Src Sigorta Soruları

1- Yeşil Kart Sigortasının tanımı aşağıda sunulan maddelerden hangisidir?

Correct! Wrong!

2- Düzenlenen poliçeye, geçerlilik süresi içerisinde yeni bir şart eklenmesi durumunda hangi belge düzenlenir?

Correct! Wrong!

3- Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına ilişkin sigorta genel şartları aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır?

Correct! Wrong!

4- Sigortalının ve sigortacının yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

5-Trafik Sigortası hangi hallerde teminat dışına kalır?

Correct! Wrong!

6-Sigorta sözleşmesinin sigorta mevzuatında geçerli olan adı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

7- Yükün teslim yerine varışından sonra koşullar malların tesliminin engellendiği hallerde taşımacı kimden talimat ister?

Correct! Wrong!

8- Geçerli teminat tutarları üzerinden Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan araçlar için aşağıdaki cezalardan hangisi uygulan

Correct! Wrong!

9- Ani ve beklenmedik risklere karşı, önceden ödenen prim karşılığında olası riskin sigorta şirketine transferini kapsayan iki taraflı sözleşmeye ne denir?

Correct! Wrong!

10- Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmamış ise poliçenin başlama ve bitiş saatleri hangisidir?

Correct! Wrong!

11- Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

Correct! Wrong!

12- Hasar oluştuğunda yapılan ödemeler hangi prensip çerçevesinde yer alır?

Correct! Wrong!

13- Herhangi bir riske ilişkin olarak sigortacının vermiş olduğu teminata karşılık ödenen ücrete ne ad verilir?

Correct! Wrong!

14- Motorlu bir aracın işletilmesi için yaptırılacak zorunlu sigorta hangisidir?

Correct! Wrong!

15- Eşyaların, karayolundan uluslar arası nakliyatı için düzenlenen mukavele sözleşmesine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

16- Belli bir ücret karşılığında kişilerin can ve mal varlıklarına bağlı menfaatlerinin güvence altına alındığı sisteme ne denir?

Correct! Wrong!

17- Sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, tazminatı kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

Correct! Wrong!

18- Sigorta poliçelerindeki KLOZ ne demektir?

Correct! Wrong!

19- Hangisi emtia nakliyat sigortasının teminatı kapsamı dışında kalır?

Correct! Wrong!

20- Hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

21- Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

22- Aracı işletenin değişmesi halinde, aracı devreden kişi kaç gün içinde sigorta şirketine durumu bildirmek zorundadırlar?

Correct! Wrong!

23- Aşağıdakilerden hangisi emtia nakliyatı sigorta teminatı türleridir?

Correct! Wrong!

24- Aşağıdakilerden hangisi emtia nakliyat sigortasının teminat kapsamı dışında kalır ?

Correct! Wrong!

25- Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi kapsamı dışındadır?

Correct! Wrong!

Src Sigorta Soruları
SINAV SONUCU
NOT: SRC SINAVINDAN GEÇME NOT 70 PUANDIR. 18 VE ÜZERİ SORULARA DOĞRU CEVAP VERENLER SINAVDA BAŞARILI OLURLAR.

Share your Results:

Tecditname

Tecditname, kısaca sigorta poliçelerinin yenilenmesi anlamına gelir. Sigorta poliçeleri genellikle yıllık olarak düzenlenir ve bitim tarihi geldiğinde, sigortalının teminat eksikliği yaşamaması için yenilenmesi gerekir.

Sigortalı, poliçesini aynı sigorta şirketi üzerinden yenileyebileceği gibi, farklı bir sigorta şirketi seçerek de yenileme işlemini gerçekleştirebilir. Farklı bir sigorta şirketi seçilmesi halinde, yeni şirket tarafından sunulan teminatlar ve primler gözden geçirilerek karar verilmesi gerekir.

Poliçe

Poliçe, sigorta şirketi ile sigortalı arasında yapılan sözleşmenin yazılı belgesidir. Bu belgede sigorta şirketinin sunduğu teminatlar, sigortalının sorumlulukları, prim tutarı ve ödeme şekli gibi bilgiler detaylı bir şekilde yer alır.

Poliçe, sigorta sözleşmesinin varlığı için bir şart değildir. Yani, ortada bir poliçe olmasa da sigorta teminatı var olur ve sözleşmenin tarafları hak sahibi olabilirler. Fakat, poliçe olması hem sigorta şirketi hem de sigortalı için bir takım avantajlar sağlar.

Mesleki yeterlilik eğitimlerinden src belgesi eğitimi sonunda yapılan sınavlarda sigorta üzerine ortalama 3 src belgesi sınav sorusu gelmektedir.