Davranış Psikoloji

SRC BELGESİ İLE DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ DERSİ İLİŞKİSİ

Değerli sürücüler, SRC belgesi almak istediğinizde SRC eğitiminde alacağınız derslerden biri de davranış psikolojisidir. Davranış psikolojisinin ders saati süresi 3 saattir.  SRC1, SRC 2, SRC 3, SRC 4 belgelerinden herhangi birini almak isteyenler  bu dersi almak zorundadırlar. Bu 3 saat içerisinde dersin öğretmeni; davranış, psikoloji, empati, iletişim, stres, öfke, kişilik, dikkat, konsantrasyon, trafik psikolojisi, psikoteknik beceriler  gibi kavramları trafik ortamındaki  yaşantılarla anlatır. Sizler de bu arada kendi deneyimlerinizi paylaşarak eğitim ortamında bilgilerinizi arttırırsınız. Gerçekten de bu derste işlenen konuların yaşamda son kullanma tarihleri yoktur. Bu bilgileri, tutumları yaşamınızın hemen her alanında sürekli kullanacaksınız. Sizler bu bilgilerle yaşam boyu hayatınızda mutlu ve motivasyonlu olursunuz. Bu kazanımlarınızın sizi olumlu yönde etkilediği gibi karayollarını paylaştığınız diğer sürücüleri de etkileyecektir.

SRC BELGESİ TÜRLERİNİ GÖRMEK İÇİN LİNKİ ZİYARET EDİN https://www.srcbelgesi.com/src-belgesi-turleri/

Bir şoförün kişiliğini tanıması ile başarılı araç kullanması arasında bir ilişki vardır.  Öfke duygusunu kontrol edemeyen sürücülerin kaza bakımından yüksek risk grubunda olduğu söylenebilir. Empati becerisini geliştiren bir sürücü yaya kaldırımı üzerinde park etmemesi gerektiğinin bilincindedir. Ve bunu içinden gelerek yapar. Ceza alacağı kaygısıyla değil, kendi içindeki kontrol duygusuyla yapar. İletişim becerisi gelişmiş bir sürücü karayollarında yerinde ve zamanında öteki sürücüleri ışıklarıyla uyararak iletişimi sağlar. Bu dersi alan bir sürücü öfke duygusunu kontrol etmenin en sağlıklı yolunun oto kontrol yani kişinin kendi kendini kontrol etmesi gerektiğinin bilincinde olur. Ve bu bilgiyi uygular.

Edindiğimiz bilgilerin asıl değeri onları problemlerimizi çözerken kullandığımızda belli olur. Bu eğitim sürecinde davranış psikolojisi dersinden öğrendiğimiz bilgi, beceri, tutum ve anlayışları karayollarında yeri geldiğinde kullandığımızda işte o zaman verimli ve huzurlu bir trafik ortamı olur. Altını çizmekte yarar görüyorum;  bu bilgilerimizin son kullanma tarihleri yoktur. Bu bilgileri hayatımız boyunca kullanıyoruz.

Src belgesi eğitimi içerisinde yer alan Davranış psikolojisi ders notları ve konu içeriklerini src belgesi kitabımızda bulabilirsiniz.

Not: Bu ders src 5 belgesi eğitiminde yer almamaktadır.

Lütfen dikkat! “Siz başkalarının haklarına riayet ederseniz, sizin de hakkınız korunmuş olur.”