SRC 1-SRC 2 YOLCU TAŞIMACILIĞI TESTİ

SRC 1-SRC 2 YOLCU TAŞIMACILIĞI

1 / 40

1) Eksik veya gelmeyen yolcu için hangisi yapılır?

2 / 40

2) Aşağıdakilerden hangisi turizm bölgelerini gösteren trafik levhalarının rengidir?

3 / 40

3) Belirli bir zaman ve ücret tarifesine göre, tespit edilmiş bir güzergâhta ÖNCEDEN AÇIKLANMIŞ YERLEŞME BİRİMLERİ ARASINDA yapılan taşımalara ne denir?

Düzenli Sefer

4 / 40

4) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki YERLEŞİM YERLERİNİ aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

5 / 40

5) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre Taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ARA DURAKLAR DA DAHİL TAKİP EDİLEN YOLU, aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

6 / 40

6) Tarifeli yolcu taşımacılığı yapacak yetki belgesi sahibinin, faaliyette bulunacağı taşıma hattını ve/veya TAŞIMA GÜZERGAHINI GÖSTEREN BELGEYE ne denir?

7 / 40

7) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre taşıtların seyahate başladıktan sonraki seyrinin elektronik olarak takip edileceği/edilebildiği sisteme ne denir?

8 / 40

8) Grup yolcu taşımacılığında; seyahatin başladığı veya bittiği nokta aynı olmak üzere, taşıt, koltuk kapasitesi ve grup sayısı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

9 / 40

9) Yolcu taşımalarında, yolcular ile sürücüler ve bunların yardımcılarına gelebilecek bedeni zararlar için, yönetmeliklerde belirtilen zorunlu sigortaları yaptırmayan yetki belgesi sahiplerine hangi ceza uygulanır?

10 / 40

10) Yetki belgesi sahiplerine, taşıtta görevli personel bilgilerini U-ETDS’ye hiç bildirmemesi veya eksik ve yanlış bildirmesi halinde hangi ceza verilir?

11 / 40

11) A1, B1, D1 ve D4 yetki belgesi sahipleri, yapacakları düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde, onaylı zaman tarifesinde belirtilen saatteki sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, TAŞITTA GÖREVLİ PERSONEL BİLGİLERİ ile birlikte yolculara ait bilgileri ne zamana kadar U-ETDS sistemine iletmek zorundadır?

12 / 40

12) A1, A2, B2 ve D2 yetki belgesi sahipleri, yapacakları arızi, grup veya mekik seferlerinde, sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte YOLCULARA AİT BİLGİLERİ ne zamana kadar U-ETDS sistemine iletmek zorundadır?

13 / 40

13) Yetki belgesi sahiplerine, seferle ilgili U-ETDS’ye iletilen EKSİKLİK VEYA YANLIŞ BİLGİLER İÇİN aşağıda verilenlerden hangisi uygulanır?

14 / 40

14) Yetki belgesi sahipleri, yolcu ve gönderilere ait bilgilerin gizliliğine ve güvenliğine ilişkin; YOLCU VE GÖNDERİLERLE İLGİLİ HİÇ BİR BİLGİYİ AÇIĞA VURAMAZLAR. Bu kurala uymayan yetki belgesi sahiplerine aşağıda verilen cezalardan hangisi uygulanır? 

15 / 40

15) Sefere gönderdikleri taşıt şoförü ve yolculara hizmet eden personelden, trafiğin seyir ve güvenliğini tehlikeye düşüren, YOLCULARI RAHATSIZ EDECEK, GENEL AHLAKA VE ADABA AYKIRI TUTUM ve davranışlarda bulunanlardan mesleki saygınlığını yitirenlerin iş akdini sonlandırmayan yetki belgesi sahiplerine aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

16 / 40

16) Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında YETERLİ SAYIDA BOYUN KORSESİ BULUNDURMADIKLARI TAKDİRDE hangi ceza uygulanır?

17 / 40

17) Yurt içi ve uluslararası taşımalarda yolcunun kaç kg. ücretsiz bagaj hakkı vardır?

18 / 40

18) Eşya ve bagajların, teslim alınmasından teslim edinceye kadar,  tamamen veya kısmen kaybından, zayiinden, hasara uğramasından, çalınmasından, güvenliğini sağlamaktan, TESLİM ALDIKLARI ŞEKLİNİ MUHAFAZA ETMEKTEN, korunması ve taşınmasından sorumlu olan kimdir?

19 / 40

19) Yolcu taşıma araçlarında evcil hayvanların kilitli özel kafeslerinde taşınmalarıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

20 / 40

20) 12 yaşın altındaki çocuklar için bilet ücreti,  geçerli ücret tarifesi üzerinden ne kadar indirimli olarak düzenlenir?

21 / 40

21) Aracın iç sıcaklığı kaç derece olmalıdır?

22 / 40

22) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre kaç yaşın altındaki çocuklar ücret alınmadan kucakta seyahat edebilir?

ÖNEMLİ BİLGİ!!!

ÇOCUKLARIN ARAÇLA SEYAHATİ:

*6 yaşından küçük çocuklar otobüste BILET KESİLMEDEN KUCAKTA yolculuk yapabilir.

* 6 — 12 yaş aralığındaki çocuklara bilet ücreti üzerinden % 30 indirim uygulanır.

*3 yaş ve üzeri çocuklar otobüste ayrı koltukta seyahat edecekse emniyet kemeri veya çocuk bağlama sistemi kullanmaları zorunludur.

*6 yaş ve üzeri çocuklar şahsi araçlarda çocuk koltuğunda, ticari taksilerde emniyet kemeri takarak arka koltukta taşınır.

 

23 / 40

23) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre şoförü dâhil 17 adetten fazla oturma yeri olan otobüse ne ad verilir?

24 / 40

24) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre YOLCUNUN TAŞITA BİNDİĞİ YERE ne ad verilir?

25 / 40

25) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yapısı itibariyle insan taşımak için imal edilmiş ve şoförü dâhil 9 kişiden fazla yolcu taşımaya uygun olan motorlu taşıta ne ad verilir?

26 / 40

26) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığında kalkış noktası ile varış noktası ARASINDA BULUNAN yolcuların asgari ihtiyaçlarının

27 / 40

27) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre ŞOFÖRÜ DÂHİL 10 İLÂ 17 ADET ARASINDA OTURMA YERİ OLAN OTOBÜSE ne ad verilir?

28 / 40

28) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergâhı ile bir zaman ve ÜCRET TARİFESİ BELİRLENEREK ve bunlara uyularak yapılan düzenli yolcu taşımalarına ne ad verilir?

29 / 40

29) Türkiye'nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti YİRMİ DÖRT SAATTEN KISA SÜREYİ kapsayan ticarî faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 40

30) Karayolu Trafik Yönetmeliği'ne göre; yapısı itibariyle, sürücüsü dâhil EN FAZLA DOKUZ OTURMA YERİ OLAN ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan taşıtlara ne ad verilir?

31 / 40

31) Yetki belgesi sahipleri, her seferde KAÇ YOLCUYU BİLET KESEREK ÜCRETSİZ taşıyabilir?

ÖNEMLİ BİLGİ...!

Yetki belgesi sahipleri her seferde en fazla, 1 YOLCU ile bu seyahatte görevli olmayan 2 PERSONELİ bilet
keserek ÜCRETSİZ taşıyabilirler.

32 / 40

32) Yetki belgesi sahipleri, her seferde KAÇ PERSONELİNİ BİLET KESEREK ÜCRETSİZ taşıyabilir?

ÖNEMLİ BİLGİ...!

Yetki belgesi sahipleri her seferde en fazla, 1 YOLCU ile bu seyahatte görevli olmayan 2 PERSONELİ bilet
keserek ÜCRETSİZ taşıyabilirler.

33 / 40

33) Yetki belgesi sahipleri tek seferde KAÇ BİLETLİ KİŞİYİ ÜCRETSİZ taşıyabilir?

34 / 40

34) Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler ... süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra ... hafta tatilini kullanmak zorundadırlar.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre yukarıdaki boşluğa sırasıyla hangi seçenek getirilmelidir?

35 / 40

35) Karayollan Trafik Kanunu’na göre, otobüsler (M2-M3) ve minibüsler (M2) için yerleşim yeri dışında bölünmüş yollarda azami hız kaçtır?

ÖNEMLİ BİLGİ!!!

TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇLARIN HIZ SINIRI

YERLEŞİM YERLERİNDE: 30 KM/H

ŞEHİRLER ARASI (YERLEŞİM YERİ DIŞI) YOLLARDA: 50 KM/H

BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA: 60 KM/H

OTOYOLLARDA: 70 KM/H

OTOBÜS VE MİNİBÜSLERİN HIZ SINIRI

YERLEŞİM YERLERİNDE: 50 KM/H

ŞEHİRLER ARASI (YERLEŞİM YERİ DIŞI) YOLLARDA:80 KM/H

BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA: 90 KM/H

OTOYOLLARDA: 100 KM/H

KAMYONETLERİN HIZ SINIRI

YERLEŞİM YERLERİNDE: 50 KM/H

ŞEHİRLER ARASI (YERLEŞİM YERİ DIŞI) YOLLARDA: 80 KM/H

BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA: 85 KM/H

OTOYOLLARDA: 95 KM/H

KAMYON VE ÇEKİCİLERİN HIZ SINIRI

YERLEŞİM YERLERİNDE: 50 KM/H

ŞEHİRLER ARASI (YERLEŞİM YERİ DIŞI) YOLLARDA: 80 KM/H

BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA: 85 KM/H

OTOYOLLARDA: 90 KM/H

36 / 40

36) Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kullanılan bir koltuk çeşidi değildir?

37 / 40

37) Yolcu taşımalarında; A1 ve A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine aşağıda verilen hangi ticari otomobiller kaydedilir?

38 / 40

38) Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

39 / 40

39) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; hangi taşımacılıkta komisyonculuk yapılamaz?

BİLET İADELERİ
Yetki belgesi sahipleri,
• Otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar.
• Otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorundadırlar.

40 / 40

40) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin kaç saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda BİLET ÜCRETİNİN  TAMAMINI iade etmek zorundadırlar?

terminal

Your score is