Genel SRC Deneme Sınavı – 16

0 oylar, 0 ort

Genel SRC Deneme Sınavı - 16

1 / 41

Bir taşıt dizisi için kaç adet TIR karnesi istenir?

2 / 41

Herhangi bir riske ilişkin olarak sigortacının vermiş olduğu TEMİNATA KARŞILIK ÖDENEN ÜCRETE ne ad verilir?

3 / 41

Düzenlenen poliçeye, geçerlilik süresi içerisinde yeni bir şart eklenmesi durumunda hangi belge düzenlenir?

4 / 41

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki yolcu taşımalarında yaptırılması ZORUNLU OLAN SİGORTALAR aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

5 / 41

Trafik kazası sonucu yaralanan bir sürücüye yapılan sosyal güvenlik harcamaları ülke ekonomisine zarar vermektedir. Devlete verilen bu zarar trafikteki hak ihlallerinden hangisi kapsamına girer?

6 / 41

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda, iş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölümüne sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olaylar ne olarak tanımlanmaktadır?

7 / 41

İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ na göre; iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeline ne denir?

ÖNEMLİ OKUYUNUZ!!!

ÖNLEME: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü ifade eder.

RAMAK KALA OLAY: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı ifade eder.

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini ifade eder.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder.

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini ifade eder.

8 / 41

Lastik hava basıncı neye göre ayarlanır?

9 / 41

Yaz mevsiminde kış lastiği ile sürüş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?

10 / 41

ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

11 / 41

Aşınmış lastiklerle yola devam edilirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

12 / 41

Kaygan zeminlerde araç kullanırken aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

13 / 41

Emniyet kemeri ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur?

14 / 41

Resimde gösterilen trafik işareti,  aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

15 / 41

Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılmaz?

ASLİ KUSUR SAYILAN HALLER

1) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme,
2) Taşıt giremez trafikk işareti bulunan karayoluna veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girme,
3) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme,
4) Arkadan çarpma,
5) Geçme yasağı olan yollarda öndeki aracı geçme,
6) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma,
7) Şeride tecavüz etme,
8) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama,
9) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama,
10) Manevraları düzenlenen genel şartlara uymama,
11) Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında parketme ve duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama,,
12) Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak parkedilmiş araçlara çarpma.
Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler asli (esas) kusurlu sayılırlar.

ASLİ KUSUR SAYILMAYAN HALLER

1) Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
2) Uyuşturucu ve Keyif verici madde kullananlar
3) Kaza yerini terketmek
4) Alkollü araç kullanmak Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler adli kusurlu sayılırlar. UYARI: Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalar ADLİ KUSUR niteliği taşır ve olaya savcılık el koyar

16 / 41

Karayolları Trafik Kanunu'na göre, otobüsler (M2-M3) ve minibüsler (M2) için otoyollarda azami hız kaçtır?

17 / 41

Sürücülükte motivasyonu arttıran faktörlerden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 41

İletişim ile ilgili olan şıklardan hangisi yanlıştır?

19 / 41

Aşağıdakilerden hangisi profesyonel sürücülükte yer almaz?

20 / 41

Aşağıdakilerden hangisi, gürültünün insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?

21 / 41

Vücut duruşu, jestler, mimikler, yüz ifadeleri ve göz hareketlerinden oluşan zihinsel ve fiziksel faaliyetlerle desteklenen ve sözel olmayan iletişim şekli hangisidir?

22 / 41

Aracı yorgun ve uykusuz kullanan bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelmez?

23 / 41

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin faydalarındandır?

24 / 41

Aşağıdakilerden hangisi TOPLARDAMAR KANAMASININ özelliklerinden biridir?

25 / 41

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

26 / 41

Aşağıdakilerden hangisi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

27 / 41

Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye tıbbi tedavisi yapılıncaya kadar anında ve olay yerinde, mevcut imkânlardan yararlanarak yerine getirilen İLAÇSIZ MÜDAHALE aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

28 / 41

Aşağıda verilenlerden hangisi ilk yardımın amaçları arasında yer almaz?

29 / 41

Kişinin organ ve dokularının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesine ne ad verilir?

30 / 41

Meslek seçiminde, aşağıdaki özelliklerden hangisine dikkat etmek gerekmez?

31 / 41

Kişinin yaptığı işi önemsemesi ve en iyi şekilde yapmaya çalışması mesleki etik ilkelerinden hangisiyle açıklanır?

32 / 41

Gümrük Kanunu gereğince belirlenen kapı ve yollardan başka yerlerden gümrük bölgesine girmek, çıkmak veya GEÇMEK İSTEYEN KİŞİYE “DUR” UYARISINDA BULUNULMASINA RAĞMEN BU UYARIYA UYMAMASI HALİNDE aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

33 / 41

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılacak kontrollü teslimat işlemlerini aşağıdaki kurumlardan hangisi yürütemez?

34 / 41

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında çalışanlar için bir hak olarak düzenlenmemiştir?

35 / 41

Aşağıdakilerden hangisi belli miktarda vergiyi kamu alacaklısına ÖDEMEK ZORUNDA OLAN KİŞİYE verilen addır?

36 / 41

Bir taşıma aracında taşınan tek bir firmaya ait yük aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 41

AETR sözleşmesine göre bir şoförün hafta tatili en az ne kadar olmak zorundadır?

38 / 41

Bir ticari araç sürücüsü 24 saatlik bir sürede kesintisiz olarak en az kaç saat dinlenmelidir?

39 / 41

Her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından sürülüyorsa her bir sürücü en az kaç saat dinlenmelidir?

40 / 41

AETR sözleşmesine göre 11 saatlik günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak koşuluyla kaç saate indirilebilir?

41 / 41

Görüntüdeki taşıtın ANİDEN MANEVRA yapmasına rağmen dengesini korumasını sağlayan sistemin adı nedir?

Your score is

Çıkış

Üdy Belgesi Nedir

Üst Düzey Yönetici Eğitimleri

ÜDY Belgesi Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayın