresi temizliği
Araç yolculuğa çıkmadan önce yukarıdaki kontrollerden hangisi yapılır?

35 / 40

Aşağıdakilerden hangisi güzergâh planlamasında dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

36 / 40

Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunları konusunda işletmelerin ve kişilerin sosyal sorumlulukları arasında yer almaz?

37 / 40

Bir sürücünün iş öncesi hazırlıklarında aşağıdakilerden hangisine dikkat etmesi gerekmez?

38 / 40

Haritası çizilen alanın tam tepeden görünüşünün alınmasına ne ad verilir?

39 / 40

Araç takip sistemlerini uygulayabilmek için aşağıdakilerden hangisini kullanmak gerekli değildir?

40 / 40

Araç takip sistemleri, aşağıdaki sistemlerin hangisinde kullanılır?

Your score is

Üdy Belgesi Nedir

Üst Düzey Yönetici Eğitimleri

ÜDY Belgesi Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayın