Src Sigorta Soruları

1- Yeşil Kart Sigortasının tanımı aşağıda sunulan maddelerden hangisidir?

Correct! Wrong!

2- Düzenlenen poliçeye, geçerlilik süresi içerisinde yeni bir şart eklenmesi durumunda hangi belge düzenlenir?

Correct! Wrong!

3- Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına ilişkin sigorta genel şartları aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır?

Correct! Wrong!

4- Sigortalının ve sigortacının yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

5-Trafik Sigortası hangi hallerde teminat dışına kalır?

Correct! Wrong!

6-Sigorta sözleşmesinin sigorta mevzuatında geçerli olan adı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

7- Yükün teslim yerine varışından sonra koşullar malların tesliminin engellendiği hallerde taşımacı kimden talimat ister?

Correct! Wrong!

8- Geçerli teminat tutarları üzerinden Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan araçlar için aşağıdaki cezalardan hangisi uygulan

Correct! Wrong!

9- Ani ve beklenmedik risklere karşı, önceden ödenen prim karşılığında olası riskin sigorta şirketine transferini kapsayan iki taraflı sözleşmeye ne denir?

Correct! Wrong!

10- Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmamış ise poliçenin başlama ve bitiş saatleri hangisidir?

Correct! Wrong!

11- Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

Correct! Wrong!

12- Hasar oluştuğunda yapılan ödemeler hangi prensip çerçevesinde yer alır?

Correct! Wrong!

13- Herhangi bir riske ilişkin olarak sigortacının vermiş olduğu teminata karşılık ödenen ücrete ne ad verilir?

Correct! Wrong!

14- Motorlu bir aracın işletilmesi için yaptırılacak zorunlu sigorta hangisidir?

Correct! Wrong!

15- Eşyaların, karayolundan uluslar arası nakliyatı için düzenlenen mukavele sözleşmesine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

16- Belli bir ücret karşılığında kişilerin can ve mal varlıklarına bağlı menfaatlerinin güvence altına alındığı sisteme ne denir?

Correct! Wrong!

17- Sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, tazminatı kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

Correct! Wrong!

18- Sigorta poliçelerindeki KLOZ ne demektir?

Correct! Wrong!

19- Hangisi emtia nakliyat sigortasının teminatı kapsamı dışında kalır?

Correct! Wrong!

20- Hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

21- Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

22- Aracı işletenin değişmesi halinde, aracı devreden kişi kaç gün içinde sigorta şirketine durumu bildirmek zorundadırlar?

Correct! Wrong!

23- Aşağıdakilerden hangisi emtia nakliyatı sigorta teminatı türleridir?

Correct! Wrong!

24- Aşağıdakilerden hangisi emtia nakliyat sigortasının teminat kapsamı dışında kalır ?

Correct! Wrong!

25- Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi kapsamı dışındadır?

Correct! Wrong!

Src Sigorta Soruları
SINAV SONUCU
NOT: SRC SINAVINDAN GEÇME NOT 70 PUANDIR. 18 VE ÜZERİ SORULARA DOĞRU CEVAP VERENLER SINAVDA BAŞARILI OLURLAR.

Share your Results: