İLK YARDIM SERTİFİKASI

İlk yardım sertifikası neden alınmalıdır ve ilk yardım kursu şartları hakkında çok önemli bilgiler yer almaktadır. Günlük yaşantımızda hangi durumlarla karşılaşacağımızı kimse bilmemektedir. Kendimiz ya da yakınlarımız, hatta hiç tanımadığımız insanların başına gün içerisinde çeşitli yaralanmalar ve kazalar meydana gelmektedir. Peki böyle bir durumla karşılaşıldığında ne yapmamız gerektiğini biliyor muyuz? Ya da bizim başımıza böyle bir şey geldiğinde en yakınımızdaki insanlar bize yardım edebilecekler mi? Gelin şimdi aşağıda ilk yardım sertifikasının önemini ve bu eğitimi neden almalıyız sorusuna yanıt arayalım.

 • » ÖNEMLİ:
 • İLK 5 DAKİKADA YAPILAMAYAN MÜDAHALEDE: Kaza meydana gediğinde, yaralıların %10’u ilk 5 dakika içerisinde müdahale edilmediği için maalesef ölümle sonuçlanmaktadır.
 • İLK 30 DAKİKADA YAPILAMAYAN MÜDAHALEDE: Kaza sonucu ölümlerde %50’si ise ilk 30 dakika içerisinde gerçekleşmektedir.

Bu yüzden kaza vuku bulduğunda ilk yardımın mümkün olduğunda en kısa sürede ve etkili bir teknikle yapılması hayat kurtarır.

İlk Yardım Sertifikasını Kimler Almalıdır?

İlkyardım sertifikasını kimler alır

Esasen bu sertifikayı her bireyin alması gerekir. Ama bu yazımızda daha çok kanuni zorunluluktan bahsedeceğiz.  29429 sayılı resmi gazetede yayımlanan ilk yardım yönetmeliği kapsamında tüm kurum ve kuruluşlarda ilk yardım eğitimi zorunluluğu getirilmiştir. Yönetmeliğin 19 uncu madde 1 inci fıkrasına göre “iş sağlığı ve güvenliği” kapsamında yasal sayılar verilmiştir.

Buna göre;

 • Az tehlikeli olan işyerlerinde, 20 çalışan için 1 ilkyardımcı istihdam edilir,
 • Tehlikeli olan işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı istihdam edilir,
 • Çok tehlikeli olan işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı istihdam edilir,

» ÖNEMLİ NOT: İlk yardım sertifikası almış olanlar işyerinde sadece ilk yardımcı sıfatı ile çalışmazlar. Asli işlerine devam ederler. Sadece kaza anında almış oldukları eğitim esnasında öğrendiklerini tatbik ederler.

İlk Yardım Eğitimine Katılma Şartları;

 • 18 yaşını doldurmak,
 • En az ilk okul mezunu olmak.

Gerekli Belgeler;

 • 2 adet resim,
 • Kimlik Fotokopisi,
 • Diploma fotokopisi

İLK YARDIM SERTİFİKASI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon: 0 212 575 55 19 ARA

İlk Yardım Eğitim Süreci

İlk yardım kursu eğitimlerinin süresi standarttır. Yönetmelikte de belirtildiği gibi toplam 16 saat ilk yardım eğitimi alınması gerekiyor. Bu eğitim süresi günde 8 saat olmak üzere 2 günde tamamlanmaktadır. Bu eğitime 2020 Eylül ayı itibari ile 2 saatlik OED eğitimi de dahil edilmiştir.

OED Eğitimi Nedir? OED, bir defibrilatör çeşididir ve defibrilatörler kalbe şok yapmak için tasarlanan bir cihazlardır. OED eğitiminde otomatik şok cihazının nasıl kullanıldığı ve nelere dikkat edilmesi öğretilir.

Defibrilatör Nedir? Kalbin normal dışı atımını tekrar normal kalp ritmine dönmesini sağlayan araçtır.

İLK YARDIM EĞİTİMİ MÜFREDATI

ilkyardım müfredati

 1- Genel ilk yardım bilgileri:

İlk yardım, hayatı tehlikeye atan, ölümle sonuçlanabilecek herhangi bir durum ya da kaza anında 112 ekipleri gelene kadar yapılması gereken ilk müdahaledir. İlk yardım eğitimi almış ve sınavı başarı ile tamamlamış kişiler ilkyardımcı olmaya hak kazanırlar. Böyle bir durumda da müdahale etme hakkına sahiptirler. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli şey, ilkyardımda hiçbir şekilde ilaç ya da tıbbi malzeme kullanılmaz. Olay yerinde bulduğumuz malzemeler bizim için ilk yardım malzemesidir. 2 günlük ilk yardım eğitimi süresince, sizlere hangi durumlarda ne tip malzemeler kullanabileceğinizi anlatıyoruz.

2- Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi:

Olay yeri ve hasta/yaralının değerlendirilmesi hayati önem taşımaktadır. Bir patlama ya da trafik kazası gibi birden fazla yaralı olan durumlarda önce kime müdahale etmemiz gerektiğine bu değerlendirme sırasında karar veririz. Hasta/yaralıyı değerlendirirken ise, hayati önem taşıyan durumları değerlendiririz. Kişinin kanaması kırıktan daha önemlidir veya kişinin solunumu yoksa bu durum diğer her şeyden daha önemlidir. Çünkü kişi hayatını kaybedecektir. Bu sebeple, değerlendirme adımı ilkyardımda önem arz etmektedir.

 3- Temel yaşam desteği:

Temel yaşam desteği, ilkyardımın uygulamalı bir konusudur. Solunumu olmayan kişiye yapay solunum yaparak akciğerlerin oksijenlenmesi, kalbi durmuş kişiye de dış kalp masajı yaparak kalbin tekrar atmasını sağlamak amacıyla temel yaşam desteği yaparız. Yani kısacası hasta/yaralı değerlendirildikten sonra, solunumu yoksa 30 kalp masajı ve 2 yapay solunum şeklinde temel yaşam desteğine başlarız.

 4- Kanamalarda ilk yardım:

Atardamar kanamaları çok ciddi ve anında müdahale gerektiren kanamalardır. Buradan anlayacağınız üzere kanamanın farklı türleri vardır. Atardamar, toplardamar ve kılcaldamar kanamaları olmak üzere üçe ayrılır. Ancak kanamaları her zaman dışardan gözlemleyemeyiz. Dış kanamalar olabileceği gibi iç kanamalar da olabilir. Aynı zamanda doğal deliklerden yani ağız, burun, kulak, anüs ve üreme organlarından olan kanamalar da bir kanama çeşididir. Bizim amacımız kişinin daha fazla kan kaybederek hayatını kaybetmesini önlemektir.

 5- Yaralanmalarda ilkyardım:

Kesik, parçalı, delici, ezikli ve enfekte yaralar olmak üzere yaraları beşe ayırıyoruz. Bu yaralanma çeşitleri, yaralanmanın oluş tipine göre birbirinden ayrılmaktadır. Öncelikli olarak kanamayı durdurmak ve yaralı bölgenin enfeksiyon kapmasını önlemek bizim öncelikli amacımızdır.

6- Yanık, Sıcak çarpması ve Donuklarda ilkyardım:

Çok fazla sıcak ya da soğuğa maruz kalma sonucu dokuda bozulmalar meydana gelir. Bunları yanık ve donuk konularında ele alıyoruz. Yanık ve donuğu doku bozulmasına göre hafiften daha ciddiye doğru 3 dereceye ayırarak belirtileri, böyle bir durumda ne yapmamız gerektiğini detaylı bir şekilde inceliyoruz. Yaz aylarında herkesin başına gelebilen, vücutta nem dengesinin ayarlanamaması sebebiyle sıcak çarpması durumuyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu durumlarda en önemli olan şey, vücut ısısının çok hızlı değişmemesini sağlamak. Donuk yaşayan birini önce ılık, sonra sıcak ortama alırız. Sıcak çarpmasında da birden soğuk, klimalı ortama girmemek gerekir. Her zaman kademeli olarak ısıyı ya da ortamı değiştirmek gerekir.

7- Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda ilkyardım:

Kırık kemiğin bütünlüğünün bozulması iken, çıkık ve burkulma eklemle alakalıdır. Eklemler geçici olarak ayrılırsa burkulma, kalıcı olarak ayrılırsa çıkık olur. Hepsinde de amaç aynıdır. Bölgeyi hareket ettirmemek. Çünkü bölge hareket ettikçe kırık ya da çıkık olan bölgedeki dokular zarar görmeye devam edecektir. İlkyardım olarak biz böyle bir durumda bölgeyi sert bir malzeme ile sabitlemeliyiz. Burda da önemli olan uygulama, kırık bölgeyi bir alt ve bir üst eklemi içine alacak şekilde sabitlemektir. Yoksa yaptığımız sabitleme işlemi bir işe yaramaz bölge hareket halinde olmaya devam edecektir.

8- Bilinç Bozukluklarında ilkyardım:

Bilincin kısa süreli, yüzeysel olarak kaybolmasına bayılma diyoruz. Kişi 5-10 dakika içinde kendine gelir. Sıcak, yorgunluk, heyecan, kirli hava gibi nedenlerden bayılma gerçekleşebilir. Asıl neden, beyne yeteri kadar kan gidememesidir. Bu nedenle kişiyi yatırıp ayakları 30 cm kaldırırız ki ayaklardaki kan beyne gitsin. Ancak koma daha ciddi bir durumdur çünkü dışardan hiçbir uyarıya cevap yoktur. Uzun süreli bilinç kaybıdır. Öksürme, yutkunma görülmez. Tüm kaslar gevşer, bu sebeple kişi dışkısını kaçırabilir. Kişi kusarsa soluk yoluna kaçmasın diye kişiyi yan yatırarak koma pozisyonuna alırız.

9- Zehirlenmelerde ilkyardım:

Yediğimiz, soluduğumuz ya da temas ettiğimiz şeylerden zehirlenebiliriz. Zehirlenme yollarını sindirim yolu, solunum yolu ve cilt yolu ile zehirlenmeler olarak üçe ayırıyoruz. En sık rastlanan zehirlenme yolu zehirli mantarlar, bozuk besinler, aşırı alkol ya da ilaç gibi sebeplerden oluşan sindirim yoluyla zehirlenmedir. Yapıştırıcılar, havuzlarda kullanılan klor, karbon monoksit, karbondioksit gibi nedenlerle de solunum yoluyla zehirlenme gerçekleşir. Cilt yolundan zehirlenmeye ise, saç boyaları, zirai ilaçlar, hayvan ısırıkları ya da sokmaları sebep olmaktadır. Genel olarak zehirlenmelerde yaptığımız ilk işlem zehirli maddeyi vücuttan ayırmaktır. Ancak özellikle yakıcı maddelerle oluşan sindirim yoluyla zehirlenmelerde ASLA HASTA KUSTURULMAZ.

10- Hayvan ısırmalarında ilk yardım:

Kedi köpek, arı, akrep, yılan, deniz canlıları gibi hayvanların ısırık ya da sokmalarında yapılan ilk yardım uygulamaları vardır. Deniz canlılarında ve akrep sokmalarında havale görülür. Yılan sokmalarında ASLA emip tükürme ya da turnike işlemi yapılmaz. Zehirli ise zehrin yayılmaması için kişiyi hareket ettirmemek gerekir.

11- Göz, Kulak ve Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım:

Göze toz gibi bir şey kaçmışsa görüyorsak temiz bezle çıkarmaya çalışabiliriz. Gözü ovmamalıyız, hasta gözünü kırpıştırabilir. Ancak bir cisim ya da metal girmişse kesinlikle dokunulmaz çünkü göze zarar verebiliriz. İki gözü de kapatıp hastaneye götürürüz. Kulağa ya da burna cisim kaçmışsa çıkarmaya çalışmayız. Burna kaçan cismi diğer burun deliğini kapatarak güçlü nefes vererek çıkarmaya çalışabiliriz. Ancak çıkmıyorsa cımbız gibi nesnelerle müdahale etmeden hastaneye götürülmelidir.

12- Boğulmalarda ilkyardım:

Soluk yoluna bir cisim kaçmasıyla hava yolunun hava giriş çıkışına engel olacak şekilde tıkanmasıdır. Bu durumda ilk yapmamız gereken şey boğulma nedenini ortadan kaldırmak olacaktır. Soluk yoluna cisim kaçmış, nefes alamayan, elleri boynuna gitmiş ve morarmaya başlamış kişilere, Temel Yaşam Desteği konusunun içinde olan Heimlich Manevrası yapılır. Öksüren kişiye dokunulmaz! Sırtına vurulmaz! Suda boğulmalarda, akciğerlerine su kaçmaz, soluk yoluna az miktarda su girer ve soluk yolu kendini kasar. Yani hava da su da geçemez. Bu yüzden boğulma gerçekleşir. 25-30 dakika geçse bile solunum olmadığı için Temel Yaşam Desteğine başlanır.

13- Hasta / yaralıyı taşıma teknikleri:

Hastayı bir yerden bir yere taşırken her zaman güvenli bir şekilde taşımalıyız. İlkyardımcı asla kendi güvenliğini riske atmamalıdır. Özellikle omurga yaralanması olan kişileri 6 destek noktasından tutarak taşımalı ya da sedyeye yerleştirmeliyiz. İlkyardım konusunun içinde acil taşıma teknikleri, 1 ya da 2 kişiyle uygulanabilen kısa mesafede süratli taşıma teknikleri vardır. Kaşık, köprü, karşılıklı durarak kaldırma olmak üzere de sedyeye yerleştirme teknikleri vardır. Müfredata yeni eklenmiş olan kütük yuvarlama tekniği de yine bir sedyeye yerleştirme tekniğidir.

İLK YARDIM EĞİTİMİNDE KULLANILAN MATERYALLER

 • Temel Yaşam Desteği uygulama konusunda yetişkin, çocuk, bebek uygulama mankenleri kullanılır. Bu mankenler ilkyardım eğitimleri için tasarlanmıştır. Kalp masajı yapmaya ve yapay solunum vermeye uygun, anatomik olarak insan vücuduna benzer bir şekilde yapılmıştır. Gerçekçi, insan cildine yakın bir cilt yapısı vardır. Bu mankenler üzerinde adaylar da uygulama yaparlar.
 • Temel Yaşam Desteği konusu içinde şok uygulamasını yaparken OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) cihazı kullanılmaktadır.
 • Burkulma konusunda sıkıştırıcı bandaj, kırıklarda ise atelleme işlemi için tespit malzemeleri kullanılır. Tespit yapabilmek (sabitlemek) için farklı boylarda tahta, karton gibi sert malzemeler kullanılır. Sabitleme yaparken de sargı bezi, eşarp gibi malzemeler gereklidir.
 • Teorik konuları takip edebilmek adına adaylara görsel destekli ilkyardım kitabı

İLK YARDIM EĞİTİMİ SINAV SÜRECİ

Adayların ilkyardım sınavında iki hakkı bulunmaktadır. İlk sınavdan başarılı olamayan kişiler ikinci kez sınava girebilirler.

İlkyardım sınavı 2 aşamada gerçekleşir. İlk aşamada tüm adaylar 40 soruluk bir teste girerler. Bu 40 soruluk test için adaylara verilen süre 1 saattir (60 dakika). Test sınavının hemen ardından başarılı olan ve olamayan adaylar belli olur. Adayların 40 sorudan en fazla 6 yanlış yapma hakkı vardır. 85 puan ve üzeri alan kişiler, ilkyardım sınavının ikinci aşamasına girmeye hak kazanırlar. 85 puan ve altı alan kişiler için ise o gün sınavları bitmiştir, varsa ikinci sınav haklarına sonradan girebilirler.

İkinci aşama uygulama sınavıdır. Yetişkin, çocuk, bebek Temel Yaşam Desteği ve OED kullanımı, yetişkin, çocuk, bebek hava yolu tıkanıklığı, araç içinden yaralı çıkarma (Rentek manevrası) ve kütük yuvarlama tekniği. Bütün bu uygulamaları başarılı bir şekilde yapan adaylar ilk yardım kartı ve ilk yardım sertifikası almaya hak kazanmış olurlar.

İlk Yardım Sertifikasının Geçerlilik Süresi

İlk yardım eğitimine katılarak ilk yardım sertifikası almaya hak kazananlara Sağlık Bakanlığına bağlı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan sertifikaların geçerlilik süresi 3 yıldır. Bu süre dolmadan 1 ay önce ilk yardım kursuna tekrar müracaat ederek güncelleme eğitimi alınarak bu süre tekrar 3 yıl uzatılır. İlk yardım sertifikası sahipleri belgesini resmi kurumlara ibraz ederken https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden sorgulama yapılabilecek.

İlk Yardım Sınavlarında Soru Adedi

 1. Sertifikalı ilk yardım eğitimlerinde toplam 40 soru çıkmaktadır,
 2. Src Sınavlarında 3 soru,
 3. Üdy belgesi sınavlarında 3 soru,
 4. Ehliyet Sınavlarında ise toplam 12 soru çıkmaktadır.
 5. Özel güvenlik sınavlarında 10 soru çıkar.

İlk Yardım Sertifika Ücreti

İlk yardım eğitimi ücreti her ilde farklılık göstermektedir. İl sağlık müdürlükleri her yıl Ocak ayı içerisinde komisyon kararı ile fiyat belirlemesi yaparak ilk yardım sertifika ücretini belirlerler. 2021 – 2022 yılı için İstanbul’da bu ücret KDV ve  ilk sınav ücreti dahil 708,00 şeklindedir. KDV oranı %18 dir. Bu ücretin dışında sınava girerken döner sermaye hesabına sınav harcı yatırılır. İlk yardım eğitimi sınavından başarılı olanlara üç yıl geçerli olacak “ilk yardım sertifikası” düzenlenir.